Opstijgend vocht

 Opstijgend vocht

Problemen met opstijgend vocht ?

Last van opstijgend vocht ? Laat ons u helpen.

We kunnen rustig stellen dat België een bijzonder vochtig gebied is daarom kan het zijn dat u last heeft van opstijgend vocht . We leven nu eenmaal in een zeeklimaat, waardoor er – zeker in vergelijking met andere Europese landen – veel water in de bodem zit. Onder uw woning is dit niet veel anders. Of u nu een kelder heeft of alleen een kruipruimte: ook daar is het erg vochtig. Dit vocht kan schadelijk zijn voor de fundering en muren van uw woning. Wanneer het vocht eenmaal is doorgedrongen tot diep in de muren, kan er blijvende schade ontstaan. Ook krijgen schimmels plaats om te groeien, waardoor u het risico loopt op schade aan uw woning én uw gezondheid.Gelukkig kunt u zelf heel veel doen om opstijgend vocht te voorkomen.

Opstijgend vocht ; er is een oplossing!

 Opstijgend vocht oplossing

De diversiteit in bebouwing in de regio is indrukwekkend. Door het uitdijen van de stad en randgemeenten worden er gebouwen geplaatst op een ondergrond die niet altijd even geschikt zijn voor woonhuizen of kantoorpanden. Daarom komt opstijgend vocht helaas vaak voor. Niet alleen bij oude panden maar ook vaak bij nieuwere bebouwing. Gelukkig is er voor vrijwel elk vochtprobleem de juiste oplossing. Opstijgend vocht kan kosteneffectief en efficiënt worden bestreden zolang u tijdig de specialist inschakelt.

Hoe ontstaat opstijgend vocht ?

 Opstijgend vocht ontstaan

De panden worden gebouwd op een fundering die weer geplaatst wordt op de ondergrond. Hoewel elke bodem in deze regio grondwater en vocht bevat is dat niet altijd in dezelfde concentratie. Door neerslag kan de bodem nog natter worden. Wanneer dit vocht niet dieper gaat, of niet opgenomen wordt door de omliggende begroeiing zal dit opstijgen in de bebouwing. Dit is een probleem dat kan worden voorkomen bij zowel monumentale panden als bij nieuwbouw. Sterker nog, omdat recente bebouwing steeds vaker op een minder geschikte ondergrond wordt gebouwd ontstaan hier vaak in een vroeger stadium problemen met opstijgend vocht. wees gerust, in vrijwel alle gevallen is er een oplossing.

Te laat reageren bij opstijgend vocht

Uiteraard staat het professionele team dat u hulp biedt bij opstijgend vocht altijd voor u klaar, toch beseffen we dat u niet altijd met een vergrootglas en droog doekje op zoek gaat naar vochtplekken en schimmelvorming. Hoewel het altijd beter is snel te handelen bij opstijgend vocht kunnen we ook bij ernstige vochtproblemen oplossingen bieden. We komen graag bij u langs om een grondige analyse te maken en u vervolgens een oplossing op maat te bieden. Zolang uw huis niet is ondergedompeld in een modderpoel is het niet te laat voor vochtbestrijding. Wij staan voor u klaar!

Constateren van opstijgend vocht

 Opstijgend vocht constateren

Het kan lastig zijn opstijgend vocht te bepalen. Let bij uw woning, opslagruimte, kelder, garage, kantoor of winkel op vochtplekken tegen de muur. Meestal starten deze op de lagere etages. Wanneer vocht juist boven in de woning te vinden is kan dit komen door daklekkage. Let op een muffe lucht in huis die met ventilatie niet op te lossen is. Dit kan een teken zijn van schimmelvorming. Neem bij een muffe geur, vochtplekken en loslatend behang direct contact op, bij opstijgend vocht kan dit ook leiden tot gezondheidsklachten.

Oplossingen bij opstijgend vocht

Voor verschillende vormen van vochtoverlast zijn er ook verschillende oplossingen. Dit zijn enkele methodes om vochtontwikkeling tegen te gaan:

  • Een vochtwerende laag plaatsen om condensatie te stoppen.
  • Verwijderen van aangetast plamuur- of schilderwerk.
  • Vocht- en schimmelwerende verf aanbrengen.
  • Injectie met vochtwerende gel om verdere uitbreiding te voorkomen.

Bij ernstige vochtproblemen waarbij de integriteit van de fundering wordt aangetast is er wellicht een meer ingrijpende oplossing noodzakelijk. Om onnodige overlast te voorkomen zal er bij opstijgend vocht op locatie eerst een analyse gemaakt worden. Neem voor meer informatie contact op met uw specialist en omgeving.

Als bij 20.000 woningen nergens geïnjecteerd wordt om de oorzaken van de aanwezige vochtproblemen weg te nemen, dan kan men stellen dat het injecteren tegen opstijgend grondvocht ook nergens nodig is. Het wegnemen van de juiste oorzaken kost trouwens meestal maar een fractie van de kostprijs die doorgaans gevraagd wordt om muren te injecteren tegen het zogenaamde opstijgen van grondvocht . Wanneer deze zouten in een muur zitten kan het dan ook gebeuren dat de muur vochtig blijft of dat er vochtige plekken te zien zijn; zelfs wanneer het injecteren tegen opstijgend vocht perfect gelukt is. Dit soort zouten vind je vooral in agrarisch gebied, bij boerderijen, hoeves, stallen of bij gebruik van recup-stenen. Het injecteren van de muur is een relatief goedkope methode waarmee opstijgend vocht in de meeste gevallen effectief te behandelen is. Bij muurinjectie wordt er een chemische waterkering aangebracht die moet voorkomen dat grondvocht in de muur kan trekken. We hebben inderdaad geen last van het vocht buiten dat onze plinten wat verkleuren , behang komt voorlopig ook niet los en schimmel hebben we gelukkig ook niet , maar ik had graag mijn spouwmuur laten isoleren en daarvoor moet het vochtprobleem eerst opgelost zijn.

Dit brengt met zich mee dat, zelfs wanneer het opstijgend grond water onder controle wordt gebracht door het aanbrengen van een vochtwerende laag, deze zouten op zich verantwoordelijk kunnen zijn voor het vochtig blijven van muren en de door zouten aangetaste afwerkingslagen. Dit vocht kan een probleem vormen want wanneer te veel vocht aanwezig is, verdampt het in de leefruimte en verhoogt het hierbij de luchtvochtigheid die zich weer omzet in condensatievocht Vochtige muren met opstijgend vocht hebben meestal onderaan een boord met vochtige vlekken die zich over de gehele breedte van de muur verspreidt. Steeds was de totale rekening voor de klant veel minder dan voor het injecteren tegen het zogenaamde opstijgend vocht, dat er niet eens is. Daarbij werden niet alleen de vochtproblemen opgelost maar ook alle condensatieproblemen in de volledige woning.

Ik wil maar zeggen.. als je hoog boven de zeespiegel gebouwd hebt, is het dan niet logisch dat je minder kans hebt van opstijgend vocht tegenover een woning die gelijk of zelf beneden de zeespiegel ligt? Veelal heeft u geen last van opstijgend vocht , aangezien uw woning hier goed tegen beschermd hoort te zijn, echter kan het zijn dat bij een oude woningen bijvoorbeeld geen klinkers om uw grond fundering is geplaatst. Heb je jouw muren laten injecteren tegen opstijgend vocht, dan kan het dus al eens gebeuren dat de (nog steeds aanwezige) zouten in de muur voor problemen zorgen.

Doordat in de bodem en in de bouwmaterialen van nature reeds veel minerale zouten aanwezig zijn en deze met het opstijgend vocht mee migreren en bij verdamping kristalliseren, kan er bijkomend schade ontstaan aan de binnen- en buitenafwerkingen. is dé gids voor mensen die te kampen hebben met vochtproblemen in huis zoals optrekkend vocht , vocht in muren en vochtige kelder , regendoorslag, schimmel in huis en condenstatieproblemen in de keuken, badkamer, slaapkamer, gang, garage, koer, living, Het is een leiddraad doorheen het beslissingsproces om mensen te helpen welke soort vochtbestrijding & schimmelbestrijding technieken er bestaan om komaf te maken met vochtproblemen zoals vocht in kelder, keldermuren, kruipkelder, keldervloer, binnenmuur, buitenmuur, muur in pleisterwerk, behang, verf... muur in baksteen of betonsteen. Omdat vocht in de bodem niet vermeden kan worden, komt het er op neer om de aangetaste plekken en liefst nog het hele bouwwerk te voorzien van een horizontale en ondoordringbare barrière waar het opstijgend vocht tegengehouden wordt.

Opstijgend vocht in muren kan worden omschreven als optrekkend water afkomstig uit de grond en dit in combinatie met het vochtdoorlatend karakter van een binnen- of buitenmuur. Het behandelen van muren tegen opstijgend vocht gebeurt best bij aanvang van de renovatiewerken, gezien men rekening moet houden met een vrij lange droogtijd, afhankelijk van de muurdikte, het bouwmateriaal en de externe omstandigheden. Omdat opstijgend vocht in recente gebouwen (met waterkering) nu praktisch niet meer voorkomt mag je hieruit niet de conclusie trekken dat het niet bestaat en dat je dus eigenlijk geen waterkering meer hoeft te plaatsen.

We merken hier pas opstijgend vocht aan de muur, maar ook in onze voegen (en niet zo direkt aan die muren met het probleem) De voegen beginnen donkere plekken te krijgen en je ruikt ook vocht (+zuur) als je met je vinger over de voeg gaat. Opstijgend vocht is vaak een probleem bij oudere woningen, hoeves, herenhuizen,... gebouwd met volle muren zonder waterkering , maar komt ook voor bij oudere woningen waarbij de oude waterkering op basis van bitumen verduurt is in de loop van de tijd. Opstijgend vocht in muren kan worden omschreven als optrekkend water afkomstig uit de grond en dit in combinatie met het vochtdoorlatend karakter van de muur.

Meer nog dan andere vochtbronnen veroorzaakt opstijgend vocht ook grote schade aan de binnen- en buitenafwerkingen, omdat bij de directe gevolgen van het opstijgend vocht nog de schade komt die het gevolg is van de migratie en kristallisatie van hygroscopische zouten afkomstig uit de bodem en uit de materialen. Samengevat: door je muren te injecteren zorg je er voor dat het opstijgend vocht wordt tegengehouden door de barrière die wordt gevormd en dat de muur erboven kan drogen. Aan de hand van een gepatenteerde procedure wordt, bijvoorbeeld door drukloze muurinjectie, met de Vochtman silocreem op basis van silaan, siloxsaan en polymeren, dat voor eens-en-altijd een ondoordringbare barière vormt tegen opstijgend vocht.

De kelder wordt dan voorzien van nieuw metselwerk over de wanden en vloeren die geheel vochtwerend is. Bij ernstige vochtproblemen zal er achter het metselwerk ook een noppenfolie worden geplaatst die overtollig vocht afvoert. Op die manier kunnen de gespecialiseerden de juiste diagnose stellen en behandeling uitwerken die voor u het meest geschikt is. Zo kunt u ervan zeker zijn dat uw muren of kelder beschermd zijn tegen opstijgend vocht. Uiteraard staat het professionele team dat u hulp biedt bij opstijgend vocht altijd voor u klaar, toch beseffen we dat u niet altijd met een vergrootglas en droog doekje op zoek gaat naar vochtplekken en schimmelvorming Hoewel het altijd beter is snel te handelen bij opstijgend vocht kunnen we ook bij ernstige vochtproblemen oplossingen bieden.

We kunnen rustig stellen dat België een bijzonder vochtig gebied is daarom kan het zijn dat u last heeft van opstijgend vocht We leven nu eenmaal in een zeeklimaat, waardoor er - zeker in vergelijking met andere Europese landen - veel water in de bodem zit. Opstijgend vocht kan meerdere oorzaken hebben maar de meest voorkomende oorzaak is het ontbreken van een beschermende waterkering waardoor grondvocht ongehinderd via de fundering in de muren kan trekken. Opstijgend vocht is een vochtprobleem dat vaak voorkomt indien het gebouw zonder waterkering werd geplaatst of de waterkeringslaag het opstijgende grondvocht niet meer tegenhoudt.

Maatregelen ter preventie van opstijgend vocht omvatten ondermeer het aanbrengen van een waterscherm onderin de muur, zodat muren en grondwater niet met elkaar in contact konden komen. Bij nieuwbouwwoningen wordt weliswaar een waterkerende folie aangebracht, maar bij onzorgvuldige plaatsing en beschadiging of perforatie van deze folie kan ook in een nieuw gebouw opstijgend vocht de kop opsteken. Een oplossing tegen opstijgend vocht is bijvoorbeeld het injecteren van de muren met een injectiegel die zorgt voor een kunstmatige waterkerende laag.

Om onze klanten snel en goed van dienst te kunnen zijn en mensen niet met de gevolgen van vochtige muren te laten zitten lossen wij ook vochtproblemen op. Op die manier begint u altijd met een schone lei en krijgt u gegarandeerd het beste resultaat. Soms ligt het gewoon aan de ouderdom van het huis, soms omdat de constructie destijds verkeerd gezet is. Niet iedereen is zich bewust van het feit dat er vochtige muren in huis zijn en niet iedereen weet goed hoe ze opstijgend vocht kunnen behandelen. Het opstijgend vocht kan vooral hoger stijgen wanneer de zoutconcentratie in het metselwerk groot is of wanneer de verdamping bemoeilijkt wordt of onmogelijk gemaakt wordt, door de aanwezigheid aan de binnen- en buitenzijde van bitumineuze lagen, compacte cementpleisters of waterdichte folies.

Het verschijnsel van opstijgend vocht of optrekkend vocht komt voor bij zowat alle traditioneel metselwerk dat rechtstreeks in contact staat met de grond, zelfs bij breuksteen of blokken van weinig poreuze materialen (hardsteen, graniet,.. ). In die gevallen verloopt de migratie van het opstijgend vocht via de voegen. Voor het weren van opstijgend grondvocht wordt een premie voorzien bij het onderkappen en het aanbrengen van een waterkerende laag of injecteren met waterdichtende middelen. Mocht u behang aan uw muur hebben zult u opstijgend vocht minder snel visueel kunnen zien, aangezien het vocht en de schimmel die daardoor veroorzaakt wordt niet door behang heen komt.

Tevens kan uw woning beschermd zijn door DPC-folie, dit wordt veelal in de nieuwbouw gebruikt en mocht dit kapot gescheurd zijn tijdens de bouw van uw woning kan ook dit een gemene oorzaak van opstijgend vocht. Omdat het gebruik van vochtwerende membramen in muren vroeger nauwelijks werd toegepast zit men nu met een grote hoeveelheid woningen waar opstijgend vocht voorkomt.

Wij zijn actief in volgende werkgebieden:

Provincie antwerpen

Provincie Limburg


Provincie Oost-Vlaanderen


Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest