De valkuilen van zichtbare en verborgen gebreken

Als je van plan bent om een flinke verbouwing aan je woning te laten uitvoeren is het verstandig om je door iemand te laten adviseren die verstand van zaken heeft. Want als de verbouwing gereed is loop je door de wat onduidelijke definitie van zichtbare en verborgen gebreken het risico een kat in de zak te hebben gekocht. Het probleem is dat het klakkeloos betalen van de factuur van de verbouwing impliciet betekent dat je akkoord bent met het eindresultaat. Dan heb je geen recht op herstel. Door een bouwkundige jou te laten adviseren is de kans op problemen een stuk kleiner.Vraag vandaag nog je vochtbestrijding offerte aan.

dakwerken

Wat zijn zichtbare en verborgen gebreken

Er is een dunne scheidslijn tussen de status van zichtbare en verborgen gebreken bij oplevering van een bouwproject. Als een mankement duidelijk zichtbaar is, zoals een loshangende dakgoot, is dat een zichtbaar gebrek. Als pas na een aantal maanden blijkt dat een dak lekt, doordat er onder de dakbedekking vergeten is een gat dicht te maken, is dat een verborgen gebrek. Maar hoe zit het met gebreken die alleen zichtbaar zijn voor een deskundige? Dan heb je als opdrachtgever een probleem. Want als je de factuur betaalt hoeft de aannemer de schade die is ontstaan niet te herstellen.

De normale gang van zaken bij zichtbare en verborgen gebreken

De normale gang van zaken bij zichtbare en verborgen gebreken is als volgt. Zichtbare gebreken, die door de opdrachtgever worden gezien en gemeld, moeten worden hersteld door de aannemer. Verborgen gebreken moeten, zodra ze worden ontdekt, ook worden hersteld door de aannemer. Zichtbare gebreken die niet door de opdrachtgever worden gezien hoeven niet door de aannemer te worden hersteld, ook niet wanneer daar achteraf schade door ontstaat. Het is dus de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te controleren of de verbouwing op een juiste manier is uitgevoerd. Als hij geen zichtbare gebreken constateert en de factuur betaalt heeft hij dus geen recht op herstel.

waterinsijpeling pannen

Zichtbare, maar niet opgemerkte gebreken

Wat de discussie over zichtbare en verborgen gebreken zo lastig maakt is dat sommige bouwprojecten met zichtbare en verborgen gebreken worden opgeleverd. De combinatie van al die gebreken veroorzaakt een zekere schade. Maar het is onmogelijk om te bepalen welk deel is veroorzaakt door de zichtbare en welk deel door de verborgen gebreken. Het is heel moeilijk om dergelijke bouwprojecten naderhand af te ronden op een manier die voor zowel de opdrachtgever als de aannemer tevredenstellend zijn. Vaak moet de rechter er aan te pas komen om een uitspraak te doen, en ook dat is weer kostenverhogend.

Laat een bouwkundige controleren op zichtbare gebreken

De enige manier om zichtbare gebreken, die je als opdrachtgever over het hoofd hebt gezien, toch te laten herstellen is naar de rechter stappen. Maar de rechter is daarbij ook niet erg consequent. Een opdrachtgever krijgt bij vergelijkbare zaken in het ene geval wel gelijk en in het andere geval niet. Dat is te voorkomen door je bouwproject na de afronding te laten beoordelen door een bouwkundige. Als die gebreken constateert kun je wel de factuur van de verbouwing betalen, maar onder het voorbehoud dat de geconstateerde gebreken worden hersteld. En daarover is dan geen enkele discussie mogelijk.