water in kruipruimte in Wevelgem

water in kruipruimte in Wevelgem

Als je water hebt in je kruipruimte in Wevelgem of op je vloer of vochtproblemen in Wevelgem in je kruipruimte of vloer, kan de oorzaak van dit vochtprobleem op je vloer of kruipruimte variëren. Elke oorzaak vereist een andere oplossing om je vochtprobleem om je kruipruimte of kelder waterdicht te maken in Wevelgem. De verschillende oorzaken en oplossingen voor je vochtprobleem zullen hier nader uiteen worden gezet. Ook de prijzen voor het aanpakken van je vochtprobleem in je kruipruimte of vloer en waterdicht maken van je kruipruimte of vloer zullen worden benoemd.

Wat veroorzaakt vochtproblemen in je kruipruimte in Wevelgem of vloer?

Wanneer je last hebt van grondwater in je kruipruimte in Wevelgem vloer, of andere vochtproblemen, is dit vaak te wijten aan muren of de vloer die het grondwater laten doorkomen. Door dit vochtprobleem kan het grondwater door de vloer in het metselwerk of tussen de naden van de wand en de vloer gaan zitten. Ook als er geen goede ventilatie is, zullen vochtproblemen toenemen zoals opstijgend grondwater door de vloer. Als je kruipruimte geen goede ventilatie heeft, kan er condens ontstaan door de ophoping van het vocht. Het vocht kan door gebrekkige ventilatie niet weg waardoor de problemen ontstaan. De lucht is vochtig en vorm de condens. Deze condens slaat weer op de vloer en de muren in de hoedanigheid van water. Het is belangrijk om je kruipruimte en vloer waterdicht te maken.

Diverse oplossingen voor vocht en waterdicht maken

water in kruipruimte in Wevelgem oplossing

Voor verschillende oorzaken van grondwater en vocht in de kruipruimte of vloer en ervoor zorgen dat het waterdicht is, zijn er verschillende oplossingen bij een kruipruimte of vloer waterdicht maken. Bijvoorbeeld injecteren van de muren of drainage, er zijn meerdere varianten van drainage om de drainage te realiseren. Het ligt eraan hoe vochtig het is en op welke manier het grondwater de kruipruimte in gaat. De druk en de hoeveelheid vocht van het grondwater spelen bij waterdicht maken een grote rol. De meest voorkomende oplossingen om je kruipruimte waterdicht te maken zijn bekuiping en drainage. Hiermee is het waterdicht.

Bekuiping (waterdicht)

Wanneer er bekuiping wordt toegepast (waterdicht), wordt er over alle wanden van de vochtige kruipruimte een extra cementeringslaag aangebracht. Deze is waterdicht. Afhankelijk van de vochtproblemen met het kruipruimte water, moet deze cementeringslaag meermaals achter elkaar gebeuren om tot een voldoende effect van draineren te komen. Bekuiping is een oplossing van draineren die veel tijd vergt om te realiseren. In sommige gevallen is het ook nodig om een geheel nieuwe vloerplaat te realiseren, afhankelijk van de vochtproblemen.

Drainage, meerdere vormen

drainage kruipruimte

Drainage is beschikbaar in diverse vormen. Met drainage is het vocht snel weg. Draiane werkt snel en effectief. Drainage is een van de meest gebruikte methodes. In situaties waarbij bekuiping niet afdoende werkt waterdicht maken door de grote hoeveelheid vocht niet kan worden gerealiseerd, door kruipruimte water bijvoorbeeld, wordt de methode van drainage toegepast. Drainage kan op verschillende manieren gebeuren. Er zijn 3 manieren waarop drainage kan worden toegepast bij kruipruimte water. Elke vorm van drainage, is toepasbaar afhankelijk van de locatie. Drainage is een succesvol middel tegen vocht. Drainage zorgt dat vocht snel de kruipruimte uit is.

Drainage: Randdrainage

Randdrainage

Bij randdrainage is er sprake van vocht tussen de vloer en de wand van je kruipruimte. Op de vloer wordt waterdicht een goot van beton gerealiseerd bij randdrainage. Deze krijgt een laag van waterdicht cement om het waterdicht maken mogelijk te maken. Zodra er weer kruipruimte water omhoog zou komen, zal dit terecht komen in de goot. Vervolgens stroomt het weg naar de afvoerput. Het kruipruimte in Wevelgem water in deze pomp wordt periodiek doorgepompt naar het riool via een pomp. Het waterdicht maken door middel van randdrainage kan alleen worden uitgevoerd als er sprake is van vloeren die stabiel zijn en nog onbeschadigd zijn. Op die manier blijft het waterdicht.

Drainage: Wanddrainage

Wanddrainage

Bij wanddrainage wordt er een noppenfolie geplaatst op de betonnen vloeren. Ook wordt bij wanddrainage op de wanden wordt een noppenfolie geplaatst. Deze noppenfolie neemt bij wanddrainage vocht op en voert dit vocht af via een netwerk van kansaaltjes naar een afvoerput. Dit water wordt bij wanddrainage dan weer door middel van een pomp afgevoerd naar het riool.

Drainage: Vloerdrainage

Vloerdrainage

Wanneer het grondwater zich door je vloer in de kruipruimte in Wevelgem begeeft, is het toepassen van vloerdrainage de gewenste oplossing. Bij vloerdrainage zij vloeren in deze gevallen vaak niet van beton en zeer poreus. Bij vloerdrainage wordt er een noppenfolie aangebracht op de betonnen vloeren. De noppenfolie neemt bij vloerdrainage opstijgend vocht, via een speciaal systeem van kanalen op en voert dit vocht af naar een afvoerput. Ook bij deze methode wordt het opgevangen water doorgepompt naar het riool. Op deze manier kan een nieuwe vloer over de noppenfolie worden geplaatst. Door de noppenfolie bij de vloerdrainage zal deze niet meer vochtig kunnen worden.

Het gevolgen van een kruipruimte in Wevelgem die vochtig is

Het overtollige vocht kan muren en vloeren aantasten. Als muren en vloeren worden aangetast heeft dit gevolgen voor de betrouwbaarheid van de bouwconstructie. Ook zullen er vele vormen van ongedierte goed gedijen, zoals ook schimmels, mossen en algen. Vanuit de kruipruimte in Wevelgem kan het vocht helemaal opstijgen naar Bovengelegen muren met alle gevolgen van dien. Het is dus belangrijk je kruipruimte in Wevelgem te beschermen tegen vocht door drainage. Drainage werkt snel en blijvend. Drainage is tevens een goede manier van isolatie.

Prijzen kruipruimte waterdicht maken

De prijzen voor het vochtvrij en waterdicht maken van je kruipruimte in Wevelgem, hangen natuurlijk enorm af van de afmetingen van je kruipruimte en de mate van het vochtprobleem. Wanneer bekuiping de oplossing is om het waterdicht te maken, moet je denken aan prijzen van gemiddeld 4000 euro. Wanddrainage is een duurder alternatief of je kruipruimte waterdicht te maken, de prijs hiervoor kan 10.000 euro of meer bedragen. Je kruipruimte in Wevelgem waterdicht maken voorkomt problemen. De kruipruimte waterdicht, het water uit je huis.