Effectief voorkomen van vocht in de kelder

Vochtigheid in de kelder is geen klein probleem - naast de constante muffe geur kan ook massale schade aan het bouwweefsel in het hele huis op lange termijn een bedreiging vormen. U kunt hier lezen waar u op moet letten bij het renoveren van een vochtige kelder.

voorkomen van vocht
Vochtigheid, een veelvoorkomend probleem dat alle aandacht vraagt

Achtergrondinformatie

Vochtigheid in de kelder kan verschillende oorzaken hebben - voor een renovatie is het daarom essentieel om de oorzaak en de omvang van de schade zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Dit is niet altijd gemakkelijk, zeker niet in oude gebouwen. Hier is een deskundige beoordeling vaak onontbeerlijk.

Afdichting van buitenaf en renovatiemaatregelen van binnenuit

Als het persen van grondwater of onvoldoende afdichting aan de buitenzijde van de kelder de oorzaak is van het vocht, moet de afdichting meestal ook eerst van buitenaf worden uitgevoerd. Dit gebeurt door de buitenkant van de keldermuur bloot te leggen en speciale coatings, meestal op basis van bitumen, aan te brengen. Hier moet je consequent hoge kosten verwachten.

In het interieur kan het binnendringen van vocht soms ook gestopt worden met basisvoegisolatie. Vaak zijn eenvoudige maatregelen zoals het aanbrengen van geschikte ventilatie en een speciale restauratiepleister voldoende om de wanden weer te laten drogen. Hier kan echter niets worden gedaan - het uitdrogen duurt sowieso enkele maanden.

Stap-voor-stap instructies voor het renoveren van vochtige kelders

Lijst van materialen

  • afhankelijk van de noodzakelijke saneringsmaatregelen

Gereedschap

  • afhankelijk van de vereiste saneringsmaatregel

1. de oorzaak van het vocht te bepalen

Een grondige inspectie van de kelder - indien nodig ook door een deskundige - moet de oorzaak van het aanwezige vocht aan het licht brengen. Daarnaast speelt de omvang van de reeds bestaande vochtschade ook een rol bij de aangegeven renovatiemaatregelen.

2. afdichtingsmaatregelen van buitenaf

Mocht het nodig zijn om de kelder af te sluiten tegen binnendringend grondwater of kwelwater van buitenaf, dan is dit de eerste stap voor de renovatie. De omliggende grond wordt volledig uitgegraven en een afdichtingslaag moet door een gespecialiseerd bedrijf worden aangebracht. In sommige gevallen zijn er ook uitgebreidere afdichtingsmaatregelen nodig op de buitenmuur.

In het interieur bepaalt de vastgestelde oorzaak dan ook of en in welke mate revalidatiemaatregelen nodig zijn. Dit kan variëren van het opzetten van droogapparatuur en het aanbrengen van restauratiepleisters tot het installeren van geforceerde ventilatie. Sommige van deze maatregelen kunnen door uzelf worden uitgevoerd, zelfs onder begeleiding van een deskundige.

3. herstelling en voltooiing van de renovatie

Na afloop van alle renovatiewerkzaamheden kunt u de kelder visueel herstellen. Let bij de keuze van de bouwmaterialen echter altijd op het bestaande risico van vocht in de kelder.

TIPS&TRICKS

Wees zeer voorzichtig met eventuele waterdichte maatregelen in de kelderruimte van oude en zeer oude gebouwen die voor 1930 zijn gebouwd. Hier kan een zeer effectieve afdichting vaak zelfs ernstige schade veroorzaken, omdat deze kelders meestal zijn gepland als bewust vochtige opslagkelders - het huis kan hier meestal tegen bestand zijn. Raadpleeg een expert voor oude gebouwen.

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden