Kelderrenovatie van binnenuit

Sommige gespecialiseerde bedrijven bieden ook een complete kelderverdieping van binnenuit aan als afdichting en isolatie van buitenaf niet mogelijk is of om bouwkundige of kostentechnische redenen te duur is. Hier is echter een exacte planning en navenante professionele uitvoering noodzakelijk. U kunt hier nagaan wat er nog meer kan helpen om de kelder van binnenuit te renoveren.

kelderrenovatie langs binnen
U kunt ook een vochtige kelder van binnenuit renoveren.

Achtergrondinformatie

De meest massieve vochtbelasting van een kelder komt altijd van buitenaf, dus van de omliggende grond. Het sijpelen van regenwater, het persen van grondwater en bodemvocht maken het noodzakelijk om de keldermuren zo goed mogelijk van buitenaf af te sluiten.

Van binnenuit kunt u echter ook extra maatregelen nemen om de luchtvochtigheid in de kelder onder controle te houden. Als de uitwendige waterdichting echter defect is, blijven ze meestal bijna ondoeltreffend - tenzij de waterdichting volledig door een specialist wordt uitgevoerd.

De belangrijkste maatregelen

Wat u zeker van binnenuit kunt doen is de vloerplaat laten isoleren, voldoende ventilatie en diffusie in de wanden creëren en een horizontale barrière aanbrengen of laten aanbrengen.

Het isoleren van de vloerplaat helpt om opstijgend vocht uit de vloer door de vloerplaat te voorkomen, horizontale barrières in de muren voorkomen dat water in de muren opstijgt en door diffusie-open muurbepleistering kan vocht uit de muur ontsnappen naar de lucht in de ruimte, waardoor vochtige muren permanent worden voorkomen.

Zo kunt u te werk gaan bij het renoveren van uw kelder

1. inspectie van de kelder en planning van de maatregelen

Meet eerst de luchtvochtigheid in de kelder - die moet zo mogelijk onder de 60% liggen, als u de kelder meer wilt gebruiken dan alleen als opslagruimte voor voedsel. Houd een oogje in het zeil voor zichtbare tekenen van vocht.

Het heeft alleen zin om horizontale barrières te plaatsen als zoutuitbloeiingen of afvloeiingen, en eventueel ook vochtige plekken, daadwerkelijk te zien zijn op hogere wanddelen. Het isoleren van de vloerplaat is een veiligheidsmaatregel als er tekenen zijn dat opstijgend vocht door de vloer de kelder vochtig maakt. Een basisvoegafdichting is echter altijd aan te raden.

2. het verkrijgen en vergelijken van aanbiedingen

Als u weet welke waterdichtheid uw kelder nodig heeft, kunt u een offerte aanvragen bij gespecialiseerde bedrijven. Als u op veilig wilt zijn, moet u eerst een deskundige raadplegen.

3. zelfs mogelijke renovatiemaatregelen

Verwijder na de waterdichting de oude pleister en bepleister uw kelder opnieuw met diffusieopen pleistermateriaal. Zorg voor voldoende ventilatie en controleer af en toe of de waterdichte maatregelen succesvol waren of nog moeten worden gerepareerd.

TIPS&TRICKS

Raadpleeg indien mogelijk altijd een competente bouwkundige - overleg met uitvoerende bedrijven is te vaak gericht op hun eigen aangeboden diensten. Wees niet bang om de expert opnieuw te vragen of een bedrijf speciale methoden aanbiedt.