Premies vochtbestrijding 2024: alle subsidies tegen vocht

premies vochtbestrijding

Wat zijn de premies voor vochtbestrijding ?

Wanneer een vlaams persoon last heeft van vocht of vochtproblemen zoals opstijgend vocht, optrekkend of doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte of anderzijds in Vlaanderen, dan deze persoon dit natuurlijk meteen aanpakken. In deze gevallen is het voor een euro vlaams persoon mogelijk om aanspraak te maken op subsidies en zaken zoals de euro Vlaamse renovatiepremie maar ook de euro Vlaamse verbeteringspremie. In een aantal euro gemeentes in Vlaanderen kun je ook euro subsidies krijgen of euro premie en premies.

De Vlaamse renovatiepremie, premies, premie en subsidies van Vlaanderen voor vocht. Als je woonachtig bent in het euro Vlaamse Gewest van Vlaanderen kun je een Vlaamse premie, renovatiepremie en subsidies aanvragen wanneer je bijvoorbeeld je buitenmuren grondig wilt gaan renoveren of wanneer je een bestaand gebouw gaat omtoveren tot bijvoorbeeld een woning. Kortom vochtbestrijding. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbinden voor een premie:

Voorwaarden van de Vlaamse premie: renovatiepremie en premies voor vochtbestrijding en vocht

Er geldt een grens voor inkomen voor een vlaams persoon voor een premie. Zo is het niet toegestaan meer inkomen te hebben voor een premie dan een bedrag van 42.020 euro voor een vlaams persoon of vlaams alleenstaanden . Niet meer inkomen dan een bedrag van 60.120 euro voor een premie voor een vlaams persoon of vlaams alleenstaanden met een extra vlaams persoon. Ook geldt een grens van een inkomen van een bedrag van 60.120 euro voor een premie voor vlaams gehuwden of vlaams samenwonenden bij het wonen in Vlaanderen.

Facturen of factuur voor premie, premies van vochtbestrijding en vocht

Op datum van aanvraag van de premie mag de factuur of facturen niet ouder zijn dan twee jaar. Ook mogen de facturen niet zijn uitgegeven in de periode vóór de aankoop van je woning en je er ging wonen. Je kunt facturen indienen over de gedane arbeid en daarnaast ook facturen indienen voor de gebruikte materialen. Om voor uitbetaling in aanmerking te komen moet elke factuur in elke categorie minimaal een bedrag bedragen van een bedrag van 2500 euro. Van een maximum tarief is er echter geen sprake. Wonen in Vlaanderen is vereist.

Woning, wonen en vochtbestrijding van vocht

De bewoner van het huis moet op het moment van aanvraag er wonen, ingeschreven staan op het betreffende adres. Ook is het een voorwaarde voor premies of subsidies dat je woning zeker 30 jaar of ouder is en natuurlijk ook in het Vlaams Gewest zich bevind. Je mag geen andere woning hebben om te wonen om premies te krijgen en ook niet hebben gehad in de afgelopen 3 jaar. De bewoner moet hier wonen en hieraan voldoen.

Kreeg je al eerder premies voor vochtbestrijding en vocht?

Als je in het oude systeem als bewoner al een renovatiepremie of premies hebt gekregen in de afgelopen 10 jaar voor vochtbestrijding, bijvoorbeeld voor bestrijding van optrekkend, dan is een nieuwe aanvraag als bewoner niet mogelijk. Als je toch een renovatiepremie wil krijgen moet je nog 10 jaar wachten. Als je al een renovatiepremie hebt gehad in de afgelopen 10 jaar (optrekkend) dan wordt dit bedrag afgetrokken van de werken van deze categorie.

Vochtbestrijders van vocht die in aanmerking komen in het jaar 2024

Renovatiewerken in 2017 en 2018 zijn in 4 categorieën opgedeeld. De volgende werkzaamheden zijn bedoeld voor de renovatiepremie in het jaar 2017 en 2018: optrekkend vocht behandeling van de muren. De behandeling van insijpelend vocht in ondergrondse muren en buitenmuren. Huiszwam behandeling in de muren. Houten (dragende) vloeren behandeling tegen insecten en zwammen. Bescherming tegen slagrregens door de muur te bepleisteren.

Aanvragen premie vochtbestrijding van vocht

Aanvragen van een premie of premiebedrag voor optrekkend vocht kan twee keer in een periode van 10 jaar. De tussenperiode mag maximum twee jaar zijn maar is minimaal een jaar. Pas nadat het werk is geklaard kan de premie of het premiebedrag worden aangevraagd, het is vereist dat je de facturen hiervan hebt. Een verzoek voor premie kan maximaal voor twee categorieën in dezelfde tijd. Daarnaast kun je slechts één aanvraag doen voor elke categorie. Behalve wanner je je woning verhuurt aan bijvoorbeeld een sociaal verhuurkantoor. In dit geval kunnen aanvragen worden gedaan in alle 4 de categorieën tegelijk voor een premiebedrag. Vanzelfsprekend is een tweede verzoek dan niet meer een mogelijkheid.

De aanvraagformulieren voor het aanvragen van een vlaams bewoner zijn online te downloaden bij de dienst www.wonenvlaanderen.be . Ook voor extra informatie kun je hier terecht over in aanmerking komen. Na de aanvraag zal het maximaal 8 maanden duren voordat er een besluit wordt genomen door de overheid op je aanvraag. Vervolgens, bij toewijzing van de aanvraag, kan het maximaal 12 maanden duren tot je het geld ontvangt van de overheid.

Wat is de hoogte van de premie voor bestrijding van vocht?

De premie is maximaal 20% tot 30% van de factuur. Deze kun je aanvragen exclusief de BTW kun je aanvragen. Daarnaast moet elk factuurbedrag een bedrag van minstens een bedrag van 2500 euro exclusief BTW bedragen voor de premie. Bij aanvragen van 30% is er een maximum van een bedrag van 3.333 euro vastgesteld per categorie voor de premie. Bij aanvragen van 20% is dit dus een factuurbedrag van 2500 euro voor de premie. Voor alle categorieën geldt dat het factuurbedrag samen nooit hoger komen dan een bedrag van 10.000 euro voor de premie. Zorg dat je met erkende bedrijven in zee gaat en dat de facturen duidelijk aangeven dat het om vochtbestrijding gaat voor aanvraag van de premie. Zo voorkom je onverwachte verassingen bij aanvraag van de premie. Vermeld ook het bedrag in euro bij aanvraag van de premie.

Vlaamse verbeteringspremie en premie vochtbestrijdingswerken voor vocht

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse verbeteringspremie, voor vochtige muren bijvoorbeeld, zijn er een aantal voorwaarden waaraan je dient te voldoen. Zo mag je maximaal als vlaams alleenstaand een inkomen hebben van een bedrag van 30.060 per jaar. Dit geldt ook voor samenwonenden of gehuwden. Als je je pand verhuurt aan een sociaal verhuurderskantoor, mag je inkomen maximaal per jaar een bedrag van60.120 bedragen. Dit geldt zowel voor gehuwden, samenwonenden als alleenstaanden bij de aanvraag voor een Vlaamse verbeteringspremie.

Facturen vochtbestrijdingswerken voor verbeteringspremie of premie voor vocht

Facturen zijn wanneer de aanvraag plaatsvind niet ouder dan maximaal 1 jaar voor verbeteringspremie . Ook dienen voor verbeteringspremie deze facturen te staan op de naam van de eigenaar. Hiervoor bestaan enkele uitzonderingen bij de verbeteringspremie. Het factuurbedrag staat vermeld. Afhankelijk van welke zaken er zijn verricht is het bedrag van de premie en verbeteringspremie vast. Het factuurbedrag moet minstens twee maal zo hoog zijn ten opzichte van de premie van de verbeteringspremie.

Woning met vocht, de premie

Het is van belang dat de woning (en de muren) minimaal 25 jaar oud is en dat de woning is gelegen in het Vlaams Gewest. Ook moet deze woning de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager.

Welke werkzaamheden vallen onder de premie voor verbeteringspremie en hoe hoog is de premie voor het bestrijden van vocht?

De werkzaamheden die vallen onder de premie zijn weer onderverdeeld in diverse categorieën. Zo valt bijvoorbeeld vochtbestrijding in de catagorie nummer 4. Deze werkzaamheden bedragen bij berekening een premie waarde van een bedrag van 750 euro inclusief BTW. Tenminste als het bedrag op de factuur bij berekening minimaal het dubbele is van dit premiebedrag.

Wanneer we praten over optrekkend vocht en de behandeling hiervan, gaat heg meestal om de volgende werkzaamheden en opties: muurvoetherstel, diffusie of injectie van middelen die waterdichtend zijn, een waterkering plaatsen, het plaatsen van een zogenaamde onderkapping.

Het aanvragen van een premie of afzonderlijke premies voor een verbeteringspremie en bedragen voor vochtbestrijding van vocht in je woning. Je kunt deze premie voor verbeteringspremie voor je woning maximaal 3 maal aanvragen in de periode van 10 jaar. Zowel alleenstaanden als gehuwden kunnen aanvragen voor hun woning. Een aanvraag voor een verbeteringspremie van verschillende werkzaamheden valt ook steeds onder verschillende categorieën. Je kan zonder een bevestiging te hebben van een reeds lopende aanvraag van een verbeteringspremie, ook al een andere aanvraag indienen. Dit is gewoon mogelijk. Pas als alle werkzaamheden zijn verricht kan je een premie aanvragen voor de geleverde werkzaamheden. Formulieren om een aanvraag te doen voor een verbeteringspremie kun je doen op de website www.wonenvlaandereb.be . Ook voor aanvullende vragen of informatie ben je bij hen aan het juiste adres.

Termijn van beslissing en toekenning van de premie vlaamse renovatiepremie

Wanneer je een aanvraag hebt gedaan om een renovatiepremie, premie of afzonderlijke premies te krijgen zodat je nog wat geld kan terugkrijgen voor de kosten die je hebt moeten maken om je huis vochtvrij te maken, duur de behandeling van je aanvraag door de overheid maximaal 3 maanden. In of na deze termijn krijg je te horen of de beslissing positief of negatief is voor je renovatiepremie. Vervolgens, bij toekenning van de premie of afzonderlijke premies, kan de uitbetaling hiervan ook weer maximaal 3 maanden duren voordat deze op je rekening wordt bijgeschreven. Ook in dit geval in het zaak dat je werkt met een aannemer of erkende aannemers en betrouwbare bedrijven. Zorg ook hier dat de facturen van de aannemer of erkende aannemers zijn voorzien van een duidelijke omschrijving. Zo kan een aanvraag van een premie het makkelijkste verlopen met een factuur van een aannemer.

Renovatiepremie, premies, premie en subsidies in het Vlaams gewest voor vochtbestrijding aanvragen in euro. De aanvraag van de premie. Ook is het mogelijk dat je aparte premies en subsidies van je gemeente kan krijgen, zoals een renovatiepremie door een aanvraag te doen. De renovatiepremie, premies en subsidies verschillen per geval en per gemeente. Of je in aanmerking komt voor een renovatiepremie, premie in jouw gemeente kijk je even op www.premiezoeker.be voor meer informatie over jouw gemeente. De site bevat een handige tool waarbij je jouw specifieke klus kunt invoeren, waarna er een overzicht zal verschijnen waarin staat hoeveel renovatiepremie of premie je ervoor zou kunnen krijgen oer gemeente. Renovatiepremie, premies en subsidies wijken af per gemeente. Belangrijk is dat je in het Vlaams gewest woont voor een renovatiepremie. Vochtbestrijding aanvragen en de premie ervan berekenen is hier ook mogelijk. Premies en subsidies wijken per gemeente af. De vlaamse renovatiepremie niet.

Gevel impregneren