Vochtproblemen Hemiksem: oplossingen en prijs advies

Vochtproblemen Hemiksem

Er staan veel huizen met Vochtproblemen. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Vochtproblemen Hemiksem komen deels door de lage ligging ten opzichte van de zeespiegel, omdat veel woningen met een kelder gebouwd worden kunnen daar ook Vochtproblemen Hemiksem ontstaan, daarnaast kunnen er ongevallen of lekkages in huis ontstaan die voor vochtplekken zorgen. Bij ons lossen we al deze Vochtproblemen Hemiksem op tegen scherpe tarieven. Welke Vochtproblemen Hemiksem komen veel voor in de regio, en hoe kunnen we deze oplossen? Lees verder op deze pagina, of neem direct contact op met ons.
Voor al uw problemen in Hemiksem neem vandaag nog contact op met vochtbestrijding Hemiksem.

Lees hier meer over vochtproblemen

Vochtige muren Hemiksem

Vochtige muren

Als u problemen hebt met vocht in uw muren, is het belangrijk om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Als deze Vochtproblemen Hemiksem niet snel worden verholpen, kan het vocht zich uitbreiden naar andere muren in uw woning. Naast het feit dat vocht in de muren verdere schade kan aanrichten aan uw huis, is het ook niet goed voor uw gezondheid. De oorzaak van het vocht in uw muren moet worden aangepakt. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er Vochtproblemen Hemiksem zijn in uw muren. Het kan bijvoorbeeld komen door een lage ligging van het huis. Hierdoor krijgt u te maken met grondvocht of ook wel opstijgend vocht genoemd. Dit vocht wordt geabsorbeerd door de muren. De oorzaak hiervan kan liggen in een oude fundering, die zijn beste dagen heeft gehad. Vaak is er bij een oude fundering ook geen waterkering geplaatst. De omvang van de Vochtproblemen Hemiksem in uw muren is afhankelijk van de waterstand van het grondwater, maar ook de staat van de fundering en het materiaal dat is gebruikt. Hoe later u ingrijpt, bij vocht in uw muren, hoe groter de schade zal zijn. Zorg daarom tijdig voor een snelle en vakkundige ingreep door professionals om meer schade te voorkomen.

Vochtige kelder Hemiksem

Vochtige kelder

Een kelder wordt gebruikt om veel spullen in op te slaan. Vaak staan er veel spullen. Dan is het erg vervelend om te moeten constateren dat er vocht is ontstaan in de kelder. Vocht in de kelder zal deze spullen kunnen beschadigen. Gelukkig zijn er diverse methodes om uw kelder weer bruikbaar te maken. Allereerst zal de kelder moeten worden gedroogd. Voordat je hiermee aanvangt, is het belangrijk om te constateren wat de oorzaak is van de Vochtproblemen Hemiksem in de kelder. Oorzaken kunnen zijn: regeninslag, een poreuze afvoerbuis, scheuren in de muur, een afvoer die niet goed zijn werk doet, scheuren in de vloer of grondvocht. Wanneer u eenmaal heeft vastgesteld wat uw Vochtproblemen Hemiksem veroorzaakt, kunt u gericht naar een oplossing kijken. Het beste scenario is dat er regeninslag is dat via een kozijn naar binnen komt. Dit is relatief simpel, snel en niet duur op te lossen. Het probleem wordt wat groter wanneer het gaat om scheuren in muren of vloeren. Twee methodes die deze Vochtproblemen Hemiksem kunnen oplossen. Allereerst het afdichten van uw kelder. Een waterdichte laag cement over uw muren en vloer. De tweede optie is drainage. Dit is een speciaal afvoersysteem waardoor er nooit meer vocht in uw kelder kan komen.

Water in kelder Hemiksem

Water in kelder

Wanneer uw Vochtproblemen Hemiksem zijn ontstaan door water in uw kelder, is dit een potentieel gevaar voor uw muren en aangrenzende muren. Er kan rot en schimmel ontstaan met alle gevolgen van dien. Water in de kelder kan ontstaan door tal van oorzaken, zoals regeninval, maar ook scheuren in muren en vloeren. Wanneer u last heeft van water in uw kelder, is er altijd een oplossing mogelijk. Zo kunt u uw kelder laten draineren. Dit wil zeggen dat er een speciaal afvoerbuizensysteem wordt aangelegd. Al het huidige water en eventueel toekomstige water wordt hierdoor met een pomp afgevoerd. Op deze wijze kunt u weer optimaal gebruik maken van de ruimte die uw kelder u biedt. Wat hiernaast altijd aanbevolen wordt is te zorgen voor voldoende aanvoer van verse lucht. Hierdoor blijven uw muren ook goed droog en neemt de kans op Vochtproblemen Hemiksem aanzienlijk af. Het voordeel bij het toepassen van deze optie is dat hij relatief goedkoop is ten opzichte van andere oplossingen. Daarnaast boekt u ook zeer snel resultaat. Met een installatie zoals deze hoeft zich nooit meer te bekommeren om water of Vochtproblemen Hemiksem in uw kelder. U kunt weer met een gerust hart spullen stallen in uw kelder.

Doorslaand vocht

Doorslaand vocht

De Vochtproblemen die ontstaan bij doorslaand vocht in Hemiksem zijn vochtplekken aan de binnenzijde van uw muren. Doorslaand vocht komt met name voor bij muren die in slechte staat verkeren. Hierdoor zuigen zij het vocht van buitenaf op in de muur, dat hierop weer doortrekt naar de binnenzijde van de muur. Hierdoor ontstaan grote vochtplekken op de binnenzijdes van uw muur. Oplossingen voor deze Vochtproblemen Hemiksem zijn er in meerdere varianten. De eerste optie is de muur waar de Vochtproblemen Hemiksem zich voordoen laten impregneren. Vaak is dit het geval aan de buitenzijde van de muur, omdat hier vaak het vocht wordt aangezogen door de muur. Er wordt bij het impregneren van de buitenmuur een protectieve laag aangebracht. Door deze laag kunnen er zich geen Vochtproblemen Hemiksem meer voordoen in de behandelde muur. Een bijkomend voordeel van deze protectieve laag is dat vuiligheid en aanslag op de muur wordt afgestoten. Zodoende heeft u naast een droge muur, ook een schonere muur. Een andere oplossing is de buitenmuren bedekken met een speciale verf die vochtbestendig en werend is. Bijkomend voordeel is dat u het huis weer eens een andere kleur kunt geven, waardoor het huis er weer als nieuw uitziet.

Condensatievocht Hemiksem

Condensatievocht

Wanneer er niet voldoende luchtcirculatie in het huis is, kan condensatievocht niet ontsnappen. Hierdoor vermenigvuldigd het vocht zich met als gevolg dat er Vochtproblemen Hemiksem ontstaan. Er ontstaan vochtplekken op de muren en schimmel zal ook aan uw muren vreten. Condensatievocht is realtief makkelijk te voorkomen als er wordt gezorgd voor een goede ventilatie in het huis. Op deze manier krijt het vocht geen kans zich op te hopen en schade te veroorzaken aan uw muren. Plaatsen waar condesatievocht zich het meest voordoet zijn de badkamer maar ook de keuken. Tijdens het koken en wassen met heet water komt er condens vrij dat op de muren slaat. Deze Vochtproblemen Hemiksem zijn echter makkelijk op te lossen door de aanschaf van een badkamer ventilator. Voor de keuken geldt eenzelfde oplossing: een ventilator inbouwen die de condens afzuigt naar buiten voorkomt grote Vochtproblemen Hemiksem. Daarnaast is deze oplossing goedkoop. Wanneer er niet genoeg ventilatie plaatsvind in deze ruimtes zal onherroepelijk schimmel en vocht optreden. Veel schimmels zijn meestal niet eens waar te nemen. Desondanks zijn ook deze schimmels bijzonder schadelijk voor uw gezondheid. U doet er dus verstandig aan om ten alle tijde een goede ventilatie te hebben, met name in ruimtes zoals de badkamer en de keuken waar condensvorming kan plaatsvinden.

Bouwvocht Hemiksem

Bouwvocht

Als een woning gebouwd wordt, wordt daarbij veel gebruik gemaakt van water. Water is een bestanddeel dat wordt vermengd in bijvoorbeeld cement. Wanneer dit uiteindelijk opdroogt, zal ook dit type vocht moeten kunnen opdrogen. In ongelukkige gevallen kan het zo zijn dat er zich Vochtproblemen Hemiksem gaan voordoen. Het vocht kan zich ophopen waardoor zich schimmels kunnen gaan vormen. Ook zal er zich een de typische muffe geur gaan verspreiden die vocht en schimmels met zich meebrengen. Houten materialen en houten bouwconstructies kunnen in het ergste geval door deze Vochtproblemen Hemiksem gaan kromtrekken of bol gaan staan. Dit kan een enorme schadepost opleveren, nog voordat het huis kan worden opgeleverd. Ook de isolatie van het huis kan bijzonder veel schade oplopen als gevolg hiervan. In het ergste geval moeten verschillende onderdelen van het huis worden gesloopt en opnieuw worden gebouwd. Het laten opdrogen van de muren is met meerdere methodes mogelijk. Het op een natuurlijke wijze laten drogen is een mogelijkheid, maar neemt veel tijd en discipline in beslag. Gedurende een jaar tot anderhalf jaar zullen ramen regelmatig moeten worden opengezet voor een goede ventilatie. Een snelle methode is het gebruik van professionele drogers. Zij vangen het vocht op en zetten het om in water dat wordt geleid in een waterbak.

Vocht na spouwmuurisolatie

Vocht na spouwmuurisolatie

Het isoleren van een woning is natuurlijk altijd een goed idee. Het bespaart enorm op de stookkosten, en de warmte blijft beter hangen in het huis. Wanneer een huis dat nog geen isolatie heeft wordt geïsoleerd, is het directe gevolg dat het vocht dat ontstaat door het dagelijkse leven in het huis, bijvoorbeeld warm water of vocht van het koken, niet meer op een automatische manier kan ontsnappen uit het huis. Hiermee is er een grote kans op Vochtproblemen Hemiksem. Er zijn diverse mogelijkheden om dit probleem aan te pakken. Wel moet eerst de oorzaak van deze Vochtproblemen Hemiksem gevonden worden. Meestal ligt de oorzaak in opstijgend vocht. Dit probleem is op te lossen door de muren op te vullen met een gel. Door deze gel kan er zich geen vocht meer ophopen in de muren. Ook de methode van het onderkappen is mogelijk. Dit is wel een bijzonder grote operatie. Het huis zal voor een gedeelte moeten worden opgelift, zodat er een nieuwe onderlaag kan worden aangelegd van vochtwerende stenen. Hiermee zijn de Vochtproblemen Hemiksem zeker en vast opgelost.

Vochtplekken Hemiksem

Vochtplekken

Als er zich vochtplekken voordoen op bepaalde gedeeltes van de woning, dan is het zeer waarschijnlijk dat op deze specifieke plek de directe oorsprong te vinden is van de Vochtproblemen Hemiksem. Als er vochtplekken zijn aan de onderkant van de muur, dan heeft u naar alle waarschijnlijkheid te maken met het zogenoemd opstijgend vocht. Zeker als er zich geen waterkering bevind in de fundering van het huis, is de kans dat de muren het grondwater volledig absorberen bijzonder groot, met alle Vochtproblemen Hemiksem van dien. Ook voor dit probleem is een speciale gel beschikbaar. Deze gel kan worden ingespoten in de betreffende muren waardoor er geen vocht meer doorheen kan. Ook een andere oplossing kan zijn om de wanden in zijn geheel te laten onderkappen. Dit is een relatief ingrijpende manier, doch zeer effectief. Tenslotte is een derde mogelijkheid de zogenoemde carebrick methode. Hierbij wordt in de vochtige muren een speciaal element met een koker van keramiek geplaatst. Op deze manier kan er lucht circuleren in de natte wanden, waardoor het vocht kan worden afgevoerd. De Vochtproblemen Hemiksem zijn door alle bovenstaande methodes op te lossen. Het is maar net welke methode uw voorkeur heeft en welke praktisch het beste uitvoerbaar is in uw situatie.

Vochtige vloer

Vochtige vloer

Wanneer u een vochtige vloer in uw woning heeft, wijst dit op serieuze Vochtproblemen Hemiksem in uw huis. Er zijn in dit geval meerdere oorzaken en oplossingen denkbaar. Een oorzaak zou bijvoorbeeld kunnen liggen in het feit dat het grondwater op een hoger peil staat dan normaal het geval is. Dit is met name het geval wanneer de grond waarop de vloer rust aansluit op het grondwater. Door deze situatie is de vloer onderhevig aan koude temperaturen en Vochtproblemen Hemiksem. Zeker wanneer u woonachtig bent in gebieden die lager liggen is de kans groot dat uw Vochtproblemen Hemiksem hun oorzaak hebben bij een hoge grondwater stand. Een andere oorzaak kan zijn dat de ruimtes niet afdoende worden gelucht. Door een gebrek aan ventilatie kan zich vocht ophopen en hebben schimmels vrij spel. Met name ruimtes onder de woning, zoals een kelder zijn vaak niet goed geventileerd. Hierdoor ontstaan vaak Vochtproblemen Hemiksem. Het is belangrijk dit type ruimtes van een goede ventilatie te voorzien om Vochtproblemen Hemiksem te voorkomen. Oplossingen kunnen in dit geval zijn: de kelder of kruipruimte draineren. Ook is het mogelijk om een speciale vochtwerende gel te injecteren in de muren waar de Vochtproblemen Hemiksem zich voordoen. Op deze manier houdt u het vocht buiten de deur en buiten de muren of vloeren.

Condens op ramen

Condens op ramen

Als er warme lucht in de woning voorkomt, als gevolg van koken of een warm bad, slaat dit vocht altijd neer op de koelste plekken van de woning. In de meeste gevallen zijn dit de raampartijen of vergelijkbare oppervlakken zoals een spiegel in een badkamer na een heet bad of douche. Ook slapen in een slaapkamer brengt vocht met zich mee. Gemiddeld verdampt er bij het slapen van een mens één tot wel twee liter per nacht. Dit proces wordt condensatie genoemd en kan bijzonder schadelijk zijn voor mens en huis. Bij geïsoleerde huizen en bij huizen die net zijn geïsoleerd, komt condens vaker voor. Dit komt omdat door de isolatie er geen goede luchtcirculatie meer kan voordoen. Hierdoor ontstaan verschillen in temperatuur, dat zich uit in condens. Condens is zichtbaar op ruiten en spiegels, maar ook goed te ruiken. Het verspreid een muffe lucht in het huis. Door deze Vochtproblemen Hemiksem kunnen er verschillende soorten schade ontstaan. Bijvoorbeeld verf kan gaan loslaten. Ook het behang kan als gevolg van deze Vochtproblemen Hemiksem los komen van de muur. Los van deze ongemakken zijn de schimmel en Vochtproblemen Hemiksem in het algemeen in het huis schadelijk voor het welzijn.

Water in kruipruimte

Water in kruipruimte

Een kruipruimte kan onder water komen te staan. Er kunnen hiervoor diverse aanleidingen zijn. Het is belangrijk, zoals bij de meeste Vochtproblemen Hemiksem, dat eerst onderzocht wordt hoe en waar deze deze Vochtproblemen Hemiksem zijn ontstaan. Aan de hand hiervan kan worden gezocht naar een passende oplossing. Een veel voorkomende oorzaak van water in de kruipruimte is stijgend grondwater. Wanneer het grondwaterpeil hoger is, vergroot dit de kans op een ondergelopen kruipruimte. Een ondergelopen kruipruimte veroorzaakt Vochtproblemen Hemiksem zoals rottende muren en schimmel. Ook bij deze vorm van Vochtproblemen Hemiksem kan het zo zijn dat er niet afdoende geventileerd is in de kruipruimte. Hierdoor kan het opgehoopte gecondenseerde vocht niet weg. Het condens slaat op de muren die hierdoor het vocht absorberen. Ook op de grond van de kruipruimte, waardoor er water ontstaat in de ruimte. Er zijn meerdere mogelijkheden om deze Vochtproblemen Hemiksem op te lossen. Allereerst is er de bekuiping methode. Met deze methode wordt vochtbestendig cement gesmeerd op alle muren en de vloer. Hierdoor kan er geen grondwater meer doorkomen. Een andere manier is om het water in de kruipruimte te verwijderen door drainage. Het water wordt uit de kruipruimte gezogen waardoor de Vochtproblemen Hemiksem zijn opgelost.

Vochtige binnenmuren Hemiksem

Vochtige binnenmuren

Wanneer je hebt te kampen met vochtige binnenmuren, of schimmel op uw binnenmuren, dan is het belangrijk deze Vochtproblemen Hemiksem zo snel mogelijk aan te pakken. Eerst zal bekeken moeten worden waar de Vochtproblemen Hemiksem haar oorzaak hebben. Het komt vaak uit de grond. Dit komt meestal door een fundering die in slechte staat verkeert. De muren fungeren als een spons en absorberen op deze manier het vocht uit de bodem in de muur. Hierdoor ontstaan vochtige binnenmuren. U kunt deze Vochtproblemen Hemiksem verhelpen door een aantal methode's toe te passen. Elk van de methode's lost het probleem op. Afhankelijk van uw situatie kunnen de Vochtproblemen Hemiksem worden opgelost met een passende methode. Doorslaand vocht kan ook een oorzaak zijn. Wanneer de muren niet enkel onderaan, maar over het gehele oppervlak vochtig zijn. Het water komt van buitenaf en wordt door de muur geabsorbeerd. Ook kan condensvorming een oorzaak zijn. Bij condens is vaak het probleem dat de ruimte niet voldoende geventileerd wordt. Hierdoor kan het opgehoopte condens niet weg en slaat het op de muren. Het risico hierbij is dat er vochtplekken, schimmel en andere Vochtproblemen Hemiksem ontstaan. In deze gevallen doet u er goed aan om het huis goed te luchten of een radiator te installeren in de ruimtes waar vocht is.

Vochtige buitenmuren Hemiksem

Vochtige buitenmuren

Vochtproblemen Hemiksem die het meeste voorkomen, zijn vochtige buitenmuren. Deze Vochtproblemen Hemiksem moeten snel worden verholpen, omdat het anders een moeilijk tot onmogelijk karwei wordt om deze Vochtproblemen Hemiksem te verhelpen. De oorzaak van vochtige buitenmuren ligt meestal aan versleten voegen of bakstenen die zijn beschadigd. Of wanneer er sprake is geweest van een volledige zandtraalprocedure, ziet men vaak Vochtproblemen Hemiksem ontstaan. Met name als het gaat om dit soort Vochtproblemen Hemiksem, is dit het geval bij de huizen die al enkele decennia staan. Zij hebben al veel weer en wind doorstaan en zijn zodoende meer vatbaar voor vocht. Ook muren van huizen die op het zuidwesten gericht zijn, krijgen de volle laag. Hierdoor is het goed denkbaar dat slechts deze ene muur behandeld hoeft te worden voor de vochtige buitenmuren. De oplossing kan zijn: het impregneren van uw muur. Er wordt een speciale vloeistof op uw muur gespoten. Hierdoor is uw muur vochtbestendig en is het probleem verholpen. Wat ook een mogelijkheid is, is het hervoegen van uw muur. Vaak ligt het probleem in oude voegen waardoor gaten en scheuren zijn ontstaan. Hierdoor ontstaan ook vaak de Vochtproblemen Hemiksem.

Vochtige badkamer

Vochtige badkamer

Het is natuurlijk logisch dat ruimtes zoals de badkamer, maar ook de keuken bijvoorbeeld, onderhevig zijn aan vocht. Waterdampen met name zijn vrijwel dagelijks aan de orde. Een vochtige badkamer kan worden herkend aan bijvoorbeeld schimmel of vochtige muren. Ook een muffe geur is een factor. Oorzaken van Vochtproblemen Hemiksem in de badkamer kunnen divers zijn. Zo kan het zijn dat de badkamer niet goed geventileerd is. Het vocht kan op deze manier niet weg waardoor het in de vorm van condens op de voegen van de badkamertegels gaat zitten. Hierdoor kunnen vochtplekken, schimmel en andere vervelende Vochtproblemen Hemiksem ontstaan. Deze problemen zijn in een badkamer makkelijk op te lossen. Het aanbrengen van een ventilator lost het probleem in de meeste gevallen op. Er wordt op deze manier frisse lucht aangezogen en de vochtige dampen kunnen makkelijk worden afgevoerd. Ook wanneer de badkamer niet voldoende wordt opgewarmd door een verwarming bijvoorbeeld, kan het te koud zijn. Door deze kou kan het vocht niet weg en ontstaan ook Vochtproblemen Hemiksem zoals schimmel en vochtplekken. Wat ook een oplossing kan zijn, zijn bijvoorbeeld keramische betegeling. Deze tegels absorberen vocht. Het is een makkelijke en effectieve manier om het overtollige vocht af te voeren.

Opstijgend vocht

Opstijgend vocht

Deze vorm van Vochtproblemen Hemiksem begint onderaan. Vaak verschijnen er vochtplekken onderaan de muur. Ook schimmelvorming komt voor bij optrekkend vocht in Hemiksem. Ook behang laat los door deze Vochtproblemen Hemiksem. Stucwerk en andere pleisterwerken brokkelen ook af. Dit is duidelijk herkenbaar als opstijgend vocht. De aanleiding die heeft geleid tot deze Vochtproblemen Hemiksem kan heel divers zijn. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de muren onderaan rot zijn, of versleten. Hierdoor ontstaan er scheurtjes in de muur. Wanneer de muur in aanraking komt met opstijgend vocht, zoals grondwater of regeninval, zal de muur dit vocht absorberen en zo Vochtproblemen Hemiksem veroorzaken. Deze Vochtproblemen Hemiksem kunnen worden verholpen. Er zijn verschillende manieren om deze Vochtproblemen Hemiksem aan te pakken. Zo is het mogelijk om de muur te injecteren met een speciale vochtwerende gel. Deze gel zorgt ervoor dat er geen water meer kan worden opgenomen door de muur. De gel vormt een chemische waterkering, die ervoor zorgt dat de Vochtproblemen Hemiksem niet meer zullen voorkomen. Deze methode wordt over het algemeen gezien aangeraden om zelf te kunnen doen. Op bepaalde plekken in de muur worden kleine gaten geboord en de gel geïnjecteerd. Nadat de gel is uitgehard is de muur voortaan ontdaan van Vochtproblemen Hemiksem en zullen verdere Vochtproblemen Hemiksem voortaan uitblijven.

Wacht niet te lang bij vocht op de muren, muffe ruimtes of schimmelvorming, neem direct contact op met ons.

Ontstaan van Vochtproblemen Hemiksem

ontsttaan Vochtproblemen Hemiksem

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen bij Vochtproblemen Hemiksem, dit zijn de meest voorkomende oorzaken volgens onze specialisten:

Kelders die niet goed geïsoleerd zijn

Een kelder biedt extra opbergruimte en verhoogt de waarde van uw huis. Helaas zijn niet alle kelders optimaal afgedicht tegen vocht waardoor er een muffe ruimte ontstaat waar opgeslagen goederen vochtig worden.

Slijtage van oudere huizen

Zoals huizen vroeger werden gebouwd maken ze die niet meer. Dat kan zo zijn, toch hebben oudere panden veel te verduren van de omgeving. Door uw huis met moderne middelen te beschermen tegen vocht zult u langer en meer genieten van uw klassieke pand.

Bouwen op vochtige grond

Het zijn vaak juist nieuwere woningen die te kampen hebben met Vochtproblemen Hemiksem. zijn het juist de woningen die in recente tijden gebouwd zijn die te kampen hebben met Vochtproblemen Hemiksem. Dit komt vaak voor omdat deze huizen zijn gebouwd in buitenwijken, op grond die relatief nat is en niet optimaal geschikt voor bebouwing.

Poreuze materialen in de woning

Wanneer een woning gemaakt is met poreuze materialen kan het zijn dat vocht er in de muren trekt. In dat geval is het van groot belang om snel in te grijpen zodat verdere degradatie van de woning voorkomen wordt. De integriteit van de fundering kan verzwakken, en de waarde van het huis kan dalen.

Lekkages in huis

Vochtproblemen Hemiksem  lekkages

Wanneer er vochtplekken ontstaan tegen de muren kan dat optrekkend vocht zijn, het is ook mogelijk dat er zich ergens een lekkage bevindt. Bij Vochtproblemen Hemiksem komt het regelmatig voor dat er afvoerbuizen in de wanden lekken, of dat er lekkages zijn in het dak waardoor water zich in de wanden kan nestelen.

Bij Vochtproblemen Hemiksem kunt u direct de specialisten in te inschakelen. Hoe langer u wacht met actie ondernemen, hoe groter het risico op grotere problemen in de nabije toekomst. Door tijdig een afspraak te maken kunnen we de situatie ter plekke bekijken en een oplossing op maat bieden. Bij vrijwel alle Vochtproblemen Hemiksem is er een passende oplossing die ook betaalbaar is.Wij zijn actief in volgende werkgebieden:

Provincie antwerpen

Provincie Limburg


Provincie Oost-Vlaanderen


Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest