Vochtbestrijding is een zaak die je serieus moet nemen

Alle woningen hebben weleens te maken met vochtoverlast, maar echte vochtproblemen komen vooral in oudere woningen voor. Om de vochtbestrijding met succes aan te kunnen pakken is een serieuze aanpak nodig. Eerst wordt een goede diagnose gesteld, zodat het probleem doelgericht kan worden aanpakt. Een succesvolle aanpak kenmerkt zich door het verhelpen van de veroorzaker van de vochtproblemen en daarna het herstellen van de ontstane schade. Vochtbestrijding is een lastige materie. Doordat er zoveel verschillende soorten vochtoverlast zijn, zijn er ook talloze manieren van vochtbestrijding. Meer informatie over de vochtbestrijding prijzen vind je hier.

Neem vandaag nog contact op met Vochtbestrijding Snel om je problemen op te lossen.

opstijgend vocht als probleem

De drie aspecten van vochtbestrijding

Vochtproblemen kunnen worden veroorzaakt door doorslaand vocht, lekkage, condensatie van vocht en opstijgend vocht. Opstijgend vocht en vocht door condensatie komen het vaakst voor. Omdat de vochtbestrijding bij elk van deze oorzaken op een andere manier moet worden aangepakt, is het van groot belang dat er eerst een goede diagnose wordt gesteld. Bij het stellen van een diagnose wordt er rekening mee gehouden dat de plek waar vochtoverlast zich openbaart een andere kan zijn dan de plek waar de overlast wordt veroorzaakt.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis offerte.

Voor het diagnosticeren van vochtproblemen kan worden uitgegaan van enkele algemeen geldende regels. Opstijgend vocht heeft als kenmerk dat de muren tot maximaal 1,20 meter hoog nat worden. Vochtoverlast door condensatie kan over de hele muur verspreid zitten. Dus ook bovenaan de muren en in de hoeken tussen de muur en het plafond. Vocht door condensatie wordt verholpen door koude plekken beter te isoleren en door goed te ventileren. Vochtbestrijding van opstijgend vocht is lastiger. Hoe die behandeling er precies uitziet heeft te maken met de soort baksteen die is toegepast, de dikte van de muur en de mate van vochtigheid van de muur.

Vochtbestrijding op basis van hoeveelheid vocht

vochtproblemen opstijgend vocht vochtbehandeling

Om vochtbestrijding bij opstijgend vocht succesvol uit te kunnen voeren moet eerst worden bepaald hoe nat de muur aan de binnenkant is. Dat is niet te zien aan de buitenkant van de muur. Voor een correcte bepaling wordt een gat in de muur geboord, waarbij het boorsel wordt opgevangen. Dat boorsel wordt getest en daaruit blijkt hoeveel vocht er in de muur zit. De meest gangbare vorm van vochtbestrijding bij optrekkend vocht is injecteren. Het vochtgehalte van de muur is mede bepalend voor het product waarmee de muur wordt geïnjecteerd. Ook de soort baksteen heeft invloed op de keuze van het middel waarmee wordt geïnjecteerd.

Vochtbestrijding: wegnemen van oorzaken van vochtoverlast

Opstijgend vocht in oudere woningen wordt bijna altijd veroorzaakt doordat er iets mis is met de waterkering tussen de fundering en de muur. Die kan vergeten zijn aan te leggen of in de loop der tijd beschadigd raken bij een verbouwing. Daar zijn legio voorbeelden van bekend. Het komt regelmatig voor dat er een nieuwe vloer wordt gelegd in een woning. Een nieuwe tegelvloer of plavuizen worden meestal over de oorspronkelijke tegelvloer gelegd. Als isolatie legt men een betonlaagje met een isolerende folie onder de nieuwe tegels. Die folie is er de oorzaak van dat vocht niet meer door de vloer kan verdampen. Het trekt naar de muren en zorgt jaren na het leggen van de nieuwe tegelvloer voor vochtoverlast.

Een andere bekende oorzaak van vochtige muren is het plaatsen van nieuwe ramen in een oude woning. In dit soort woningen beslaan de ramen gemakkelijk omdat het de koudste plekken zijn van de kamers. Als de oude ramen en kozijnen worden vervangen door ramen met een hoge isolatiewaarde zullen die niet meer beslaan, omdat ze niet meer de koudste plek zijn in de ruimte. Het condens zal nu worden gevormd op een nieuwe koudste plek: de muren. Wie zijn ramen wil vervangen door beter geïsoleerde exemplaren moet dus eigenlijk ook de muren extra gaan isoleren om te voorkomen dat er vochtoverlast ontstaat.

Vochtbestrijding door injectie van de muren

Vochtbestrijding door injectie van de muren wil zeggen dat er ter hoogte van de waterkering een product in één laag van de stenen wordt geïnjecteerd om die stenen waterafstotend te maken. Dat gebeurt door in elke steen over de volle lengte van de muur een gaatje te boren en daar een waterafstotend product in te spuiten totdat de steen helemaal is verzadigd. Vanaf dat moment kan er geen water meer uit de fundering opstijgen. Na het injecteren wordt de muur eerst bedekt met een folie, om daarna opnieuw te worden gepleisterd.

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden