Lekkage in huis in Heuvelland | Verzekering | Opsporen lekkage dak, badkamer etc

Bij aanschaf van een woning zit niemand te wachten op een lekkend huis in Heuvelland. Maar ook als de woning in optimale staat verkeerd kan er na verloop van enkele jaren lekkage ontstaan. Dit is ook vanzelfsprekend, want materialen slijten nu eenmaal en helemaal als leidingen veel gebruikt worden of als een dak voortdurend aan de weersinvloeden bloot staat. Een huis kan dus bloot staan aan verschillende vormen van lekkages. Sommige lekkages zijn gemakkelijk op te sporen en ontstaan bij onvoldoende onderhoud of beschadiging, maar er zijn ook lekkages die je maar heel moeilijk kunt achterhalen. In dit geval gaat het dan vaak om leidingen die in de muren of plafonds verborgen zitten. Op dergelijke leidingen is het sowieso onmogelijk om toezicht op te houden en zul je pas merken dat je lekkage hebt als het kwaad reeds is geschiet. Welke vorm van lekkage je ook hebt en waar, het is belangrijk om een lekkage zo snel mogelijk aan te pakken.

Wat zijn de gevolgen van Lekkage in huis in Heuvelland?

Het is helemaal afhankelijk wat voor soort lekkage je hebt, wat de gevolgen daarvan zijn. Sommige lekkages hebben ernstige gevolgen, terwijl andere lekkages minder grote gevolgen veroorzaken. Een ding staat wel vast: langdurige lekkage zal altijd schade aan je huis geven en moet zo snel mogelijk worden aangepakt. Een van de meest voorkomende gevolgen van lekkage zijn natte muren en plafonds. Dit kan voorkomen bij zowel een lekkage aan het dak, maar ook door een lek in een interne leiding of hemelwater wat tegen de buitengevel aankomt. Het zal duidelijk zijn dat vocht dat in contact komt met bouwmaterialen, zoals hout, gipsplaat, of pleisterwerk de aankleding of de constructie van de woning aantasten. Deze materialen zijn gevoelig voor vocht en gaan rotten of loslaten.

Lekkage in huis in Heuvelland

Een vochtige woning veroorzaakt ook een zeer ongezond leefklimaat, waardoor er tal van gezondheidsklachten kunnen optreden. Je kunt klachten ontwikkelen die je nog nooit hebt gehad en mensen met een zwak immuunsysteem kunnen een lekkende woning beter helemaal niet betreden. Nu zijn dit allemaal direct gevolgen, maar er is ook nog gevolgschade. Meubels, huishoudelijke apparatuur dat door vocht is beschadigd valt hieronder. Wanneer je het niet zover wilt laten komen dat er ook gevolgschade ontstaat, is het aanpakken van de lekkage op korte termijn noodzakelijk.

Daklekkage

Een lek in het dak is toch wel één van de meest voorkomende lekkages. Dit kan zowel voorkomen bij een hellend dak als een plat dak. Bij een hellend dak met dakpannen zal de lekkage vaak gemakkelijker te vinden zijn, doordat er één of meerdere dakpannen zijn afgewaaid of dat er dakpannen beschadigd zijn. In dit geval kan het vervangen van de dakpannen al een oplossing zijn. Een plat dak is dikwijls bedekt met roofing. Het kan soms best lastig zijn om dan de lek te vinden. Meestal zit er dan een scheur in de roofing en komt het water daar doorheen. Het is daarom belangrijk om de roofing van een plat dak regelmatig te controleren. Wanneer er bobbels in de roofing ontstaan, is dit een teken dat er in de toekomst wellicht een scheur zal ontstaan. Het is daarom verstandig om dit tijdig te laten repareren.

Schoorsteenlekkage kan voorkomen bij slecht onderhouden schoorstenen. Vaak houdt dit in dat het metselwerk van de schoorsteen is aangetast. Voegen zitten los of er zitten barsten in de bakstenen. Jaarlijks de schoorsteen laten uitvegen kan helpen om hier tijdig achter te komen. Ook dakgoten zul je regelmatig moeten controleren. Een dakgoot kan vooral in de herfst vol komen te zitten met bladeren en verstopt raken. Water kan dan in de woning terecht komen. Een beschadigde dakgoot zal ook lekkage tot gevolg kunnen hebben.

Doorslaand vocht

Doorslaand vocht is ook een vorm van lekkage dat in eerste instantie de buitenkant van de woning treft. Het gaat hierbij vaak om een gevel dat poreus is geworden of beschadigd. Hemelwater slaat tegen de buitengevel aan en vocht kan dan gemakkelijk door het metselwerk naar binnen lekken. De gevel impregneren in Heuvelland, ook wel hydrofoberen genoemd is daar de oplossing voor als vochtbestrijding in Heuvelland. Eerst dient de buitengevel wel gerepareerd en grondig gereinigd te worden. Vervolgens wordt er een impregneermiddel tegen de buitengevel gespoten. Het impregneermiddel trekt in het metselwerk en zorgt voor een waterdichte afdichting. Vocht zal niet meer in het metselwerk dringen, maar aan de buitenzijde van de gevel afstromen. Het impregneren van de buitengevel is ook een goede preventieve maatregel om de gevel waterdicht te houden en zorgt er tevens voor dat vuil, mossen en algen zich niet gemakkelijk aan de gevel hechten.

Lekkage in de badkamer

De badkamer is ook zo’n typische ruimte waar lekkages kunnen ontstaan. Denk daarbij aan alle kranen die er in een badkamer zijn, zoals de douchekraan, badkraan, wastafelkraan toiletkraan. Een kraan is onderhevig aan slijtage en kan na verloop van tijd beginnen te lekken. Nu is dit gemakkelijk te constateren en schade zal meevallen, maar er zijn in de badkamer ook veel verborgen waterleidingen en afvoerleidingen. Als hier een lekkage aan ontstaat, zul je nog behoorlijk aan het zoeken kunnen komen. Lees meer over een vochtige bakdamer in Heuvelland.

Heel simpele lekkages die eigenlijk voorkomen kunnen worden zie je vaak gebeuren in de douche of bad. Het gaat hierbij om de afdichtingen die veelal gekit zijn. Het kit kan naar verloop van tijd ook zijn werking verliezen en de randen dienen dan opnieuw gekit te worden. Een ander probleem die in de badkamer veel voorkomt zijn afvoerleidingen en sifons die lekken. In sommige gevallen, zoals bij een douche of bad, is het lastig om erbij te kunnen. Maar als deze afvoerleidingen lekken is het wel noodzakelijk dat er iets aan gedaan wordt.

Lekkage in de woning

Dan zijn er nog tal van mogelijke oorzaken van Lekkage in huis in Heuvelland. Dit zijn in de meeste gevallen lastig te vinden lekkages. Het gaat hierbij om de alle waterleidingen en afvoerleidingen die verstopt zitten in de muren, vloeren en plafonds. Als hier een lekkage in ontstaat is zelf de oorzaak zoeken geen optie en zul je een expert moeten inschakelen. Maar er zijn ook leidingen die bloot liggen, zoals de cv-leidingen en de radiatoren en de leidingen die naartoe lopen. Dit is redelijk gemakkelijk zelf te constateren omdat een lek in deze leidingen vaak water achterlaten. Het is dan een kwestie van de leiding nagaan waar het water vandaan komt en je hebt dan de lekkage gevonden.

Andere lekkages in huis betreffen het lekken van de cv-ketel, maar ook van de diverse huishoudelijke apparatuur. De koelkast en de vrieskast zijn daar de bekendste voorbeeld van. Bij de vrieskast zie je vaak dat deze al lange niet niet meer is ontdooit. Vaak helpt het dan om de vrieskast te ontdooien en schoon te maken. Heb je een waterbed? Ook dan heb je een risico op lekkage. Hier zul je ook snel wat aan moeten doen, want als het waterbed uiteindelijk gaat scheuren, kom je er pas echt achter hoeveel water erin zit. Hetzelfde geldt als je een fraai aquarium in je woonkamer hebt staan. Als hier een lek in zit zul je de lek snel moeten detecteren om verdere schade te voorkomen.

Lekdetectie

Om wat aan lekkage te doen zul je de bron van de lekkage moeten opsporen. Dit is erg lastig, vooral bij verborgen leidingen. In de meeste gevallen kun je dan ook het beste een expert inschakelen, die met professionele apparatuur op verschillende manieren een lekdetectie kan uitvoeren in Heuvelland.

Zelf een lekdetectie uitvoeren

Wil je toch eerst zelf proberen om de lekkage op te zoeken, dan begin je het gemakkelijkste bij de open leidingen. Je kunt deze leidingen voelen of ze nat zijn en soms ligt er water naast. Als dit geen resultaat oplevert, dan is het mogelijk om met uv-licht de lekkage op te sporen. Er zijn speciale lantaarns op de markt die uv-licht uitschijnen. In combinatie met een onzichtbare vloeistof die je op het te onderzoeken gebied aanbrengt, kun je met behulp van een dergelijke uv-licht lantaarn de lek vinden. De locatie van de lek zal door het uv-licht oplichten.

Datalogger

Wanneer je lekdetectie laat uitvoeren door een expert zal deze een keuze maken uit één van de methodes. Een daarvan is door gebruik te maken van een datalogger. Een datalogger is een apparaat die gebruikt wordt voor een bepaalde tijdsperiode. Tijdens deze periode zal de datalogger allerlei metingen uitvoeren. Vervolgens worden de gegevens uitgelezen en geanalyseerd, waaruit blijft of er een lekkage is en de locatie van de lekkage.

Camera-inspectie

Wanneer het ongeveer wel duidelijk is in welke leiding een lekkage bevindt, dan kan er een cameraatje in de leiding worden aangebracht. Via een beeldscherm kan de expert in de leiding kijken en zo met de camera de exacte locatie van de lek opsporen.

Ultrasone lekdetectie

De expert zal met een speciaal apparaat geluidsgolven uitzenden op een zeer hoogfrequent niveau. Dit is niet hoorbaar voor mensen. Vervolgens zal er een weerkaatsing van de geluidsgolven plaatsvinden. Het tijdsinterval hiertussen is belangrijk om de locatie van de lekkage op te sporen. Ultrasone lekdetectie is geschikt voor het opsporen van lekkage in koudwaterleidingen.

Thermografische camera

Voor het onderzoeken van warmwaterleidingen is thermografische detectie geschikt. Een thermografische camera is een infraroodcamera die kan detecteren op temperatuursverschillen. Het water wat uit de leiding lekt zal afkoelen en is daarom kouder dan water wat door de leidingen stroomt. Op deze wijze kan de thermografische camera de lekkage opsporen.

Traceergas

In de leiding of in een watersysteem wordt een traceergas gespoten. Met behulp van dit gas kan gezien worden waar het gas ontsnapt. Vaak is hierbij nog een andere lekdetectie methode nodig om daadwerkelijk de lekkage vast te kunnen stellen.

Kleurstofdetectie

Waterinsijpeling kan heel goed worden gedetecteerd met kleurstofdetectie. Op de omgeving van de lekkage worden verschillende kleuren vloeibare kleurstoffen aangebracht. Zo verkrijg je een heel spoor van de plek waar insijpeling plaatsvindt tot de bron van de lekkage.

De kosten

Een flinke lekkage kan je op hoge kosten jagen. Dit geldt in de eerste instantie voor de directe kosten, zoals lekdetectie en reparatie van de lekkage. Maar de vervolgschade zal in veel gevallen vaak nog groter zijn. Huisraad, apparatuur en huisaankleding kunnen allemaal door vocht zijn aangetast. Gaat de verzekering deze schade ook allemaal uitkeren?

Soort verzekering

Eigenlijk heb je twee soorten verzekeringen die eventuele schade vergoeden. Dit is de opstalverzekering en de inboedelverzekering. Heb je schade aan de woning zelf? Dan moet je je opstalverzekering aanspreken. Wil je een vergoeding van de vervolgschade doordat je bijvoorbeeld schade aan meubels of apparatuur hebt? Dan valt dit onder de inboedelverzekering. Of er ook daadwerkelijk uitgekeerd gaat worden blijft altijd afwachten, want bij verzekeringsmaatschappijen is de schuldvraag altijd heel belangrijk.

De schuldvraag

De verzekeringmaatschappij zal altijd de vraag stellen of het misschien je eigen schuld is dat je waterschade hebt opgelopen. Komt een lekkage bijvoorbeeld doordat je geen of slecht onderhoud hebt uitgevoerd? Heb je een raam of een deur laten openstaan, waardoor vocht vrij spel heeft gekregen? Het is daarom belangrijk om jezelf goed in te dekken. Als je onderhoud laat plegen door vaklui, bewaar dan altijd de facturen en de bonnen. Je kunt dan in ieder geval uitsluiten dat de lekkage is ontstaan doordat je geen onderhoud hebt uitgevoerd. Is de lekkage een direct gevolg van slecht uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden? Je kunt in de meeste gevallen dan aanspraak maken op de verzekering van de aannemer. Hij zal voor dit soort gevallen verzekerd zijn. Laat je een verbouwing uitvoeren en ontstaat er dan lekkage, kijk dan goed de polisvoorwaarden door, want in veel gevallen is schade dan niet gedekt.

Allrisk verzekering

Om je nog beter in te dekken tegen waterschade zijn er tegenwoordig ook allrisk verzekering beschikbaar die in veel gevallen waterschade vergoeden. Toch moet ook hier weer de kanttekening geplaatst worden dat ‘allrisk’ als misleidend kan overkomen. Ook hier geldt weer dat waterschade die door eigen schuld is veroorzaakt in de meeste gevallen is uitgesloten. Ook waterschade door natuurrampen, zoals een dijkdoorbraak zullen niet onder deze verzekering vallen.

Offertes opvragen

Zowel voor lekdetectie als het inhuren van een loodgieter kunnen de prijzen verschillen. Het is daarom aan te raden om hiervoor bij verschillende bedrijven offertes aan te vragen. Zo verkrijg je meer inzicht in de prijs en kun je gemakkelijk selecteren op de goedkoopste aanbieder.