Premie vochtbestrijding in Antwerpen

Premie vochtbestrijding in Antwerpen

Premie vochtbestrijding in Antwerpen

Als één van de oudere steden in België, kent Antwerpen veel oude woningen en gebouwen. Dit zijn veelal prachtige gebouwen, vooral in het centrum van Antwerpen, maar evenveel oude gebouwen en woningen zijn minder goed onderhouden en kunnen veel last hebben van vochtproblemen. Ten tijde van het bouwen van dergelijke woningen werd er geen rekening gehouden met zaken als isolatie en het tegenhouden van vocht. Pas vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw werden er eisen gesteld aan nieuw te bouwen woningen, zoals het verplicht aanbrengen van een waterkering in woningen. Momenteel worden er door de overheid erg hoge eisen gesteld betreffende isolatie en vochtbestrijding. Het goed in staat houden van woningen kan veel geld besparen, vandaar dat de Vlaamse overheid enkele premies in het leven heeft geroepen voor degenen die hun woning vochtbestendig maken en goed willen isoleren. Ook voor vochtbestrijding regio Antwerpen kom je dus voor de premies van de Vlaamse overheid in aanmerking.

Vlaamse renovatiepremie voor vochtbestrijding Antwerpen

Iedere eigenaar die zijn woning in het Vlaams gewest wil renoveren of een bestaand gebouw tot woning wil maken heeft recht op de Vlaamse renovatiepremie. De voorwaarde is dat de eigenaar zijn domicilie in de woning moet hebben, de woning moet minstens 30 jaar oud zijn en gelokaliseerd zijn in het Vlaams gewest. Ook gelden er nog enkele inkomenseisen, maar degenen met een modaal inkomen of lager komen er voor in aanmerking. Er zijn voor diverse categorieën premies te ontvangen, waaronder vochtbestrijding. Het minimum factuurbedrag moet € 2.500,- zijn en je krijgt dan een vochtbestrijding premie van 20% of 30% van het factuurbedrag en het moeten officiële facturen zijn van een firma die vochtbestrijding uitvoert.

Vlaamse verbeteringspremie voor vochtbestrijding

Er is nog een premie voor vochtbestrijding regio Antwerpen te verkrijgen, de Vlaamse verbeteringspremie. Naast enkele inkomensvoorwaarden, geldt hier dat de woning minimaal 25 jaar oud is en in het Vlaams gewest moet liggen. Ook hier geldt weer dat je een officiele factuur van een firma moet inleveren, maar er is geen minimum factuurbedrag omdat de premie vastgestelde standaardbedragen zijn. Het loont dus om rond te kijken naar goede aannemers Antwerpse vochtbestrijding, die een dergelijke factuur voor je kunnen opstellen. Vochtbestrijding valt voor de Vlaamse verbeteringspremie onder categorie 4 en daar hangt een te ontvangen premie aan van € 750,-.

Renovatietoelage gemeente Antwerpen

Wanneer je renovatiewerkzaamheden gaat uitvoeren voor vochtbestrijding, dan heb je recht op een renovatietoelage van de gemeente Antwerpen. Dit is een premie die flink kan oplopen. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, dan krijg je maar liefst de helft van alle renovatiekosten terug tot een maximum bedrag van € 9.000,-. Uiteraard gaat dit enkel voor vochtbestrijding regio Antwerpen.

Lage BTW tarief

Iedereen die vochtbestrijding in Vlaanderen en dus ook in Antwerpen laat uitvoeren in een woning die minimaal 10 jaar oud is, heeft recht op het lage BTW tarief van 6%. Voor nieuwbouwwoningen geldt een tarief van 21%. Het moet overigens wel om een private woning of appartement gaan. Het enige wat je moet is een de aannemer een attest aan te leveren dat de woning ook daadwerkelijk 10 jaar of ouder is. De aannemer zal dan een factuur opstellen met het lage BTW tarief.