Schimmel in de garage

Wat te doen in geval van schimmel in de garage?

Slechte isolatie, onvoldoende ventilatie en onverwarmde ruimtes zijn de ideale leefomgeving voor schimmels. Garages zijn vaak bijzonder gevoelig omdat ze ideale leefomstandigheden bieden voor de schimmel. Dit geldt vooral als er meer dan alleen het voertuig in de garage staat. Als de plaag pas laat wordt ontdekt, kan het leiden tot schade aan het bouwweefsel en schimmel is ook geen lust voor het oog.

Vocht in de garage - de belangrijkste oorzaak van schimmelaantasting

Als er schimmel optreedt door vocht in de garage, is de luchtvochtigheid meestal te hoog. Lekkende plekken in de perimeterwanden van de garage of op het platte dak, maar ook onvoldoende ventilatie kan de oorzaak zijn.

De volgende maatregelen kunnen helpen bij het vinden van de vochtbron:

 • Visuele controle van de vloer, de wanden en het plafond van de garage
 • Visuele controle van het dak en de dakafvoer
 • Controleer de ventilatieopeningen, op elke muur van de garage (inclusief de deur) moet er minstens één geforceerde ventilatie zijn in de vorm van openingssleuven).
 • Stapels vuil in de garage, maar ook oude meubels of andere textielstoffen zijn perfect geschikt als habitat voor schimmel.

Tip: Om te weten te komen hoe hoog de luchtvochtigheid in de garage is, kunt u een hygrometer gebruiken.

Heb je de oorzaak gevonden? Maatregelen om te verhelpen

Zodra de reden voor de hoge luchtvochtigheid is vastgesteld, kunnen passende tegenmaatregelen worden genomen:

 • Lekken moeten professioneel worden gerepareerd.
 • Vervuiling en schade aan het dakafvoersysteem moeten grondig worden hersteld.
 • Ook de thermische isolatie van de garage kan het binnenklimaat verbeteren.
 • De garage moet grondig worden gereinigd en vrijgemaakt van vuil en andere materialen die gunstig zijn voor schimmelvorming.

Verwijderen van schimmel

Pas als de oorzaak van het vocht in de garage is vastgesteld, heeft het verwijderen van de schimmel zin. Afhankelijk van het oppervlak en het type plaag zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Reiniging met hoogvaste alcohol op gladde oppervlakken en in geval van oppervlakkige aantasting.
 • Behandeling met schimmelverwijderaar in geval van een ernstigere aantasting.
 • Verwijdering en vernieuwing van de aangetaste bouwmaterialen in geval van diepgewortelde schimmelaantasting.
 • Schilderen van de muren met anti-schimmelverf

Tip: Bij het verwijderen van schimmel moeten passende beschermende maatregelen worden genomen, zoals adembescherming en handschoenen. Dit voorkomt inademing van de sporen of huidcontact met sporen en schimmelwerende middelen.