Vochtige kelder behandelen: oplossingen en tips

De behandeling van vochtige keldern gebeurt hoofdzakelijk door het aanbrengen van een afdichtingspleister. Deze behandeling kan worden voltooid door het aanbrengen van een mortel of door het injecteren van product in de natte keldermuren. Het doel is om de kelder waterdicht te maken.

Het type behandeling zal hoofdzakelijk worden gekozen naar gelang van de kwaliteit van de muur. Voor een homogene en massieve muur (steen bijvoorbeeld) zal de behandeling door productinjectie de voorkeur genieten. Voor een holle muur (bijvoorbeeld van betonblokken) of met veel zwakke plekken (scheuren) is pleisteren de beste oplossing.

vochtige kelder

Gratis prijsaanvraag

Oorzaak vochtige keldermuren en vloeren vinden

De stagnatie van regenwater in de buurt van ingegraven keldermuren kan ook leiden tot een hoge hydrostatische druk en dus tot een verhoging van de vochtigheidsgraad. Tenslotte, als het huis in de buurt van een grondwatertafel staat, kan het water door capillaire werking uit de grond stijgen (optrekkend vocht).

Water kan op duizend en één manieren de kelder binnendringen: een lek in een leiding, een lek in een muur of schrijnwerk (buitenschrijnwerk), een scheur of gewoon een poreuze muur die water opneemt. Dit zijn allemaal vochtproblemen.

oorzaak natte kelder

Grondwater

Een kelder is per definitie een afgesloten ruimte die zich in een ondergrondse ruimte bevindt. Heel vaak heeft deze ondergrondse kamer weinig of geen ramen. De luchtcirculatie is moeilijk en de muren, die in contact staan met de grond, worden koude plekken. Het is dan ook niet ongewoon om een hoge vochtigheidsgraad vast te stellen, waarvan een van de frequente oorzaken de infiltratie van grondwater.

Sijpelwater

De aanwezigheid van een hoog en nabijgelegen grondwaterpeil dat de neiging heeft op de funderingsmuren te drukken tot het in de kelder infiltreer.

Condensatie

Condensatie is een van de meest voorkomende problemen in de kelder. Dit soort vochtigheid wordt veroorzaakt door temperatuurschommelingen en slechte ventilatie. U kunt dit probleem gemakkelijk herkennen aan vochtige muren en beslagen ramen.

Lekkende afdichtingen en roosters

Vocht in de kelder door een lek in de voegen. Een lek bij de voegen betekent dat er vocht in de kelder sijpelt als gevolg van een slechte verbinding tussen de keldervloer en de muur.

Lekkages rondom en onder de kelder

Waterinfiltraties als gevolg van een slechte afwatering en drainage van het water dat zich in de bodem van uw eigendom bevindt en dat de neiging heeft de funderingen en ondergrondse muren te doordrenken.

Gratis prijsaanvraag

Of heeft u een ander vochtprobleem?

Vochtige keldervloer

Omdat warme lucht altijd opstijgt, of u dat nu leuk vindt of niet, gaat de lucht in uw kelder van vloer tot vloer, helemaal tot in uw kamers. Dit wordt het schoorsteeneffect genoemd. Dit betekent dat lucht uit een vochtige kelder die is aangetast door verontreinigingen, zoals schimmel, ook zijn weg zal vinden naar de bovenverdiepingen van uw huis. De lijst van negatieve effecten die rechtstreeks verband houden met een hoge keldervochtigheid is vrij lang.

Verankeringen van leidingen en bouten

De verankering van kelders kan infiltratieproblemen veroorzaken. De oorzaak is een gebrek aan waterdichtheid tussen de keldermuur en de bevestigingspunten.

Lekken door barsten en scheuren

De muren van uw kelder kunnen kleine scheurtjes vertonen door een constante hydrostatische druk of een kouder klimaat dat vries-dooi fases veroorzaakt. Dit veroorzaakt druk van buitenaf op de muur en leidt tot uitzetting ervan tegen de fundering. Horizontale scheuren kunnen zelfs leiden tot het falen van de gehele constructie.

Gratis prijsaanvraag

Gepaste oplossing en vochtbestrijding voor je vochtige kelder toepassen

Er zijn verschillende behandelingen van vochtbestrijding en oplossingen mogelijk om een nat kelderprobleem op te lossen en te bestrijden; soms is zelfs de combinatie van verschillende behandelingen nodig om een overtuigend resultaat te bereiken. Handel in ieder geval zo snel mogelijk, zodat de vochtigheid zich niet uitbreidt en het probleem gemakkelijker kan worden opgelost.

De eerste stap is het inschakelen van een vakman om een nauwkeurige diagnose te stellen voordat u begint. Dit apparaat zal de bron van het vocht opsporen. Doe dit niet zelf, want zonder geschikte meetapparatuur is het vaak moeilijk de oorzaak van het probleem te achterhalen. Vochtigheid kan namelijk verschillende oorsprongen hebben en verschillende vormen aannemen. Alleen een vakman kan het probleem identificeren en u adviseren hoe u het kunt oplossen.

Kelderdichting of kelderafdichting

Kelders en kelders van beton kunnen problemen van vochtigheid of zelfs infiltratie opleveren. De weerstand tegen het binnendringen van water van de muren in tegendruk is niet altijd voldoende, vooral in het geval van tijdelijk binnendringen van water. Binnenoppervlakken worden vochtig, coatings worden aangetast en het ontstaan van zouten wordt bevorderd. Om deze problemen te verhelpen, is een behandeling van binnenuit door kelderdichting nodig.

Kelder drainage

Kelderdrainage verbetert de natuurlijke afvoer van water dat in de bodem aanwezig is. Deze oplossing verdient de voorkeur wanneer de grond slecht gedraineerd is en regenwater de neiging heeft te stagneren rond het huis of bij de kelder.

Daartoe plaatst de vakman een geschikt waterdicht noppenzeil op de wanden en de vloer van uw kelder, en plaatst hij er vervolgens een nieuwe vloer en nieuwe wanden overheen. Vervolgens wordt een drainage uitgevoerd om het vocht op te nemen en af te voeren naar leidingen.

Drainage vochtige kelder

Repareren van afdichtingen, roosters en lekkages

Wanneer water alleen door scheuren in de keldermuren of keldervloer sijpelt, kan een oplossing zijn om de scheuren te behandelen. In dit geval worden de scheuren, na te zijn geopend, geniet en afgedicht met een aan de ondergrond aangepast waterafstotend product.

Opgelet, indien er scheuren zijn, is het van essentieel belang de oorsprong van de scheuren met zekerheid vast te stellen om de herstelmethode aan te passen. Een simpele vulling zal niet effectief zijn.

De installatie van een waterdicht membraan

Het installeren van een waterdicht membraan rondom uw funderingen zal helpen de infiltratie van water uit de grond tegen te houden. Deze techniek maakt gebruik van hydrostatische druk om doeltreffend te zijn.

Betere ventilatie

Soms kan een eenvoudige verbetering van het ventilatiesysteem in uw kelder al voldoende zijn. Installeer een CMV met enkele stroming om de luchtcirculatie te vergemakkelijken en het vocht op natuurlijke wijze af te voeren.

Het uitdrogen van de muren

Het drogen van de muren is een oplossing die alleen wordt gebruikt als de bron bijvoorbeeld een overstroming is, of meer in het algemeen als aanvulling op andere technieken om de eliminatie van vocht te perfectioneren. Inderdaad, het drogen van de muren is over het algemeen noodzakelijk, zelfs nadat de oorzaak van het probleem is opgelost, om verder te gaan met de afwerking.

Injecteren van hars in muren

Door hars in de muren te injecteren wordt voorkomen dat water via de haarvaten van de funderingen in uw muren circuleert.

Daartoe worden op grondniveau gaten in uw muren geboord en wordt daarin een waterafstotende gel geïnjecteerd. Dit laatste vormt een reële belemmering voor het oplossen van, bijvoorbeeld, problemen in verband met opstijgend vocht.

Gratis prijsaanvraag

Gevolgen van een vochtige kelder

De lijst van negatieve effecten die rechtstreeks verband houden met een vochtige kelder is vrij lang. Hier is waar je je zorgen over moet maken:

  • Scheurende hardhouten vloeren;
  • Deuren die schuren (door zwelling);
  • Tapijten of andere vochtige, geur-veroorzakende stoffen;
  • Verhoogde aanwezigheid van huisstofmijt (het belangrijkste allergeen binnenshuis);
  • Condens, rot en schimmel die, dankzij de warmte, naar uw zolder stijgen en zich daar nestelen;
  • Bevriezing, condensatie en schimmel aan de binnenkant van ramen wanneer de temperatuur onder nul zakt;
  • Hogere verwarmings- en koelingsfacturen (vochtige lucht = moeilijker te verwarmen en te koelen);
  • Verergering van allergieën en astma;
  • Etc.

Ter bescherming van uw eigen gezondheid en die van uw dierbaren, wacht niet tot een dergelijke situatie zich voordoet en pak het probleem direct bij de bron aan. Denk aan het ontsmetten van uw kelder als deze is aangetast door verontreinigingen. Als de geïnfecteerde zone(s) klein is (minder dan 1 m2 per zone) en de schimmels niet zwart zijn of vastzitten op poreuze oppervlakken, is het mogelijk om ze zelf te verwijderen.

Vochtige kelder droog maken en houden

Probeer een constante vochtigheidsgraad tussen 70-75% te handhaven. Ons advies: Een te droge kelder zal de kurken doen uitdrogen, waardoor ze minder luchtdicht worden. Om dit te verhelpen, plaatst u een grote bak gevuld met zand en maakt u die op regelmatige tijdstippen nat.

Waarom zijn kelders extra gevoelig voor vocht?

Vochtigheid in een kelder is een veel voorkomend verschijnsel. De kelder is eigenlijk de meest vochtige plaats in een huis. Onder de grond gebouwd, wordt het zelden geventileerd en kan er gemakkelijk vocht binnensijpelen. De kelder is dus van nature vochtiger dan de rest van het huis, omdat hij omgeven is door vochtige grond.

Vochtprobleem in kelder? Vraag hier offertes en diagnose

Om een weloverwogen en veilige keuze te maken, is het gebruik van vochtdiagnose de juiste oplossing. Het is ook ideaal om alle vragen te beantwoorden die u kunt hebben, met name over de te kiezen behandeling: vochtabsorberend middel, ventilatie, diepte- of oppervlaktebehandeling?

Gratis prijsaanvraag

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden