Het belang van vochtigheid in wijnkelders

vochtigheid in wijnkelder

De vochtigheid in uw wijnkelder regelen

Vocht is een essentiële factor bij de rijping van wijn, die door beginners vaak wordt verwaarloosd. Als we een fles wijn kopen, zit er een natuurlijke kurken eikenhouten stop op. Zonder voldoende vochtigheid drogen de kurken uit, oxideert de wijn en verliest hij al zijn kwaliteiten.

Aangezien de temperatuur en de vochtigheidsgraad in wijnkelders constant moeten zijn, moet een "ideaal" hydrometriepeil tussen 60 en 75% worden aangehouden. Als uw kelder te droog is, kan de wijn ondrinkbaar worden, omdat de kurken hun dichtheid verliezen en de wijn te snel zo oud wordt dat hij al zijn aroma's verliest.

Omgekeerd houdt een te hoge vochtigheidsgraad ook risico's in voor uw wijnen, ook al zijn die niet zo groot als die welke door de afwezigheid van vocht worden veroorzaakt. Indien de flessen in een te vochtige wijnkelder worden bewaard, zullen de etiketten bederven en na verloop van tijd zullen ook de kurken bederven.

Wil je dit allemaal vermijden? Dan heb je een aantal regels te volgen. In de eerste plaats moet u een hydrometer in uw wijnkelder installeren, zodat u altijd de vochtigheidsgraad weet. Op die manier kunt u, als u merkt dat de luchtvochtigheid te laag is, de keldervloer een beetje water geven. Een kleivloer wordt aanbevolen, omdat deze voor de nodige vochtigheid in uw kelder zorgt. Als uw kelder geen vloer van gestampte aarde heeft, kunt u uw keldervloer gewoon bedekken met watervasthoudend grind of een bak zand in uw wijnkelder plaatsen en deze van tijd tot tijd besproeien.

Als de luchtvochtigheid daarentegen te hoog is, moet u uw plastic flessen afdekken met plastic om ze tegen bederf te beschermen. Verbeter bovendien de ventilatie van uw wijnkelder en isoleer mogelijke bronnen van vochtigheid. Een met kalk gevuld vat dat in de kelder wordt geplaatst, absorbeert vocht. Een andere door specialisten aanbevolen tip is de muren eenmaal per jaar met kalk in te smeren om uw kelder ook tegen insecten te beschermen.

Concluderend kan worden gesteld dat de vochtigheidsgraad een fundamenteel aspect is waaraan alle wijnliefhebbers aandacht moeten schenken. Neem nota van deze tips en breng ze in de praktijk!

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden