Hoe problemen met vocht oplossen

Om de vochtbestrijding in woningen met succes aan te kunnen pakken wordt een gestructureerde aanpak gevolgd. De drie stappen zijn: een diagnose stellen, de oorzaak zoeken en problemen verhelpen. De diagnose is nodig om de problemen doelgericht aan te kunnen pakken. Het vinden van de oorzaak is essentieel om de vochtproblemen te kunnen verhelpen. De laatste stap is het wegnemen van de oorzaak en het repareren van de ontstane schade. Het oplossen van vochtproblemen is beslist niet eenvoudig en wordt door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd. Er zijn veel soorten vochtoverlast, dus er bestaan ook talloze manieren om vochtproblemen op te lossen.

vochtige muur

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis offerte.

De oorzaken van vochtproblemen

Vochtproblemen kunnen worden veroorzaakt door doorslaand vocht, lekkage, condensatie van vocht en opstijgend vocht. Opstijgend vocht en vocht door condensatie komen het vaakst voor. Opstijgend vocht heeft als kenmerk dat de muren tot maximaal 1,20 meter hoog nat worden. Vochtoverlast door condensatie kan over de hele muur verspreid zitten. Vocht door condensatie is soms vrij eenvoudig te verhelpen door koude plekken beter te isoleren en door goed te ventileren. Voor het oplossen van problemen door opstijgend vocht bestaan meer technieken, Maar de enige twee die echt goed helpen zijn het repareren van de waterkering door de muren uit te hakken en het injecteren van de muren.

Vochtproblemen verhelpen op basis van hoeveelheid vocht

Bij het oplossen van vochtproblemen door opstijgend vocht door middel van injectie wordt eerst bepaald hoe nat de muur is. Voor een correcte meting wordt een gat in de muur geboord. Het boorsel wordt opgevangen en getest. Daaruit blijkt hoeveel vocht er in de muur zit. Dan wordt bepaald met welk vochtwerend middel de muur wordt geïnjecteerd. Ook de soort baksteen en de dikte van de muur hebben invloed op de keuze van het product waarmee wordt geïnjecteerd. Niet de hele muur wordt geïnjecteerd. Alleen de bakstenen vlak boven de waterkering, over de volle lengte van de muur.

Wegnemen van oorzaken van vochtoverlast

Een bekende oorzaak van vochtige muren door condensatie is het plaatsen van nieuwe ramen in een oude woning. In dit soort woningen beslaan de ramen omdat het de koudste plekken zijn in huis. Als de oude ramen worden vervangen door ramen met een hogere isolatiewaarde is dat niet meer de koudste plek zijn in de ruimte. Het condens zal zich nu wormen op een nieuwe koudste plek: de muren. Wie zijn ramen wil vervangen door beter geïsoleerde exemplaren moet dus eigenlijk ook rest van de woning extra gaan isoleren om te voorkomen dat er op een andere plek vochtoverlast ontstaat.

Aansprakelijkheid voor vochtproblemen

Vochtproblemen zijn vaak het gevolgen van fouten in het ontwerp van de woning en van fouten van de aannemer. Dat houdt dat de architect en de aannemer tot tien jaar na oplevering aansprakelijk kunnen worden gesteld. Als die aansprakelijkheid wordt erkend zijn ze verplicht om de bouwfout te herstellen en de schade te repareren. Houd er rekening mee dat het enorm moeilijk is om die aansprakelijkheid te bewijzen. Want bijvoorbeeld vochtproblemen door opstijgend vocht zijn het gevolg van een slecht functionerende waterkering. Maar hoe bewijs je onomstotelijk dat de aannemer daar schuldig aan is.