De belangrijkste misverstanden over dichten van een kelder

Bij het bouwen van een nieuwe woning met een kelder komt het onderwerp kelderafdichting gegarandeerd voorbij. Want de waterstanden zijn in onze omgeving meestal wel zo hoog dat je daar bij de bouw van de woning rekening mee moet houden. Er zijn diverse methoden waarmee je kunt voorkomen dat er wateroverlast ontstaat in je kelder. Maar er zijn ook methoden van kelderafdichting waarvan het effect twijfelachtig is. Werk daarom altijd met vakmensen. Die hebben voldoende ervaring en weten waar ze mee bezig zijn. In dit artikel gaan we in op veelvoorkomende misverstanden bij kelderafdichting. Meer informatie over dichten van kelders: Prijs & info kelder waterdicht maken

keldervocht

Drainage rond een kelder is uit den boze

Veel mensen denken in hun onschuld dat het draineren van de bodem een goede methode is om de kelderafdichting te verbeteren. Met het draineren verlaag je immers het grondwaterniveau en de gedachte is dat de lagere waterdruk op de muren ertoe leidt dat er minder kans is op het doorsijpelen van water in de kelder. Die gedachtegang klopt niet. Bij drainage wordt er inderdaad water weggepompt. Maar in het afgevoerde water zit ook altijd slib of zand. Dat is op geen enkele manier tegen te houden, ook niet met filters of filterdoek.

Door water met slib en zand weg te pompen ontstaat na verloop van tijd, soms pas na jaren, grote schade, want op die manier ben je bezig om je huis langzamerhand te ondermijnen. Je krijgt op termijn te maken met scheuren en verzakkingen. Het gevolg daarvan is lekkage. De inspanningen en kosten die je hebt gemaakt voor kelderafdichting door middel van drainage hebben dus een tegengesteld effect. Want achteraf laten herstellen van verzakkingen en scheuren is uiterst kostbaar. Je kunt in plaats van in drainage tijdens de bouw veel beter investeren in een goede waterafdichting. Het grondwater moet blijven zitten waar het zit.

Maak kelderafdichting hoog genoeg

Er zijn veel manieren om verzekerd te zijn van een goede kelderafdichting. Maar die is tamelijk kostbaar. Een veelvoorkomende fout om kosten te besparen is dat de kelderafdichting niet hoog genoeg wordt gemaakt. De afdichting wordt dan aangebracht vanaf enkele decimeters onder het maaiveld. Het gevolg is dat er water, door hoge grondwaterstanden en door hevige regenval, via de buitenmuren doordringt tot aan de keldermuren. Die worden dan vanaf de bovenzijde nat. Laat je er niet toe verleiden om te besparen op de kelderafdichting. Zorg ervoor dat die wordt aangebracht tot aan het maaiveld, dan loop je geen enkel risico.

Diepte heeft geen invloed op de kelderafdichting

Vanuit het idee dat een kelder wel droog blijft als hij maar niet onder het grondwaterniveau zit, wordt er soms gekozen voor een ondiepe kelder zonder kelderafdichting. Zo’n kelder zal in de winter gegarandeerd vochtig worden. Want in de winter raakt de grond tot enkele centimeters onder het maaiveld altijd volledig verzadigd met regenwater. Dat dringt door de keldermuren heen, ook al is die maar een halve meter diep. Kies daarom altijd voor een kelder met een goede kelderafdichting tot aan het maaiveld en laat het ontwerp niet beïnvloeden door de hoogte van de grondwaterstand.

Elke kelder kan waterdicht worden gemaakt

Vocht in de kelder is een probleem waar veel woningeigenaren mee te maken hebben, zelfs in gebieden met een lage grondwaterstand. Dat komt niet eens altijd door bouwfouten. Normaalgesproken houdt een betonnen wand van 30 centimeter dikte in de meeste gebieden het water wel voldoende tegen. Er komt alleen vocht binnen via de aansluitnaden, maar dat is eenvoudig te verhelpen door een behandeling met polyurethaanhars. Maar ook in natte omstandigheden is een waterdichte kelder prima mogelijk. Schakel daarvoor specialisten in, gebruik je verstand en bespaar niet op de kelderafdichting. Want het geld wat je daarmee bespaart ben je gegarandeerd later weer kwijt aan maatregelen om de vochtoverlast te herstellen.