Vochtige vloer: oorzaak en oplossing opstijgend vocht onder de vloer

vochtige vloer

Wanneer je last hebt van vochtige vloeren in je gehele woning of een vochtige vloer in een enkele ruimte, dan heb je een vocht probleem. Dit vochtprobleem van een vochtige vloer kan ernstige symptomen geven. De muren en vloer zullen last krijgen van vochtplekken, vloerbekleding zal loslaten of verschimmelen. Een vochtige vloer zorgt ook voor een een ongezond leefklimaat in je woning. Een vochtige vloer zal daarnaast veel geld kosten, want je zult bijvoorbeeld nieuwe vloerbekleding moeten aanschaffen. Maar voor je dit doet zul je eerst de oorzaak van het vochtprobleem moeten vinden en aanpakken. Het bestrijden van enkel de symptomen lost niets op, je moet het vochtprobleem bij de bron aanpakken, voordat je je vochtige vloer weer droog krijgt.

Signalen van een vochtige vloer

Er zijn verschillende symptomen die wijzen op een met water verzadigde vloer. Men moet bijzonder goed opletten, want de symptomen zijn iets minder zichtbaar dan vocht op de muren. Er moet worden gezocht naar tekenen van vochtigheid, sporen van schimmel of zwam, mogelijke waterafvoer of salpeter. Aan de hand van de analyse van deze tekenen kan de deskundige de oorzaken van het probleem bepalen.

Oorzaken vochtige vloer

Om het probleem van vochtige vloeren op te lossen zul je moeten onderzoeken waar de oorzaak ligt. Dit kun je het beste door een expert laten uitvoeren die dan de verschillende oorzaken nagaat. Je vochtprobleem met als gevolg een vochtige vloer kan inderdaad verschillende oorzaken hebben.

Ventilatie

Ventilatie

Vooral ruimtes als de kelder of een kruipruimte kunnen vaak te kampen hebben met slechte ventilatie. Het vocht kan dan niet voldoende weg, waardoor je last van condensatievocht krijgt. Hierdoor ontstaan schimmels en condensatievocht zal op de muren en vloer blijven staan. Deze ruimtes goed ventileren is van essentieel belang om een te hoge luchtvochtigheid te voorkomen. De mate van luchtvochtigheid bepaald namelijk in hoeverre condens afgevoerd kan worden

Grondwaterpeil

grondwater in de kelder

In bepaalde gebieden zul je meer last hebben van een te hoog grondwaterpeil. Je krijgt dan last van opstijgend grondwater in de kelder of kruipruimte. De keldervloer voelt koud aan en je hebt een vochtige vloer. Om het opstijgend grondwater tegen te gaan zul je maatregelen moeten nemen om het peil van het grondwater te laten dalen, zoals drainage.

Opstijgend vocht

Opstijgend vocht

Opstijgend vocht vindt vooral plaats in de onderste lagen van de muur. Opstijgend grondwater komt dan in contact met het onderste metselwerk van de woning. Je krijgt last van opstijgend vocht als deze onderste laag het vocht naar boven optrekt. Opstijgend vocht komt veel voor en heeft vaak een koude en vochtige vloer tot gevolg. Dit probleem kan op diverse manieren verholpen worden.

Lekken in leidingen

De kelder is voorzien van veel verschillende leidingen, zoals waterleidingen en rioolleidingen. Hier kunnen lekken in ontstaan. Wanneer de naden in de keldervloer en wanden van de kelder niet waterdicht genoeg zijn, dan kan hier water door lekken. Het lekken van leidingen kan komen door verzakking, geen goede montage of roestvorming door een te hoge luchtvochtigheid. Laat een expert langskomen om een lekdetectie uit te voeren, zodat de plaats van het lekken gevonden wordt. Nadat de lekkage gedicht is, is het probleem in principe ook opgelost. Eventueel kan de vloer waterdicht gemaakt worden door middel van bekuiping.

Oplossingen voor vochtige vloeren

Voor de diverse oorzaken bestaan ook verschillende soorten oplossingen:

Ventileren

Vooral wanneer je last hebt van condensatievocht is ventileren de beste oplossing. Vooral in de kelder of de kruipruimte met een slechte luchtvochtigheid is ventilatie heel belangrijk. Wanneer je in deze ruimtes een goed ventilatiesysteem aanlegt, krijgt condensatievocht en een te hoge luchtvochtigheid in deze ruimte door de ventilatie geen kans. Een ventilatiesysteem aanleggen is tevens de gemakkelijkste manier om een vochtige vloer te voorkomen.

Injecteren

muren injecteren

Wanneer je last van een vochtige vloer hebt door opstijgend vocht dan is het injecteren van je muur een hele goede oplossing. Bij het injecteren worden gaten in de binnen- en buitenmuur gemaakt en onder hoge druk gevuld met een vochtwerende gel. Dit gebeurd enkel in de onderste laag stenen, omdat dit gedeelte in contact komt met opstijgend grondwater. De vochtwerende gel trekt in het metselwerk en vormt zo een waterkerende laag. Opstijgend vocht zal dan niet verder meer naar boven kunnen opstijgen. Eventueel kan deze methode in combinatie met drainage, zodat vocht de de muren niet meer kan bereiken.

Drainage

Drainage

Het draineren van de vochtige vloer in de kelder helpt wanneer deze erg vochtig is. Het draineren gebeurd door drainagematten waarin kanaaltjes verwerkt zijn. Deze kanaaltjes leiden het vocht naar een verzamelpunt dan uiteindelijk in het riool uitkomt. Over deze drainagematten wordt dan een nieuwe vloer gemetseld. Het vocht wordt nu goed afgevoerd zodat van een vochtige vloer in de kelder geen sprake meer is.

Bekuiping

Bekuiping

De vloer waterdicht maken kan door middel van bekuiping van de kelder. Ook de wanden kun je door middel van bekuiping waterdicht maken. De muren en de wanden van de kelder worden dan behandeld met verschillende lagen fixeermiddel en cem0entlagen zodat je een waterdicht geheel hebt. Wel is het van belang eventuele lekken eerst te dichten, voordat je de vloer waterdicht gaat maken. Na de bekuiping zul je geen last meer hebben een vochtige vloer in je kelder.

Prijzen van de verschillende oplossingen

Uiteraard kost het waterdicht krijgen van een vochtige vloer geld. De prijzen kunnen per bedrijf verschillen, maar hierbij enkele richtprijzen:

  • Het injecteren van een vochtwerende gel – Vanaf € 100,- per meter.
  • Vloer van de kelder draineren – Tussen de € 3.000,- en € 10.000,-
  • De kelderbekuiping – Tussen de € 15,- en € 20,- per m²
  • Ventilatiesysteem plaatsen – Vanaf ongeveer € 3.000,-
  • Lekdetectie – Tussen € 300,- en € 400,-

Veelgestelde vragen

Hoe droog je een natte vloer?

Om natte grond af te voeren, moet eerst een put worden gegraven aan de voet van de muren rond het huis. Gebruik de waterpas om ervoor te zorgen dat u de helling van de put respecteert. Een helling van 2 cm per meter is meer dan voldoende.

Hoe weet je of de vloer vochtig is?

Om de oorsprong van het vocht te achterhalen:
Bevestig een doorzichtig plastic vel op de vloer; als er nevel op het plastic ontstaat, is dit te wijten aan condensatie; als er nevel onder het plastic ontstaat, is dit een teken van capillaire werking of onvoldoende droge grond.

Welke vloerbedekking in een vochtige kamer?

PVC vloerbedekkingen: de perfecte oplossing voor vochtige omgevingen. Dankzij hun samenstelling van pvc, ook bekend als vinyl, vinden deze bekledingen hun plaats in elke kamer van het huis. Zij zijn de ideale vloerbedekking voor de badkamer of de keuken. Lees meer over Welke vloer kiezen voor een vochtige kamer?

Hoe bedek je een vochtige vloer?

Beton zelf is zeer goed bestand tegen de verspreiding van dit vocht. Begrijp echter dat de waterdamp die door de vloer opstijgt, deze kamers vochtig kan maken en zo de min of meer snelle groei van eventuele schimmels kan bevorderen.

Lees ook: het oplossen van problemen met een vochtige vloer

vochtige kelder