Waarom je misschien een onderbouwing nodig hebt

Als je merkt dat er scheuren in je muren zitten en je weet niet zeker waarom, dan is de kans groot dat er problemen zijn met je funderingen. Als dit het geval is, kan een onderbouwing nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw funderingen en dus uw huis stabiel zijn. Lees verder voor meer informatie. Lees ook meer over muurvocht bestrijden

onderbouwing

Wat is onderbouwing?

onderbouwing is een methode om falende huisfunderingen te herstellen en te repareren. Bij het proces van funderen wordt onder bestaande funderingen gegraven om vast te stellen hoeveel schade er aan de fundering is toegebracht. Het probleem dat de schade veroorzaakt wordt dan geïdentificeerd en zodra dit gedaan is, wordt er nieuw beton onder en/of rond de bestaande fundering geplaatst om de bodem te stabiliseren, de oorspronkelijke fundering te ondersteunen en de muren en vloeren weer op hun oorspronkelijke niveau te brengen (voordat er zich problemen voordeden). De ontgraving onder de bestaande fundering wordt gedaan tot een niveau waarbij het vochtgehalte in de bodem constant is, zodat er geen verdere problemen zijn (consistent vochtgehalte is belangrijk omdat de meeste funderingsproblemen zich voordoen wanneer de bodem vochtig wordt en te vaak of in ernstige mate uitdroogt).

In principe wordt het huis opgekrikt met behulp van mechanische vijzels, zodat er nieuwe pijlers onder kunnen worden geplaatst, waardoor het huis extra steun krijgt en de woning weer op het oorspronkelijke niveau wordt gebracht.

Wat gebeurt er na het onderspannen?

Als het huis eenmaal geëgaliseerd is, kan het opnieuw richten van het buitenmetselwerk door een metselspecialist worden gedaan. Hier wordt de gescheurde mortel vervangen of gerepareerd. Ook het vervangen van een vochtig parcours is noodzakelijk, omdat het uitvallen van de fundering het vochtig parcours daadwerkelijk kan beschadigen en vochtproblemen in de woning kan veroorzaken. Om dezelfde reden moet de waterdichtheid worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen. Als u ernstige schade heeft opgelopen door uw falende funderingen, kan het nodig zijn om na de reparatie van de fundering de lateien te vervangen om de structurele integriteit van de dragende muren en het dak te garanderen.

Wanneer is onderbouwing nodig?

Er zijn een aantal verklikkerlichten die uw woning mogelijk moeten onderbouwen. Deze omvatten:

  • Scheuren in de buiten- of binnenmuren van uw huis, inclusief scheuren in het metselwerk
  • Als er scheurtjes in de vloer- of wandtegels zitten
  • Als er een helling is naar een of meer kanten van uw huis
  • Als uw vloeren niet meer vlak zijn
  • Gaten rond uw ramen en deuren
  • Deuren en ramen niet meer correct sluiten of vergrendelen
  • Scheiding van de daklijn
  • Het kraken in de omtrek van je plaat...