Schimmel in de slaapkamer

In ieder huishouden zijn talloze schimmelsporen aanwezig. Toch is er niet in iedere woning sprake van schimmelvorming op de muren, plafond of grond. Dit komt doordat deze schimmelsporen een vochtige ondergrond en een voor hen gunstig klimaat nodig hebben om uit te groeien tot zichtbare, bruine of zwarte schimmelplekken. Een vochtprobleem in de slaapkamer is dan ook doorgaans de oorzaak van schimmelvorming in dit vertrek. Hoe voorkom je schimmel in huis? En wat kun je doen als er al sprake is van deze nare, muf geurende plekken?

Slaapkamer schimmel verwijderen

schimmel verwijderen muur slaapkamer

Een van de ergste plekken met een schimmelprobleem is de slaapkamer. Elke nacht gaan slapen en elke dag wakker worden in een met schimmel besmette kamer kan uw gezondheid in gevaar brengen.

Schimmel in de slaapkamer is een veel voorkomende oorzaak van allergieën en astma. Andere symptomen zijn hoofdpijn, slaperigheid en vermoeidheid, huidirritatie en ademhalingsproblemen.

Om uw symptomen te verminderen, moet u zich volledig ontdoen van de schimmel, en de beste manier om dit te doen is met Schimmel Busters professionele schimmelverwijdering voor slaapkamers.

Waar vind je schimmel in de slaapkamer?

schimmel op muur slaapkamer

De meest voorkomende plekken om schimmel in de slaapkamer te vinden zijn onder andere

  • in tapijten
  • op muren
  • rond de ramen
  • in airconditioners

Echter, slaapkamer schimmel is niet altijd zichtbaar - vaak kan het groeien achter gipsplaten of onder vloerdelen. Als dit het geval is, kan een professionele schimmelinspecteur een infraroodcamera gebruiken om te bepalen of er vocht binnendringt dat de schimmelgroei achter de muren van uw slaapkamer aanwakkert.

Maar wacht niet te lang als u een schimmelprobleem vermoedt, omdat langdurige blootstelling aan schimmel slopende gezondheidseffecten kan veroorzaken die uw dagelijks leven in de weg kunnen staan.

Wat veroorzaakt schimmel in de slaapkamer?

Om schimmelvorming in een slaapkamer te voorkomen zijn een paar eenvoudige elementen nodig die samenwerken:

  • Reeds bestaande schimmelsporen (deze komen meestal uit de buitenomgeving)
  • Een levensvatbare, organische voedselbron (bezonken stof en gipsplaat zijn het meest vatbaar)
  • Een vochtgehalte. Dit kan zijn: actieve waterindringing, condensatie of een verhoogde relatieve luchtvochtigheid (meer dan 60%).
  • Onvoldoende ventilatie (vooral bij buitenmuren of in kasten).
schimmel verwijderen muur slaapkamer

Schimmel kan in slechts 48 uur groeien als de juiste elementen samenwerken.

Is het veilig om te slapen in een kamer met schimmel?

Slapen in een kamer met schimmel kan gevaarlijk zijn omdat het de blootstelling aan inhaleerbare, microscopische schimmelsporen verhoogt.

Alle schimmels zijn allergeen. Sommige schimmels zijn giftig en kunnen bepaalde mycotoxinen of aflatoxinen produceren die kankerverwekkende eigenschappen hebben. Schimmels kunnen mensen op een heel andere manier beïnvloeden, afhankelijk van hun immuunsysteem, reeds bestaande medische aandoeningen (d.w.z. astma) en leeftijd (zuigelingen en ouderen zijn gevoeliger voor schadelijke effecten).

Blootstelling aan binnenshuis schimmel is ook een factor die het potentieel voor gezondheidsklachten sterk kan verhogen en het wordt altijd aanbevolen om de blootstellingstijd aan binnenshuis schimmel te verminderen totdat deze kan worden beoordeeld en/of goed kan worden opgelost.

Hoe kan men zich ontdoen van schimmel in de slaapkamer?

Het is belangrijk om de omvang van het probleem te begrijpen, gezien het feit dat geen twee schimmelgevallen volledig gelijk zijn. Het laten onderzoeken van de verdachte schimmelgroei door een getrainde en gecertificeerde binnenmilieu-professional is zeer aan te raden om een plan van aanpak op te stellen.

Veel situaties vereisen professionele sanering, hoewel sommige alleen een standaard schoonmaakbeurt met vrij verkrijgbare schoonmaakmiddelen vereisen. Het belangrijkste bij het verwijderen van schimmel in de slaapkamer is het identificeren en oplossen van de bronproblemen. Hier komt een ervaren inspecteur goed van pas!

Waarom een professional inhuren voor het verwijderen van schimmels in de slaapkamer?

Hulp krijgen van een gecertificeerde professional is sneller, veiliger en effectiever dan het zelf doen.

Wij gaan we zorgvuldig om met slaapkamer schimmel om de kans op verdere besmetting, schade aan eigendommen en blootstelling aan schimmels te verminderen. We gebruiken top-of-the-line apparatuur om een effectieve, langdurige bescherming tegen schimmel te bereiken en te zorgen voor minimale schade aan uw huis.

De mogelijke oorzaken van schimmel

Bij schimmelplekken in de slaapkamer op de muur kun je er doorgaans van uitgaan dat er een vochtprobleem is. Het vochtprobleem kan meerdere oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat je de slaapkamer onvoldoende ventileert, waardoor deze ruimte een goed leefklimaat heeft voor de schimmels. Een lekkage maakt de kamer eveneens vochtiger. Ook kunnen gewoonten als het laten drogen van de was in je slaapkamer bijdragen aan een hogere luchtvochtigheid, waardoor de kans op schimmels toeneemt. Wanneer je je slaapkamer goed en met grote regelmaat ventileert en je toch last hebt van schimmel, dan is er mogelijk een probleem met de woning zelf. Denk hierbij aan defecte of beschadigde gevels of aan optrekkend vocht. Het laatste is te herkennen aan vochtplekken en/of schimmelvorming op de muren vlak boven de grond. Ook kunnen er problemen met de spouwmuurisolatie zijn waardoor er binnen vochtproblemen gaan ontstaan.

Wat kunnen gevolgen zijn van schimmels in huis?

Wanneer schimmels onbehandeld blijven, heeft dit gevolgen voor zowel je huis als je gezondheid. In de eerste instantie zullen er vochtige plekken zichtbaar zijn met wat kleine, donkerkleurige stippeltjes. Als je de vorming van deze schimmels op hun beloop laat, dan zullen de stippeltjes steeds groter worden en uiteindelijk grotere, donkere plekken vormen op de ondergrond. Hoe verder de schimmel is doorgedrongen, des te moeilijker deze te verwijderen is. Ook zullen de schimmels een onaangename geur verspreiden, wat de nachtrust niet ten goede komt. Tevens kunnen zwarte schimmels ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

De gevolgen voor de gezondheid

De gevolgen die schimmels kunnen hebben voor de gezondheid liegen er niet om. Vooral mensen met een verzwakt immuunsysteem en mensen met een aandoening aan de luchtwegen lopen, evenals jonge kinderen, een vergroot risico op gezondheidsproblemen bij blootstelling aan schimmels. Maar ook volwassenen met een goede gezondheid kunnen getroffen worden door de nadelige gezondheidsgevolgen. Denk aan het ontstaan van benauwdheid en ademhalingsproblemen. Ook kunnen astma en ontstekingen aan de luchtwegen ontstaan of verergeren als gevolg van schimmels in de woning. Het is dus zaak om te zorgen dat je woning zo snel mogelijk wordt verlost van deze schadelijke organismen.

Het voorkomen van schimmels

De juiste aanpak bij het oplossen van het schimmelprobleem is afhankelijk van de oorzaak. Wanneer het vochtprobleem wordt veroorzaakt door een probleem aan de woning zelf, dan is het raadzaam om een professional in de arm te nemen. Hij kan de exacte locatie van het probleem bepalen en een passende oplossing aanreiken. Denk aan het dichten van een kleine lekkage in het dak of het injecteren van een muur. Is de woning bouwkundig gezien in orde en schort het aan de ventilatie, dan kun je overwegen om een ventilatierooster te (laten) plaatsen en de kamer vaker te verluchten. Het is belangrijk om te beseffen dat het aanpakken van de oorzaak van de schimmel verdere groei van de schimmels voorkomt, maar dat deze werkwijze bestaande schimmels niet verwijderd. Je voorkomt wel dat er, nadat je huis weer schimmelvrij is, nieuwe schimmels groeien.

ventilatie slaapkamer

Tips bij het verwijderen van schimmelplekken in de slaapkamer

In veel gevallen kun je schimmels zelf verwijderen. Het is aan te raden om, voordat je overgaat op het verwijderen van de schadelijke schimmels in de slaapkamer, het slaapkamerraam open te zetten en de deuren naar andere vertrekken in de woning te sluiten. Op deze manier voorkom je dat de loslatende schimmeldeeltjes in andere kamers terechtkomen. Ook kun je huishoudhandschoenen dragen, zodat je niet direct in contact komt met de schimmel. Draag eventueel ook een mondkapje, zodat er ook geen loslatende deeltjes in de luchtwegen terecht kunnen komen. Wanneer de plekken op een gladde ondergrond zitten, dan lukt het vaak om deze te verwijderen met allesreiniger en een spons of een borstel. Als alternatief kun je ook zes gram soda oplossen in een liter water. Gooi de gebruikte spons of borstel na gebruik direct weg! Schimmels die zijn doorgedrongen in hout of gips zijn helaas vrijwel niet te verwijderen. In veel gevallen zal het materiaal vervangen moeten worden. Aan de buitenzijde van de gevel kan je schimmels ook verwijderen door gevelreiniging met javel toe te passen.

Door problemen met de buitengevel kan er doorslaand vocht ontstaan. Bij regen kan er water gaan insijpelen langs de buitenmuur waardoor de binnenmuren vochtig worden. Er kunnen ook vochtproblemen ontstaan door problemen met spouwmuurisolatie.

Is je slaapkamer goed geventileerd en is er nergens lekkage te zien ? Dan heb je meestal te maken met doorslaand vocht. Is de slaapkamer gelegen op het gelijkvloers, dan kan je ook te maken hebben met opstijgend vocht als probleem. Je kan de schimmels dan waarnemen aan de onderkant van de muur.

Waarschuwing bij het gebruik van javel of antischimmelproducten

Bij hardnekkige schimmel kun je overwegen om een javeloplossing of een speciaal antischimmelmiddel te gebruiken. Deze producten bevatten bleekwater of chloor. Het niet goed voor de gezondheid om chloordampen te inhaleren. Wanneer bleekwater wordt vermengd met andere chemische producten kunnen er giftige dampen ontstaan. Zorg wanneer je toch besluit om op deze aanpak over te gaan dat de ruimte heel goed wordt geventileerd en dat je geen middelen met elkaar mengt.

schimmel onderaan muren