Ventilatiesysteem met warmteterugwinning - welke kosten moeten worden berekend?

ventilatiesysteem kosten

Ventilatiesystemen met warmteterugwinning kunnen niet alleen het energieverbruik van een huis verminderen, maar helpen ook een groot nadeel van sterk geïsoleerde huizen weg te nemen: de onvoldoende luchtverversing. In ons interview met de kostencontrole-expert kunt u nagaan welke kosten u kunt verwachten voor een ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Vraag: Wat kost een ventilatiesysteem met warmteterugwinning?

Kostencontrole expert: Het is moeilijk om een algemene schatting van de kosten te geven. Ze zijn afhankelijk van het ontwerp en de dimensionering van het systeem in het individuele geval en van de geselecteerde componenten.

Allereerst moet je onderscheid maken tussen

  • decentrale ventilatiesystemen
  • centrale ventilatiesystemen

De eenvoudigste variant, die ook geschikt is voor inbouw in oude gebouwen, is decentrale ventilatiesystemen. Bij dergelijke systemen wordt de ruimtelucht op onafhankelijke, individuele punten (bijv. in elke ruimte) naar buiten geblazen en wordt in plaats daarvan verse lucht aangezogen. De aangezogen verse lucht kan dan via een ingebouwde warmtewisselaar worden opgewarmd om de warmteverliezen in de ruimte te beperken.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal benodigde ventilatoren met warmtewisselaar. In een typische eengezinswoning liggen de kosten voor zo'n gedecentraliseerd systeem echter meestal tussen de 5.000 en 8.000 euro.

ventilatiesysteem op dak
Een centraal ventilatiesysteem kan nauwelijks achteraf worden gemonteerd

Een centraal ventilatiesysteem daarentegen verzamelt de muffe lucht in de ruimtes via een leidingsysteem en blaast deze op een centraal punt naar buiten. Op dezelfde manier wordt ook frisse lucht aangezogen en weer in de kamers verdeeld. De warmteterugwinning vindt alleen plaats op het centrale punt van het ventilatiesysteem dat naar buiten leidt.

Dergelijke ventilatiesystemen kunnen alleen worden gebruikt in nieuwe gebouwen of bij complete renovaties, omdat de benodigde leidingsystemen anders nauwelijks kunnen worden ondergebracht. Geothermische warmtepompen worden vaak gebruikt om de binnenkomende lucht te verwarmen. Dergelijke complete systemen kosten - afhankelijk van de grootte van het huis en het vermogen van de warmtepomp - minstens 10.000 EUR tot 15.000 EUR, en afhankelijk van de configuratie en grootte van het huis kan dit ook aanzienlijk duurder zijn.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

In een bungalow van 120 m² wordt een gedecentraliseerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning geïnstalleerd. Hiervoor worden 5 kernboringen gemaakt en worden de kabels door de elektricien op alle 5 de punten naar de installatiepunten gelegd. We zullen de ventilatie-units zelf installeren.

WerkPrijs
5 Ventilatie-units inclusief regeling3.250 EUR
5 kernboringen825 EUR
Kosten voor de elektricien650 EUR
Totale kosten4.725 EUR

Dit is slechts een kostenvoorbeeld voor een concreet individueel geval. Ook de kosten voor ventilatie-units in andere gebouwen kunnen sterk variëren.

Vraag: Waarvan zijn de kosten van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning afhankelijk?

Kostencontrole expert: hier te overwegen:

installatiekosten ventilatiesysteem
Ook de installatiekosten moeten in aanmerking worden genomen
  • of er een centraal of decentraal ventilatiesysteem is geïnstalleerd
  • welke kamergroottes het gebouw heeft
  • hoeveel ventilatie-elementen er nodig zijn
  • welke apparatuur de afzonderlijke ventilatie-elementen hebben (bijv. CO2-geleide ventilatie, vochtigheidsmeting, etc.)
  • welke installatiekosten worden gemaakt
  • welke extra werkzaamheden nodig zijn in verband met de installatie
  • hoeveel intern werk er wordt gedaan
  • in het geval van gecentraliseerde systemen: welke kosten worden gemaakt voor de gebruikte warmtepomp?

Met al deze factoren moet per geval rekening worden gehouden om tot een goede kostenraming te komen.

Vraag: Hoeveel ventilatoren zijn er nodig in een huis?

Kostencontrole expert: Dit is in grote mate afhankelijk van de oppervlakte van het huis of de individuele kamers. In principe moeten er zoveel ventilatoren worden gebruikt dat de hele ruimte binnen een uur minstens 2-3 keer wordt ververst.

Dit kan eenvoudig worden berekend aan de hand van een voorbeeld: Voor een ruimte van 20 m² met een hoogte van 2,50 m bedraagt het totale luchtvolume in de ruimte ongeveer 50 m³. Als we dit luchtvolume twee keer per uur willen uitwisselen, hebben we ofwel één ventilator met een capaciteit van minstens 100 m³/u nodig, ofwel twee ventilatoren met elk 50 m³ per uur.

Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk om de ventilatie te regelen volgens bepaalde basiswaarden van de ruimte (CO2-gehalte van de ruimtelucht en de luchtvochtigheid van de ruimte) - maar in de meeste gevallen betekent dit niet dat u zich met aanzienlijk minder vermogen kunt redden.

Vraag: Wat zijn de bedrijfskosten van decentrale ventilatiesystemen?

Kostencontrole expert: In de meeste gevallen wordt u alleen belast met de kosten van het wisselen van filters - dit komt neer op ongeveer 90 tot 100 EUR per jaar.

warmteterugwinning ventilatiesysteem
Er gaat minder warmte verloren door warmteterugwinning

Als het gaat om de besparingseffecten, ziet dit er nog moeilijker uit. Hoogwaardige decentrale ventilatiesystemen kunnen 80 tot 95 % van de warmte in de ruimte terugwinnen. In theorie hoeft het verwarmingssysteem dus maar 20% van de ruimtewarmte op te wekken, de rest wordt als het ware "hergebruikt".

Dit betekent echter niet dat de verwarmingskosten met 80 % zullen dalen. Ook in andere delen van het huis treden warmteverliezen op, bijvoorbeeld door de muren of door de ramen. Bovendien leidt de zonnestraling door de ramen in de winter ook tot zogenaamde "zonnewinsten", waardoor de verwarmingsbehoefte in sommige ruimtes automatisch afneemt.

Om de besparingseffecten van het ventilatiesysteem betrouwbaar te kunnen beoordelen, is allereerst een gedetailleerde warmtebehoefteberekening voor de afzonderlijke ruimten nodig. Alleen dan is het mogelijk om in te schatten welke besparingen daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd door een ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden