Vocht in de muur, waar komt het vandaan?

Wat betekent het wanneer de muren ineens vochtig zijn? Is er geen duidelijke aanleiding aan te geven? Dit hoeft niet direct gevaarlijk te zijn. Bedenk bijvoorbeeld dat dit vrij regelmatig voorkomt. Er is een flink aantal woningen dat te maken heeft met vochtige muren. Daar zijn dan ook een flink aantal oorzaken voor aan te wijzen. Die kunnen zowel uit huis als van buitenaf komen. Wie de exacte oorzaak achterhaalt kan veel te weten komen over de best te gebruiken behandelmethode voor het probleem. Op deze plek is hier meer informatie over te vinden.

Lees hier meer over vocht in muren?

De oorzaak van vocht in de muur

Een belangrijke oorzaak voor het probleem van vocht in de muur, is condensatie. Dit is in het overgrote deel van de gevallen de reden. Condensatie ontstaat door een hoge luchtvochtigheid en het verschil tussen koud en warm. De waterdamp in de warme lucht wordt vloeibaar tegen koudere oppervlakken. Dit is vaak eerst het geval tegen gladde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld het raam. Het is dan ook vaak zo dat het vocht weer relatief gemakkelijk verdwijnt van dit oppervlak. Wanneer er echter geen verdwijnroute mogelijk is, kan het ook zo zijn dat de muren en het plafond nat worden. Dit komt vaak door een tekort aan ventilatie.

oorzaken vochtige muren

Neem vandaag nog contact op met ons voor een offerte.

Veel last van hoge luchtvochtigheid

Het probleem van het ontbreken van een verdwijnroute, veroorzaakt een te hoge luchtvochtigheid. Dit is dan ook de reden waarom andere oppervlakken dan alleen de ramen en spiegels nat worden door het condenseren. Uiteindelijk leidt dit tot vochtschade. De belangrijkste oplossing voor condensatieproblemen is dan ook simpel Zorg voor goede ventilatie. Dit is werk dat door een expert wordt gedaan.

Opstijgend vocht in de muren

Condensatie is lang niet het enige probleem dat vocht in de muren kan veroorzaken. Een heel ander probleem is het ontstaan van opstijgend vocht. Dit is vocht dat vanuit lagergelegen plekken omhoogtrekt. Vaak gaat het dan om vocht dat bijvoorbeeld uit de kelder of kruipruimte de woonkamer intrekt of soms zelfs nog hoger doorgaat. Wanneer de toestroom van vocht voortdurend is, dan raken de oppervlakken verzadigd. Daardoor zal uiteindelijk een steeds groter deel van het huis met vocht te maken krijgen.

De oplossing voor opstijgend vocht

Voor het probleem met opstijgend vocht is een duidelijke behandeling. Het is dan nodig om de zwakke plekken laag in de woning te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld door de muren te injecteren. Dit is een goede manier om te zorgen dat het vocht niet verder omhoog kan trekken in de woning.

Doorslaand vocht in de muur

Een probleem dat ook voor vocht in de muur kan zorgen is doorslaand vocht. Dit komt uit de gevel naar binnen. Wanneer de gevel niet meer zo strek is als voorheen en er gaten en scheuren in zijn gekomen is dit het geval. Het is dan belangrijk om de muur goed te behandelen met hiervoor bestemde middelen. Bovendien is het noodzakelijk de gevel te herstellen in goede orde.

Vocht als gevolg van lekkage

Ook lekkage kan vocht in de muur opleveren. Dat komt omdat de leidingen vaak achter de muren zijn weggewerkt. Wanneer één van deze leidingen gaat lekken, dan zal het water zich in de muur verzamelen. Dit is vaak gemakkelijk te achterhalen omdat het vochtprobleem dan op een hele duidelijke plek optreedt. Die ene muur die nat is kan dan direct behandeld worden. Let wel op dat het lek goed gedicht wordt.

Oplossingen tegen vocht in de muur

De beste manier om vocht in de muur aan te pakken is door de specialist erbij te betrekken. Die kan altijd snel zien waar de oorzaak te vinden is. Op die manier is ook snel de juiste behandelmethode te vinden. Dat kan dus snel veel zorgen wegnemen met betrekking tot de muur.