Het oplossen van problemen met een vochtige vloer

Het grote probleem met vocht is dat het niet vast te pinnen is op één plek. Het kan overal in huis voorkomen. Natuurlijk zijn ramen en spiegels bekende plekken waar condens te zien is. Dat neemt niet weg dat ook andere oppervlakten aangetast kunnen worden. Denk dan bijvoorbeeld aan de wanden, of denk vooral ook aan de vloer. Dit kan een gevaar opleveren. Wie hier last van heeft, moet dus ook bekijken wat hieraan te doen is. Het is dan belangrijk om op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem.

Neem vandaag nog contact op met ons voor een offerte.

Problemen met een vochtige vloer oplossen

Op zoek gaan naar de oorzaak

Het is essentieel om op zoek te gaan naar de oorzaak van de vochtige vloer. Dit kan op verschillende manieren optreden. Daarom is het goed om al deze zaken eens door te nemen. Aan de hand daarvan is dan ook op een effectieve manier voor de bestrijding van het probleem te zorgen. De volgende punten wegen hierin mee.

Kom hier meer te weten over de oorzaken van een vochtige vloer.

1 Vaststellen dat de vloer vochtig is

Het is over het algemeen niet heel lastig om een vochtige vloer te herkennen. Al zal dat wel afhankelijk zijn van het soort vloer waar het over gaat. Zo is het bijvoorbeeld lastiger om bij een vloer van dik parket of bij een ondervloer vast te stellen dat het om vocht gaat. Dit kan dan ook het probleem een flink stuk groter maken. Het vocht heeft dan veel langer vrij spel. Het herkennen kan heel gemakkelijk.

Zo zijn er donkere of bruine vlekken op de vloer te zien. Ook kan het gaan om witte aanslag door salpeter of door andere zouten. Ook kan er schimmelvorming op de vloer ontstaan. Een ander kenmerk is loslaten of opbollen. Dat is vooral bij vloerbedekking, laminaat en hout een goed punt ter herkenning. Let ook op de geur in de woning. Is die muf, dan kan dat een indicatie zijn. Wie één of meerdere van deze kenmerken herkent, kan last hebben van problemen met het vocht in huis. Daarom is het goed om nog specifieker naar de problemen te kijken. Dit geeft nog meer duidelijkheid over de zaken.

2 Opstijgend vocht herkennen

Omdat het één van de belangrijkste oorzaken voor een vochtige vloer betreft, is het belangrijk om opstijgend vocht goed te herkennen. Dit is vocht dat op en lager niveau de woning binnentrekt. Het gaat bijvoorbeeld vaak om overvloedig grondwater. Dit grondvocht weet de zwakke plekken te vinden. Dit is bijvoorbeeld in de spouwmuur. Langs die weg trekt het omhoog naar de vloer in de woning.

3 Doorslaand vocht herkennen

Ook doorslaand vocht is een probleem dat vaak voorkomt. Dit is vocht dat via de gevel naar binnen in de woning trekt. Dit komt bijvoorbeeld voort uit het feit dat bijvoorbeeld de gevel beschadigd is. Daardoor kan het water via deze weg naar binnen dringen. Bovendien wordt de gevel door de jaren geen ook poreuzer. Zeker wanneer er geen renovaties zijn gedaan of de gevel niet is geïmpregneerd. Dit is ook een manier om vocht op de vloer te krijgen.

4 Vocht in de kruipruimte en kelder

Ook in de kelder of kruipruimte kunnen vochtproblemen ontstaan. Die leiden dan weer tot een vochtige vloer net erboven, op de begane grond. Ook hier geldt dat zwakke plekken waarlangs het vocht naar binnen kan komen aan de basis staan van de problemen. Het vocht trekt dan naar boven en zal op de vloer een probleem gaan vormen.

5 Hinder door condensatie

Ook condensatie kan een probleem zijn. Dit is zelfs een probleem dat veel aan de orde is. In de meest gevallen is een gebrek aan ventilatie de oorzaak ervan. Daardoor blijven veel oppervlakten te lang nat. Dit geldt dan ook voor de vloeren. Hoe langer deze nat blijven, hoe meer zij de materialen in huis kunnen aantasten. Dit zal dus een blijvend probleem zijn wanneer er niet aan wordt gedaan.

6 Lekken in huis

Lekkage is ook een reden om last te hebben van vochtige vloeren. De leidingen bevinden zich vaak direct in de vloer. Daardoor valt een probleem met een lekkage ook direct op deze plek op. Er zal voortdurend opnieuw water waarneembaar zijn bij dit probleem.

De problemen oplossen

De problemen met een vochtige vloer zijn over het algemeen niet goed zelf op te lossen. Het is dan dus aan te raden om een specialist in de arm te nemen. Die kan direct met concrete ideeën komen om het probleem aan te pakken.