Wateroverlast vraagt om een gedegen aanpak

In de afgelopen jaren is de overlast van water door heftige stortbuien en rivieren die buiten hun oevers traden flink toegenomen. Talloze woningen hebben grote schade opgelopen, die slechts voor een deel verhaald kon worden op de verzekering. Bij het zoeken naar oplossingen voor deze wateroverlast is veel creativiteit vereist. Er zal bij de rivieren ruimte gevonden moeten worden voor grote spaarbekkens. Voor water dat met hoosbuien in stedelijke gebieden terecht komt zullen meer tijdelijke opvangbassins moet worden gecreëerd. In het ontwikkelen van dergelijke oplossingen wordt veel energie gestoken en oplossingen krijgen langzaam vorm. Nieuwbouwwijken zijn nu vaak voorzien van groene zones, die ook als noodopvang kunnen dienen. Lees meer over een vochtprobleem

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis offerte.

overstroming

Aandacht voor oplossingen voor wateroverlast bij bestaande bouw

Spaarbekkens in nieuwbouwwijken zijn echter relatief gemakkelijk aan te leggen. Maar er moeten ook oplossingen komen voor de wateroverlast in bestaande omgevingen. De overheid is daar druk mee bezig in de vorm van een volledige behoefteanalyse. Het is nog niet duidelijk welke maatregelen daaruit voort zullen komen. Ondertussen kunnen woningeigenaren zelf ook het nodige doen als remedie tegen wateroverlast. Het helpt enorm als niet al het regenwater afgevoerd hoeft te worden via het riool. Tuinen zonder betegeling vormen kunnen ook een enorme hoeveelheid water opvangen.