5 oorzaken en oplossingen van vocht in de kelder in Antwerpen

Vochtproblemen in de kelder komt in Antwerpen veel voor

Een in Antwerpen veel voorkomend probleem zijn kelders die te vochtig zijn, waardoor er in de woning optrekkend vocht aan de onderkant van muren ontstaat. Verder verslechtert de atmosfeer in huis, gaat het binnen muffig ruiken en kunnen er her en der lelijke schimmels gaan ontstaan. Dit soort situaties komen regelmatig voor in de stad Antwerpen. Wat zijn de vijf belangrijkste oorzaken van een vochtige kelder en welke oplossingen zijn er mogelijk?

1. Het ontstaan van condensvocht

In kelders die te vochtig zijn is vaak sprake van zogeheten condensvocht. Dit type vochtoverlast komt in kelders in Antwerpen veel voor. Binnen in huis merkt u dan vaak dat er condens op de ramen zit of dat uw muren nat en vochtig worden. De belangrijkste oorzaken van condensvocht zijn temperatuurschommelingen in de kelder en het onvoldoende ventileren van de kelderruimte. De oplossing is vrij eenvoudig: zorg voor een kelder die een stabiele temperatuur heeft en zorg voor ventilatie.

2. Een niet goed gedichte kelder die vocht lekt

Met name woningen die van oudere datum zijn, vertonen nogal eens lekkages doordat er scheurtjes in de kelderwanden zitten. Het gevolg hiervan is doorslaand vocht dat uw muren kan aantasten. Kelderdichting Antwerpen biedt hiervoor vaak een afdoende oplossing. Door de keldermuren met goed materiaal en stucwerk af te dichten, bijvoorbeeld door het injecteren van wanden, wordt een effectieve kelderdichting Antwerpen.

oplossingen oorzaken vocht antwerpen

3. Onvoldoende draineren van de kelder

Een onvoldoende drainage van de kelder, al dan niet ontstaan door lekkage, is ook een veel voorkomende oorzaak van vochtoverlast in kelders. Het opsporen en verhelpen van de lekkage, in combinatie met kelderdichting Antwerpen en een verbeterde ventilatie, biedt in dit soort gevallen soelaas.

4. Een lekkage in de kelder

Wat ook regelmatig gebeurt is een lekkage in een van de leidingen, waardoor er vak veel vochtoverlast in de kelder ontstaat. Vaak wordt er opgetreden tegen dit probleem door het lek te dichten, als het gevonden kan worden, en vervolgens zowel de bodem als wanden van de kelder te injecteren. Laat dit type kelderdichting Antwerpen uitvoeren door een ervaren vakman, want deze kelderdichting is een echte precisieklus!

5. Hoog grondwaterpeil

Het hoge grondwaterpeil in en rond Antwerpen is een groot probleem dat leidt tot vochtige en natte kelders. Het grondvocht kan de muren verzwakken en zorgen voor optrekkend vocht waardoor behang en verf gaan losraken. Vaak helpt het aanleggen van een drainagesysteem in de kelder of muurinjecties met vocht afstotende middelen.

Over de schrijver
Als vochtbestrijder help ik al je problemen met vocht op te lossen. Tevens handige tips geven over hoe bepaalde problemen zelf kan oplossen horen hier ook bij.