Premie voor kelderdichting

Soort premie voor kelderdichtingPrijs
Vlaamse renovatiepremie maximumbedrag van € 2.500,- per categorie
Vlaamse verbeteringspremie een standaardpremie van € 750.
Premie voor kelderdichting

In heel Vlaanderen staan er nog legio oude huizen die niet voorzien zijn van een goede waterkering of helemaal geen waterkering hebben. Het gevolg daarvan is dat veel van deze huizen behoorlijke vochtproblemen kunnen hebben, zoals optrekkend vocht. Opstijgend vocht kan vooral bij oudere woningen grote schade veroorzaken, doordat schimmels alle kans krijgen. Deze schimmels kunnen ook nog voor gezondheidsklachten van de bewoners zorgen. Daarnaast zullen vochtproblemen de waarde van woningen negatief kunnen beïnvloeden. Dit is in niemands belang en daarom heeft de Vlaamse overheid ook besloten om premies te verstrekken aan huishoudens die hun huis aanpakken om vochtproblemen op te lossen.

Wat is Kelderdichting

Wat is Kelderdichting

Kelderdichting wordt ook wel kelderbekuiping genoemd. De muren en vloer van de kelder worden dan bewerkt met fixatie- en mortellagen om alles waterdicht te krijgen. Daaroverheen wordt dan een afwerkende laag cement aangebracht zodat de kelder helemaal bekuipt is. Dit is een zeer effectieve manier om grondvocht uit de kelder te houden. Niet voor niets geeft de Vlaamse overheid voor deze werkzaamheden een premie. Met kelderdichting ben je zeker dat je definitief van je vochtprobleem met opstijgend grondvocht verlost bent.

Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie geldt voor woningen die staan in het Vlaams gewest en geldt voor de aanpak van de volgende vochtbestrijdingswerken:

  • Het behandelen van muren tegen opstijgend vocht.
  • De behandeling van muren die ondergronds gelegen zijn en last hebben van insijpelend vocht.
  • Een behandeling van muren die last hebben van huiszwam.
  • Houten draagbalken die behandeld moeten worden tegen insecten en zwammen.
  • Bepleistering van buitenmuren tegen slagregens.

Voorwaarden:

De voorwaarden om voor de Vlaamse renovatiepremie in aanmerking te komen betreffen ten eerste het inkomen. Zo mag de alleenstaande eigenaar niet meer verdienen dan € 42.890,- per jaar en gehuwden gezamenlijk niet meer dan € 61.270,-. Een andere voorwaarde is dat de woning minstens 30 jaar oud moet zijn en de eigenaar moet er zijn domicilie hebben. De hoogte van de factuur moet minstens € 2.500,- exclusief BTW bedragen.

Hoogte premie:

De hoogte van de premie kan ofwel 20%, ofwel 30% van het factuurbedrag exclusief BTW bedragen. Voor de 30% berekening geldt een maximumbedrag van € 3.333,- per categorie en voor de 20% berekening een maximumbedrag van € 2.500,- per categorie. Pak je alle categorieën aan, dan is het totale maximumbedrag € 10.000,-

Vlaamse verbeteringspremie

Kelderdichting valt ook onder het verbeteren van de woning en laten voldoen aan de laatste kwaliteitsnormen. Vochtbestrijding valt in de categorie 4 ‘het behandelen van optrekkend vocht in binnenmuren en buitenmuren’

Voorwaarden:

De voorwaarden van de Vlaamse verbeteringspremie zijn, dat de eigenaar als alleenstaande niet meer verdient dan € 30.640,- en te verhogen met € 1.600,- voor gehuwden. Er is geen eis voor een minimale factuurbedrag omdat de premie uit vaste bedragen per categorie bestaat. De woning moet wel in het Vlaams gewest liggen en dienen als hoofdverblijfplaats.

Hoogte premie:

Per verschillende categorie voor woningverbetering staat een vast premiebedrag. Voor categorie 4, waarin de vochtbestrijding onder valt geld een standaardpremie van € 750,-. Een vereiste is wel dat het factuurbedrag minimaal het dubbele van dit premiebedrag bedraagt.