Wat kost kelderdichting? Bekijk hier de prijs

Overzicht prijs

Methode kelderdichting Gemiddelde kostprijs
Kelder bekuiping langs binnen realiseren 16 à 18 euro per vierkante meter
Kelder bekuiping langs buiten realiseren 62 euro per vierkante meter
Kelder drainage uitvoeren Tussen 3.500 & 9.500 euro
Keldermuren injecteren Tussen 130 & 150 euro per vierkante meter
Wat kost kelderdichting?

De prijs van kelderdichting hangt samen met de werken die gedaan moeten worden. Ook de keuzen van welk soort kelderdichting beïnvloed de kostprijs.

Manieren van Kelderdichting

Manieren van Kelderdichting

Kelderdichting kan op verschillende manieren gebeuren. Bij nieuwbouwwoningen is dit meestal niet meer van toepassing, want deze woningen voldoen allen aan de vereisten die tegenwoordig gesteld worden, zoals een waterkering onder de woning. Het betreft vooral woningen van voor de jaren 80, toen de regelgeving op dit gebied nog niet zo streng was.

Lees meer over: kelderdichting: je kelder waterdicht maken door bekuiping

Kelderdichting van binnenuit

Bij kelderdichting van binnenuit wordt de kelder van binnen dusdanig goed waterdicht gemaakt dat vocht van buiten niet meer naar binnen kan komen. Er worden dan enkele lagen met speciale primers of pasta’s en folie aan de wanden en de vloer aangebracht. Vervolgens komt er een afwerkende laag cement overheen en de kelder is volledig waterdicht. Er is als het ware een kuip in de kelder aangebracht. Niet voor niets wordt kelderdichting daarom ook vaak kelderbekuiping genoemd.

Kelderdichting van buitenaf

Kelderdichting van buitenaf is de meest effectieve manier om vocht van buiten tegen te houden. Alleen wanneer je woning er al staat, dan is dit ondoenlijk om uit te voeren, omdat de buitenwanden niet meer te bereiken zijn. Kelderdichting van buitenaf kan dus ook enkel bij de bouw van een woning. Wil je toch kelderdichting van buitenaf realiseren, dan moet je er rekening mee houden dat dit een uitermate grote verbouwing is en ook nog eens zeer kostbaar, dat de kosten niet opwegen tegen de andere mogelijkheden om vocht tegen te houden.

De kosten van kelderdichting

De kosten voor kelderdichting zijn vooral afhankelijk van de grootte van de kelder en de huidige staat van de kelder. Hoe groter de kelder des te meer materiaal en manuren moeten er ingezet worden. Vaak worden in offertes dan ook prijzen per vierkante meter opgegeven. Voor een gemiddelde kelder mag je ervan uitgaan dat bekuiping van de kelder ongeveer € 4.000,- zal kosten. Dit is enkel een richtprijs. Bij kelders in slechte staat kunnen de prijzen zeker nog oplopen tot ruim € 10.000,-. Ook is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor een premie voor je kelderdichting.

Kelderdrainage

Kelderdrainage

De kelder waterdicht krijgen of voorkomen dat vocht de kelder in kan trekken, kan ook door middel van drainage. Drainage kan worden aangebracht als wanddrainage, vloerdrainage of randdrainage. Een combinatie van de verschillende soorten drainages is ook mogelijk. Vloer- en wanddrainage is duidelijk. Er wordt dan een drainagesysteem in de wand of de vloer aangelegd. Randdrainage is een drainagesysteem tussen de verbinding van de vloer en de wand. Er wordt dan een goot aanbracht in de kimnaad die het vocht van zowel de wand als de muur kan afvoeren.

Bij het aanleggen van kelderdrainage wordt er gebruik gemaakt van een noppenmembraam met kleine kanaaltjes erin. Deze kanaaltjes verzamelen het water en voeren dit af naar de leidingen in de vloeren en de wanden. Meestal is er op de leidingen een pomp aangesloten die voorkomt dat het water terug in de kelder kan stromen. Over het noppenmembraam wordt dan nog een laag cement aangebracht zodat de kelder een mooi afgewerkte wand en vloer heeft. Randdrainage is de goedkoopste manier van draineren. Gemiddeld moet je uitgaan voor randdrainage in een gemiddelde kelder van een bedrag van ongeveer € 3.000,-. Ook hier geldt dat de grootte van de kelder en de staat van de kelder belangrijke factoren voor de prijs zijn. Is de kelder in een slecht staat, dan kan de prijs van kelderdrainage zomaar oplopen richting de € 10.000,-

Kiezen voor bekuiping of drainage?

Kelderbekuiping zorgt ervoor dat vocht in het geheel niet de kelder meer in kan. Bij drainage is dit niet het geval. Vocht kan de kelder wel inkomen, maar het wordt er op een degelijke manier ook weer uit weggevoerd zonder dat dit vochtproblemen veroorzaakt. Mocht het grondwater standaard een hoog niveau hebben, dan is het handig om zowel te kiezen voor bekuiping als drainage. Beide systemen zullen elkaar dan kunnen ondersteunen.

Over de schrijver
Als vochtbestrijder help ik al je problemen met vocht op te lossen. Tevens handige tips geven over hoe bepaalde problemen zelf kan oplossen horen hier ook bij.