Ventilatiesystemen: De vele voordelen

Ventilatiesystemen zijn tegenwoordig verplicht in aanleg bij nieuwbouwprojecten. Ook grondige renovaties van bestaande bouw vragen om aanleg van ventilatie. De reden hiervoor is natuurlijk simpel. Goede ventilatie voorkomt problemen met vocht en schimmel waardoor gezondheidsklachten optreden. Wanneer je alles wilt weten over ventilatiesystemen, de werking en de prijzen, dan is het belangrijk om in ieder geval even goed verder te lezen hier op vochtbestrijdingsnel.be.

ventilatie in woning

Ga naar:

Waarom kiezen voor ventilatie?

Het belang van verse lucht is inmiddels allang bekend. Een gezond leven is beter te leven wanneer een mens 20 kubieke meter verse lucht per uur tot zijn beschikking heeft. Dat betekent dus ook dat er in je woning een optimale aanvoer van verse lucht moet zijn. Dit voorkomt dat je steeds dezelfde vuile lucht blijft inademen. Vooral in nieuwbouwwoningen kon dit voorheen een probleem zijn. De huizen waren te goed gebouwd waardoor de luchtkwaliteit onder de maat bleef. Daarom is het aanleggen van een ventilatiesysteem voor de aanvoer en afvoer van belang.

Wat gebeurt er bij slechte ventilatie?

Wat gebeurt er nu eigenlijk in gebouwen waar de ventilatie op niet op orde is gebracht? De gevolgen moeten dan vooral in de gezondheid worden gezocht. Denk bijvoorbeeld aan de mate van luchtvochtigheid. Hoe hoger deze is, hoe slechter het is. Bijvoorbeeld voor astma- of reumapatiënten. Daarnaast gedijt huisstofmijt goed in vochtige woningen. Andere klachten die vaak optreden zijn bijvoorbeeld hoesten en slijmvorming, maar ook hoofdpijn. Dit is belangrijk om te beseffen. Los daarvan is er ook effect op de geur in het gebouw, en de staat van bijvoorbeeld de verf en het behang.

Welke soorten ventilatiesystemen zijn er?

Ventilatiesystemen zijn er in verschillende vormen. In de eerste plaats is er een verschil tussen centrale ventilatie en decentrale ventilatie. Het verschil zit hem dan in de aansturing. Bij centrale ventilatie gebeurt alles in het gebouw vanuit een centraal ventilatiepunt. Het is dan belangrijk om een netwerk aan ventilatiekanalen aan te leggen. Kies je echter voor decentrale ventilatie, dan zal het geheel per ruimte afzonderlijk geregeld worden. Dit kan heel handig zijn, bijvoorbeeld wanneer er weinig ruimte in de bestaande bouw is. Er zijn verschillende soorten. Het is goed om hier eens goed naar te kijken.

Centraal ventilatiesysteem A

ventilatiesysteem a

Centraal ventilatiesysteem gaat uit van natuurlijke aan- en afvoer. Dat betekent dat er geen mechanische ventilatie-unit bij wordt gebruikt. In plaats daarvan worden roosters in de ramen ingebouwd. Deze zijn handmatig bij te stellen zodat ze meer of minder lucht doorlaten. Ook moeten er openingen in deuren of muren worden aangebracht. Zo kan de lucht circuleren. De vuile lucht stijgt via een verticaal ventilatiekanaal op en verlaat het gebouw. Lees meer over centraal ventilatiesysteem A

Centraal ventilatiesysteem B

ventilatiesysteem b

Centraal ventilatiesysteem B kan als een mengvorm worden gezien. Er wordt gebruik gemaakt van mechanische aanvoer van lucht. De afvoer van lucht gebeurt wel op natuurlijke wijze. Dit is een systeem dat vooral gebruikt wordt wanneer natuurlijke toevoer geen optie is. Denk bijvoorbeeld aan factoren in de omgeving die dit verhinderen. In zulke gevallen is mechanische aanvoer een goede oplossing. Dit geeft je ook veel controle over de werking. De afvoer blijft wel natuurlijk gaan via ventilatiekanalen. » Lees hier meer over ventilatiesysteem B.

Centraal ventilatiesysteem C

ventilatiesysteem c

Een andere mengvorm is Centraal ventilatiesysteem C. Dit is het systeem waarbij de aanvoer natuurlijk gebeurt, maar de luchtafvoer juist mechanisch moet gebeuren. Ook hier is de reden hiervoor dat het soms niet mogelijk is om op natuurlijke wijze voor afvoer te zorgen. Afzuiging om hoge vochtigheid en vervuiling te voorkomen gebeurt dan mechanisch. Vaak gebeurt dit in de keuken en badkamer. Er zijn continu draaiende systemen en sturende systemen. Afhankelijk van de noodzaak is een keuze te maken. » Lees hier meer over ventilatiesysteem C.

Centraal ventilatiesysteem D

ventilatiesysteem d

Tot slot is er nog centraal ventilatiesysteem D. Dit is het systeem waarbij alles mechanisch wordt verzorgd. Dit geldt zowel voor de luchtaanvoer als voor de afvoer. Het voordeel van dit systeem mag duidelijk zijn. Het is goed mogelijk om alles geheel onder controle te houden. Alles gebeurt automatisch, op basis van je wensen. Er is een netwerk aan ventilatiekanalen door het gebouw aangelegd. Die worden gebruikt om de lucht door de kamers te verspreiden. Daarvoor zijn roosters aangebracht. Zo kunnen toevoer en afvoer gescheiden van elkaar blijven. Om die reden heet het ook wel balansventilatie. » Lees hier meer over ventilatiesysteem D.

Wat kost een ventilatiesysteem?

Omdat er verschillende ventilatiesystemen zijn kan de prijs van ventilatie ook verschillend zijn. De keuze voor systeem A zal het voordeligst uitpakken. Dit kan al voor minder dan €2.000,- worden gedaan. De andere systemen vereisen iets meer werk en materiaal en kosten daarom ook iets meer. Wanneer je kiest voor systeem B met mechanische toevoer van lucht, dan zal dit vaak rond de €2.800,- gaan kosten. Dit geldt ook voor het normale systeem C. Kies je voor C+, met meer geautomatiseerde aansturing, komt het ergens tussen €3.000,- en €3.500,- te liggen. Systeem D is zoals je mag verwachten het duurst en kan oplopen tot €7.000,-

ventilatiekanalen

Onderhoud aan het ventilatiesysteem

Om te zorgen dat de ventilatiesystemen ook in de toekomst goed blijven werken, is het noodzakelijk om goed onderhoud te doen. Dit geeft de garantie dat de kwaliteit in de woning in goede orde blijft. Bovendien is het beter en goedkoper om het systeem te onderhouden in plaats van hert voortdurend moeten doen van reparaties. Dit komt ook de energiezuinigheid ten goede.

Mate van onderhoud

De mate van onderhoud die gepleegd moet worden verschilt per systeem. Het is belangrijk om te weten dat systeem C en systeem D meer baat hebben bij goed onderhoud. Deze moeten om de 3 jaar geheel worden nagezien. Waarbij ook de ventilatiekanalen schoongemaakt moeten worden. Ook hier zullen na enige tijd stofdeeltjes in blijven gangen. Kijk ook de ventilator, WTW en ventielen na. De filters verdienen vaker aandacht, die moeten jaarlijks vervangen worden. » Klik hier voor meer info over het onderhoud van ventilatie.

Zelf plaatsen of laten doen?

Wie heel goed onderlegd is, kan zelf een ventilatiesysteem aanleggen. Daar zijn verschillende pakketten voor beschikbaar. Bovendien is er vaak bij de leverancier een helpdesk beschikbaar die je kunt inschakelen. Wil je dit echter allemaal niet, dan is het ook slim om voor een erkende installateur te kiezen. Dit scheelt veel zorgen. Zo is alles snel te verzorgen. Bovendien ben je dan zeker van de kwaliteit van het ventilatiesysteem. Dit is zeer belangrijk. » Klik hier voor meer info en tips voor het zelf plaatsen van een ventilatiesysteem.

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden