Vochtdetectie: bestrijd en voorkom vochtproblemen in uw woning

Problemen met vocht in uw woning kunnen voor veel overlast zorgen. Daar komt bij dat het soms lastig is om de oorzaak van uw vochtproblemen te achterhalen. Niet alle vochtproblemen hebben namelijk dezelfde oorzaak en vergt een andere aanpak van bestrijding. Naast het feit dat bestrijding heel belangrijk is, is het misschien wel nog belangrijker om de daadwerkelijke oorzaak te achterhalen waar uw vochtprobleem vandaan komt. Enkel dan kan er namelijk effectief bestreden worden en verdere problemen in de toekomst voorkomen worden.

De luchtvochtigheid

De luchtvochtigheid in een woning bepaald in grote mate het leefklimaat. De luchtvochtigheid geeft het vochtgehalte of de hoeveelheid waterdamp dat in de woning aanwezig is aan en daar is soms ook aan af te leiden of u een vochtprobleem in uw woning heeft. Waterdamp in de woning is een volstrekt normaal fenomeen, want mensen verliezen vocht en er is woonvocht aanwezig door bijvoorbeeld douchen of dampen die vrij komen tijdens het koken. Maar als de luchtvochtigheid te hoog is, dan kunnen er vochtproblemen in huis voorkomen. Een bekend probleem is bijvoorbeeld condensatie, waarbij er vocht op koude oppervlaktes te zien is zoals de ramen. Maar er zijn nog meer factoren waardoor door de luchtvochtigheid in huis te hoog kan zijn. Een gemiddelde luchtvochtigheid van tussen de 40% en de 60% is het meest ideaal voor een optimaal leefklimaat. Als de luchtvochtigheid voortdurend hoger is dan kan dit wijzen problemen in de woning met vocht en dat kunt u via vochtdetectie laten meten.

Vochtdetectie

Wanneer u een vochtprobleem in huis hebt, dan zal dit vaak te merken zijn aan de muren en de plafonds. Via een meting waaruit vast komt te staan hoe diep of juist niet diep vocht in de muur is gedrongen kan worden vastgesteld wat de bron van het vochtprobleem is. Deze vorm van vochtdetectie heeft ook wel de calciumcarbide test. Uit de muren worden boorstalen genomen en in een fles met calciumcarbide gedaan. Uit de reactie van de stalen op de calciumcarbide kan vervolgens worden afgelezen hoe diep het vocht in de muur is getrokken. Als bijvoorbeeld blijkt dat de kern van de muur niet vochtig is, dan kunnen er enkele problemen uitgesloten worden, zoals opstijgend vocht.

Oorzaken vochtproblemen

Als via vochtdetectie een bepaald vochtprobleem is komen vast te staan, kan er gericht actie ondernomen worden om het vochtprobleem te bestrijden. Een veel voorkomend probleem is slechte ventilatie. Er vormt zich dan condensvorming en een ongezond woonklimaat. De oplossing is vrij simpel, namelijk het aanbrengen van een ventilatiesysteem. Dit kan een natuurlijk ventilatiesysteem zijn of een mechanisch ventilatiesysteem. Als blijkt dat de muren vol vocht zitten, dan heeft u waarschijnlijk last van opstijgend vocht en zal er veelal een waterkering in de woning ontbreken. Oplossingen hiervoor zijn het onderkappen van de woning, waarbij alsnog een waterkering wordt aangebracht of het injecteren van de muren met een vochtwerende gel. Als doorslaand vocht het probleem is van natte muren, dan is het verstandig om de buitengevel te impregneren.

Over de schrijver
Als vochtbestrijder help ik al je problemen met vocht op te lossen. Tevens handige tips geven over hoe bepaalde problemen zelf kan oplossen horen hier ook bij.