Een natte kruipruimte drogen: technieken en kosten

De lege ruimte tussen de vloer en de grond van het huis maakt het mogelijk de betonnen plaat te isoleren en de stijging van water, dat vochtigheid in het huis genereert, te voorkomen. Vocht en schimmel kunnen zich soms ophopen in de ruimte, waardoor de luchtkwaliteit van het huis wordt aangetast en kou en vochtigheid, en zelfs schimmel en meeldauw kunnen ontstaan. Hoe droog je een kruipruimte uit en krijg je een gezond huis zonder vochtproblemen?

natte kruipruimte drogen

Wat veroorzaakt vocht in de kruipruimte?

Er zijn verschillende redenen waarom een kruipruimte te vochtig is:

  • lekkage uit de kelder,
  • verdamping als gevolg van temperatuurverschillen,
  • slechte ventilatie,
  • overstroming door regenwater.

Om een te vochtige kruipruimte te drogen, is het dus belangrijk de oorsprong van het vocht te vinden om het beter te kunnen voorkomen.

Waarom de kruipruimte droogmaken ?

Het water dat in de kruipruimte stagneert, circuleert niet en verdampt door de vloer van het huis. Het creëert vochtigheid in huis en kan schimmel en meeldauw in huis brengen. Bovendien kunnen de houten balken van de kruipruimte gaan rotten en de structuur van het huis zelf in gevaar brengen.

Daar komt nog bij dat deze vochtigheid ook bijdraagt tot een verhoging van de verwarmingsfactuur. Het is inderdaad moeilijker om een vochtige atmosfeer te verwarmen en u moet de ketel vaak aanduwen om een correcte temperatuur te verkrijgen.

Het water in de kruipruimte afvoeren

Als zich water in de kruipruimte heeft opgehoopt, vooral bij hevige regenval, moet dit eerst worden verwijderd met behulp van een kruipruimtepomp. U kunt er een huren in een doe-het-zelfzaak, maar als het probleem zich herhaaldelijk voordoet, kunt u er net zo goed een kopen. Voor minder dan 100 euro heb je een efficiënte dompelpomp.

Wanneer al het water is weggepompt, moet u niet vergeten de kruipruimte te ontdoen van alle afval en dode insecten of dieren die zich erin bevinden, om te voorkomen dat er bacteriën groeien.

De volgende stap is het vinden van de bron van het vocht. Indien het water afkomstig is van het regenwater, moet worden gecontroleerd of het correct is aangesloten op het regenwatersysteem en moeten eventuele foutieve aansluitingen worden gecorrigeerd. Soms is de vochtigheid in de kruipruimte gewoon te wijten aan een verstopping van de ventilatieopeningen. In dat geval is het voldoende de ventilatieopeningen vrij te maken, zodat de lucht weer kan circuleren en het vocht verdwijnt. Indien de bron niet bekend is, kan een technische expertise nodig zijn om de oorzaken te vinden.

Zodra de oorzaak van de vochtigheid is opgespoord en de oplossing is gevonden om deze permanent te verhelpen, zou het water niet langer in de kruipruimte mogen stagneren.

Kruipruimte isoleren

Een van de beste manieren om te voorkomen dat er vocht in de kruipruimte ontstaat, is deze te isoleren. Er kunnen verschillende soorten isolatie worden gebruikt om een kruipruimte te isoleren:

  • Polystyreen panelen,
  • polyurethaanschuim,
  • cellulosewatten,
  • minerale of plantaardige wol, enz.

De juiste isolatie kiezen

Polystyreenpanelen zijn gemakkelijk te installeren en bieden goede energieprestaties tegen een lage kostprijs. Met geëxpandeerde polystyreenplaten van 16 tot 19 cm dik kan een warmteweerstandscoëfficiënt van 5 m².K/W worden bereikt tegen een kostprijs van minder dan 10 euro per vierkante meter, maar de koolstofvoetafdruk van deze isolatie is nogal rampzalig.

Gespoten polyurethaanschuim biedt dezelfde thermische weerstand met slechts 11 cm dikte. De prijs is nog redelijk, ongeveer 10 euro voor deze dikte, maar de milieukosten zijn even hoog als voor andere synthetische isolatie.

Rollen glaswol bieden een warmteweerstand van 5 m².K/W met een dikte van 16 tot 21 cm tegen een kostprijs van ongeveer 5 euro per vierkante meter. De milieubalans van glaswol is niet veel beter dan die van polystyreen.

Hennepwol is ecologischer, maar ook veel duurder, ongeveer 20 euro per vierkante meter voor een gelijkwaardige warmteweerstand als de vorige.

Cellulosewatten zijn de meest ecologische isolatie. Voor een goede warmteweerstand moet men rekenen op een dikte van ongeveer twintig centimeter, tegen ongeveer 15 euro per vierkante meter. Dit isolatiemateriaal heeft een onbetwistbaar voordeel ten opzichte van andere: zijn hygroscopisch vermogen. Het heeft een goed vermogen tot absorptie van het vochtoverschot in de winter en tot teruggave in de zomer.

De techniek om een kruipruimte te isoleren

Om een kruipruimte te isoleren, kan men het plafond isoleren met isolatieplaten of -rollen of met sproeischuim. Deze isolatietechniek vereist echter een voldoende hoge kruipruimte (minimaal 80 centimeter). Het heeft echter het voordeel dat het de woning beter isoleert tegen de kou en dus de energierekening verlaagt.

Als de kruipruimte niet hoog genoeg is, zult u moeten kiezen voor de oplossing van het isoleren van de vloer door sproeien of blazen. Het gebruik van granulaire isolatie biedt een extra voordeel: de korrels blijven isolerend, zelfs wanneer ze in contact komen met water.

De beste techniek is om de vloer en het plafond van de kruipruimte te isoleren, na het leggen van een vochtscherm. Op deze manier kan het water niet in deze ruimte stijgen, die schoon zal blijven.

De totale kosten van de operatie, uitgevoerd door een RGE-vakman (erkend als milieugarant), bedragen tussen 40 en 60 euro per vierkante meter, afhankelijk van het isolatiemateriaal en de gebruikte techniek.

Ventileren om goed uit te drogen

Als de kruipruimte geïsoleerd is, moet u ook denken aan de ventilatie ervan. Als natuurlijke ventilatie met behulp van luchtroosters doeltreffend is, moet u er echter voor zorgen dat roosters worden geïnstalleerd om te voorkomen dat knaagdieren en schadelijke insecten binnendringen. Voor een goede ventilatie moet u ten minste 0,5% van de oppervlakte van uw kruipruimte ventilatieroosters hebben, geplaatst aan elk uiteinde van het oppervlak. In alle gevallen verdient het aanbeveling een vochtgevoelige CMV te installeren, die de vochtigheidsgraad detecteert en in werking treedt wanneer het vooraf bepaalde niveau is bereikt. Voor de installatie van een VMC in een kruipruimte moet 500 tot 1000 euro worden neergeteld.

Mechanische ventilatie met behulp van geschikte ventilatoren kan de ontoereikende natuurlijke ventilatie aanvullen. De single flow CMV zuigt lucht af via afzuigunits en ververst de lucht in de kruipruimte. Als de kruipruimte goed geïsoleerd is, is het mogelijk een CMV met dubbele stroom te installeren, wat ecologischer is. Het meest efficiënt is de VMI, of mechanische ventilatie door insufflatie, waarbij schone en warme lucht in de kruipruimte wordt geïnjecteerd en de vochtige en frisse lucht naar buiten wordt geduwd. De kosten voor het installeren van een VMI door een vakman bedragen 2000 tot 3000 euro.