Vochtherstel is een zaak van alle betrokkenen

Als je in een twee-onder-een-kap woning woont met vochtproblemen in een gemeenschappelijke muur, kan dat tot conflicten leiden. Want om die problemen te verhelpen heeft het reparatiebedrijf toegang nodig tot beide woningen. Het is zaak om dat vooraf met de buren te bespreken en de reparatie in goed overleg te laten uitvoeren. Het is eigenlijk zelfs de gewoonte om de kosten van reparatie van een gemeenschappelijke muur samen te delen. Maar wat doe je als een gesprek met de buren niet mogelijk is? Kunnen zij hun medewerking weigeren en de reparatie van vochtherstel tegenhouden? Meer informatie over het bestrijden van vocht op vochtbestrijdingsnel.be

vocht in muren

Medewerking aan vochtherstel bij de buren is verplicht

In Vlaanderen zijn burgers bij wet verplicht om bij te dragen aan de kosten van het herstel en onderhoud van gemeenschappelijke muren. Ze moeten ook hun medewerking verlenen bij het zoeken naar oplossingen voor dergelijke problemen. Dat wil zeggen dat zij een reparatiebedrijf altijd moeten toelaten in hun woning, zowel voor onderzoek als voor de werkelijke herstelwerkzaamheden. Als ze daartoe niet bereid zijn overtreden ze de wet. Om hen ertoe te bewegen toch medewerking te verlenen is soms een gang naar de rechter nodig.

Liever in onderling overleg dan via de rechter

Hoewel burgers verplicht zijn om mee te werken en mee te betalen aan werkzaamheden om vochtoverlast in een gezamenlijke muur te herstellen, komt het toch wel voor dat hierover een conflict ontstaat. Er bestaan wel gerechtelijke procedures om die medewerking af te dwingen, maar dat komt de onderlinge relatie niet ten goede. Beter is het om in onderling overleg tot afspraken te komen. Daarbij zou je als handreiking kunnen aanbieden dat je bereid bent om de volledige kosten van de herstelwerkzaamheden voor je rekening te nemen. De randvoorwaarde die daarbij geldt is dat de buren het herstelbedrijf toestemming geven tot hun woning.