Pleisteren onder de waterkering

Het is een mooi gezicht als de buitenmuur van je woning van een strakke pleisterlaag wordt voorzien. Maar is dat wel zo verstandig? Want de muren van woningen zijn aan de onderzijde voorzien van een waterkering. Die zit er niet voor niets. De waterkering zorgt ervoor dat water, dat in de muren onder de grond trekt, niet opstijgt naar de muren boven de grond. Want dat leidt tot allerlei vochtproblemen, zoals schimmels op de binnenmuren. Of pleisteren onder de waterkering daar invloed op heeft is een punt van discussie. Hier zetten we de pro’s en contra’s voor je op een rij.

Lees meer over:waterkering muur prijzen en mogelijkheden

waterkering muur

Wat is de functie van een waterkering?

Een waterkering wordt al vele jaren lang gebruikt. Hij stamt uit de tijd dat de fundering van gebouwen werd gemaakt met gemetselde stenen. Een waterkering is een zogenaamde slab, een materiaal dat geen water kan doorlaten, die tussen de fundering en de bovenliggende muur wordt geplaatst. Die waterdichte laag zorgt ervoor dat er geen water, dat door het grondwater en regenwater doordringt in de stenen van de fundering, door capillaire werking in de bovenliggende muur terecht kan komen. Want als daar water in terechtkomt is dat een bron van narigheid.

waterkeringslaag

In de moderne bouwpraktijk worden er nog steeds waterkeringen gebruikt. De noodzaak daarvan is misschien wat minder groot, omdat funderingen tegenwoordig vrijwel alleen nog maar van beton worden gemaakt. En water dringt veel minder snel door in beton dan in bakstenen, waardoor de kans dat er water terechtkomt in de bovenliggende muren een stuk kleiner is geworden. Maar om absoluut zeker te zijn dat er geen vochtproblemen ontstaan worden waterkeringen ook in de moderne bouwpraktijk nog steeds toegepast.

Wat is pleisteren onder de waterkering?

Als je gaat pleisteren onder de waterkering betekent dat, dat er een laag pleistermiddel wordt aangebracht op de buitenmuur, waarbij het pleistermiddel doorloopt tot onder scheiding van de muur boven de grond en de fundering. Eigenlijk betekent pleisteren onder de waterkering, dat ook een deel van de fundering wordt voorzien van een pleisterlaag. Dat kan cosmetisch heel belangrijk zijn, want soms ziet er fundering er niet zo fraai uit als de muren boven de grond. Als woningeigenaar wil je daar liever niet tegenaan kijken. Technici en bouwkundigen verschillen sterk van mening of het verstandig is om te pleisteren onder de waterkering.

stukadoor pleisterlaag waterkering

Het effect van pleisteren onder de waterkering

Zoals uitgelegd heeft de isolerende laag tussen de fundering en de bovenmuur als doel dat vocht niet van de fundering in de muren boven de grond terecht kan komen. Welk effect heeft het pleisteren onder de waterkering daar dan op? Heel eenvoudig: het pleistermiddel trekt vocht aan. Door dat over de waterkering te smeren kan het vocht uit de fundering alsnog in de muren boven de grond terecht komen. Het pleistermiddel functioneert als het ware als een brug voor het vocht in de fundering in de richting van de muren boven de grond. Door zondermeer te pleisteren onder de waterkering creëer je dus een ongewenste situatie.

Pleisteren onder de waterkering is wel mogelijk

Desondanks is het geen probleem om te pleisteren onder de waterkering. Maar er is een aantal randvoorwaarden waar je rekening mee moet houden. Want je wilt uiteraard niet dat de werking van de waterkering teniet wordt gedaan. Een van de meest eenvoudige dingen die je kunt doen is de pleisterlaag tussen de muren boven de grond en de fundering te onderbreken. Daarmee voorkom je dat er een brug ontstaat. Als de stukadoor de muur al helemaal heeft gepleisterd kun je de werking van de waterkering herstellen door een strookje pleistermateriaal ter hoogte van de waterkering weg te krabben.

vloerafwerking pleisterlaag

Binnenshuis pleisteren onder de waterkering

Ook binnenshuis heb je te maken met pleisteren onder de waterkering. Want de waterkering loopt door de hele breedte van de muur. Soms wordt er ook nog een waterkering aangebracht tussen de fundering en de vloer. Dus het is zaak om ook binnenshuis alert te zijn voor de risico’s van pleisteren onder de waterkering. Binnenshuis kun je dat oplossen door muren niet helemaal tot onderaan te pleisteren en de onderzijde van de muur af te werken met plinten. Let er dan op dat plinten worden gebruikt van een materiaal, dat geen vocht kan overbrengen.

Andere bedreigingen voor de waterkering

Als huiseigenaar weet je nu dat er geen brug mag zijn tussen de fundering en de muren boven de grond. Daar moet je rekening mee houden bij het pleisteren onder de waterkering. Maar er zijn meer gevaren. Om kabels en leidingen netjes weg te werken frezen bouwers tegenwoordig veelvuldig sleuven in de muur. Daarbij frezen ze ook een stukje waterkering weg. De sleuven worden achteraf weer netjes dichtgesmeerd. Wees er als opdrachtgever en huiseigenaar alert op, dat de bouwers daarvoor een mortel gebruiken die geen water kan doorlaten. Want anders zorgen die fraai weggewerkte leidingen na verloop van tijd voor vochtproblemen.