Prijs van een ventilatiesysteem

Wat zal een compleet ventilatiesysteem gaan kosten? De prijs van een ventilatiesysteem is afhankelijk van verschillende factoren. Denk aan de oppervlakte van de woning, het debiet en de hoeveelheid werk die erin zit. Daarnaast speelt het type ventilatiesysteem dat gekozen is natuurlijk een rol. Het is vanzelfsprekend duurde om voor mechanische ventilatie te gaan ten opzichte van natuurlijke ventilatie. Het is belangrijk om dit goed inzichtelijk te maken.

ventilatiesysteem prijs

De kosten van een ventilatiesysteem per type

Welke prijs precies verwacht mag worden voor de aanleg van een ventilatiesysteem, hangt sterk af van het type dat gekozen wordt. Bekend is dat het kan gaan om type A, B, C, C+, D en D met warmte-terugwinsysteem.

Wordt gekozen voor ventilatiesysteem A, met natuurlijke aanvoer en afvoer, dan zal dat gemiddeld €1.700,- kosten. Ventilatiesysteem B, met mechanische aanvoer en natuurlijke afvoer komt gemiddeld op €2.800,- uit. Ventilatiesysteem C of C+, met natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer, komt ergens tussen €3.000,- en €3.500,- uit. Voor ventilatiesysteem D, volledig mechanisch moet gerekend worden op gemiddeld €5.500,-. Met warmte-terugwinsysteem kan dit oplopen tot €7.000,-. Hierna volgt een meer uitgebreide uitleg.

1 Ventilatiesysteem A

Bij ventilatiesysteem A verloopt zowel de aanvoer als de afvoer van lucht volledig natuurlijk. Dit wordt verzorgd door het verschil in luchtdruk en winddruk tussen binnen en buiten. Met behulp van ventilatieroosters is dit te verzorgen. De vervuilde lucht verdwijnt via afvoeropeningen die leiden naar een verticaal afvoerkanaal. De openingen zitten over het algemeen in de vochtige ruimtes van het gebouw. Wanneer het om energiezuinigheid en een lage prijs gaat, dan is dit de beste keuze. De prijs ligt gemiddeld op €1.700,- voor de installatie.

2 Ventilatiesysteem B

In de meeste gevallen is een combinatie van mechanische en natuurlijke ventilatie nodig. Bijvoorbeeld door voor de mechanische toevoer van ventilatiesysteem B te kiezen. Er komt dan natuurlijk wel enig elektrisch verbruik voor de ventilator bij in de kostprijs. Dit is een verschil met systeem A. De toevoer van lucht wordt aangestuurd door ventilators. Soms hebben deze filters om vuil uit de lucht te filteren. De afvoer is vergelijkbaar met systeem A, met openingen in de vochtige ruimtes naar een verticaal afvoerkanaal. Dit gebeurt daardoor dus op natuurlijke wijze. De prijs voor de aanleg van systeem B komt gemiddeld op €2.800,- voor de installatie.

3 Ventilatiesysteem C of C+

Niet alleen ventilatiesysteem is deels mechanisch. Ook ventilatiesysteem C en ventilatiesysteem C+ zijn deels mechanisch. Alleen dan in omgekeerde volgorde. De aanvoer is natuurlijk, maar de afvoer gebeurt mechanisch. De aanvoer verloopt via roosters die in de droge ruimtes zijn geplaatst. De ventilator die voor de mechanische afvoer zorgt, is in de vochtige ruimtes geplaatst. Wanneer de roosters zelfregulerend zijn, gaat het om systeem C+. De aanvoer is echter gewoon hetzelfde, maar de afvoer verloopt via de roosters aan de hand van de vraag op dat moment. Voor ventilatiesysteem C moet gerekend worden op €3.000,- voor de installatie. Voor ventilatiesysteem C+ gaat het om €3.500,- voor de installatie.

4 Ventilatiesysteem D of D met warmte-terugwinsysteem

Er is ook de keuze om voor volledige mechanische ventilatie te gaan. Dit wordt ventilatiesysteem D genoemd. Zowel de aanvoer van lucht als de afvoer van lucht verloopt dan mechanisch. Daarvoor worden zogenaamde ventielen gebruikt. De aanvoerventielen zitten in de droge ruimtes en de afvoerventiele in de natte ruimtes van de woning. Wanneer voor dit systeem wordt gekozen, dan is een flink netwerk aan afvoerbuizen nodig, zowel voor de aanvoer als voor de afvoer. Daarom wordt hier vooral bij nieuwbouw voor gekozen. Wel is het slim om dan direct ook voor het terugwinnen van warmte te kiezen. Daarbij wordt de toegevoerde lucht verwarmd met de afgevoerde lucht. Dit levert dus een voordeel op het energieverbruik. De prijs voor ventilatiesysteem D zal rond €5.500,- voor de installatie liggen. Wordt ook gekozen voor een ventilatie met warmterecuperatie, dan zal de prijs kunnen oplopen tot gemiddeld €7.000,- voor de installatie.

Tot slot

Het is belangrijk om naast de prijs te kijken naar de verdere kosten. Ventilatiesysteem A verloopt volledig natuurlijk en is dus het meest energiezuinig. Dat betekent dat het vaak goedkoper kan zijn. Vooral tijdens de zomermaanden zal dit het geval zijn. Dit is anders bij de andere systemen, die wel energieverbruiken. Al speelt bij systeem D met warmte-terugwinsysteem dit natuurlijk ook nog een rol. Dan kan 90% van de warmte worden teruggewonnen. Dit maakt een flink verschil ten opzichte van B, C, C+ en D.

De beste keuze maken

Het investeren in een ventilatiesysteem is altijd een goed idee. Wanneer dit dan toch wordt gedaan, is het wel verstandig om direct voor de beste optie te gaan. Dit zorgt ervoor dat het optimale eruit wordt gehaald en niet meer dan nodig zal kosten. Goede ventilatie is bovendien van groot belang voor een goede gezondheid en fijne leefomgeving.

Er zijn verschillende redenen om voor goede ventilatie te kiezen Zo helpt het de luchtcirculatie op gang. Daarnaast zorgt het voor de afvoer van vuile lucht. Bovendien helpt het bij het op peil houden van de vochtigheidsgraad. Vooral in de goed geïsoleerde woningen is goede ventilatie van groot belang. Natuurlijke ventilatie is in die woningen minder goed mogelijk.

Het openen van ramen en deuren helpt hier misschien wel bij, maar lang niet altijd voldoende. Bovendien is het gemakkelijk om dit te vergeten. Daarnaast krijgt de kou dan kans binnen te dringen. De natuurlijke stroming van lucht zorgt bovendien voor een ongelijke verdeling van verse lucht in huis. Mechanisch ventileren is dan de oplossing. Zo wordt de verdeling beter in de hand gehouden in alle ruimtes.

Wat kost het onderhoud?

Het is goed om te weten dat het onderhouden van een ventilatiesysteem relatief gemakkelijk kan. Al is het wel nodig om het regelmatig schoon te maken. Zaken zoals stof en vet kunnen blijven hangen en bacteriën kunnen gemakkelijk verspreid worden via het ventilatiesysteem. Dit zal de optimale werking ervan ook verhinderen. Mindere doorstroming zal de woning als geheel benadelen. Om over het verspreiden of niet afvoeren van geuren en het optreden van geluidshinder nog maar te zwijgen.

ventilatiesysteem prijzen

Het onderhouden is niet vast te stellen op een specifieke frequentie. Dat hangt af van de situatie. Het schoonmaken van de kanalen wordt aangeraden om de 3 tot 5 jaar. De ventielen, roosters en terugwinunit moeten jaarlijks worden schoongemaakt. Ook moeten jaarlijks de filters worden vervangen. Deze kosten moeten ook meegerekend worden.

Het is goed mogelijk om ook zelf wat schoonmaak werk te doen zo nu en dan. Denk aan het schoonmaken van de ventielen of zo nu en dan stofzuigen van de filters. Wanneer er grotere schoonmaakwerkzaamheden voor de deur staan is het slim om de monteur erbij te betrekken. De kosten hiervoor liggen tussen €200,- en €350,-.

Het kan heel slim zijn om voor een vast onderhoudscontract te gaan. Zo is de zekerheid van regelmatige reiniging te krijgen. Dit kan bovendien goedkoper uitpakken dan iedere keer een afzonderlijke beurt af te nemen bij de monteur. Het is natuurlijk wel slim om eerst even de prijzen hiervoor te bekijken en te vergelijken.

Het aanvragen van premies

Er zijn veel kosten gemoeid bij het aanleggen en onderhouden van ventilatiesystemen. Door gebruik te maken van subsidies en premies is het wel mogelijk om de kosten voor de investering wat terug te dringen. Er zijn bijvoorbeeld gemeentelijke subsidies, maar ook een verlaagd btw-tarief of een energielening. Zoals er ook zaken zoals de totaalrenovatiebonus, de IER en andere ondersteuningen zijn. Lees hier meer over de financiële ondersteuningen voor ventilatiesystemen.