Opstijgend vocht in de binnenmuren behandelen

Zowel de binnen- als buitenmuren zijn bij veel woningen aangetast door opstijgend vocht. Vooral bij de binnenmuren kan dit voor ernstige klachten zorgen. Immers de binnenmuren zijn onderdeel van de leefomgeving. Wanneer de binnenmuren zijn aantast door opstijgend vocht heeft dit niet alleen gevolgen voor de muur zelf, maar kan dit ook de gezondheid van de bewoners aantasten. Opstijgend vocht behandelen is daarom uitermate belangrijk.

Oorzaken van opstijgend vocht in de binnenmuren

Het ontbreken van een waterkering is de meest gehoorde oorzaak van opstijgend vocht in de binnenmuren. Dit probleem doet zich vooral voor in oudere woningen die voor de jaren 80 zijn gebouwd. Vanaf toen zijn vrijwel alle woningen voorzien van een waterkering. Ter hoogte van de waterpas, waar het metselwerk in contact komt met de grond, wordt er in het metselwerk een waterkerende laag aangebracht dat grondwater tegenhoudt en niet meer in de muur omhoog kan trekken. Het kan ook zijn dat woningen die wel voorzien zijn van een waterpas last krijgen van opstijgend vocht, als de reeds aanwezige waterkering in de loop der jaren is beschadigd.

De gevolgen van opstijgend vocht in de binnenmuren

Opstijgend vocht in de binnenmuren kan grote gevolgen hebben. Dit betreft zowel gevolgen voor de muren en de woning zelf, maar ook voor de bewoners. De meest voorkomende gevolgen van opstijgend vocht in de binnenmuren zijn:

  • n vochtige muren kunnen schimmels goed gedijen en uitbreiden. Dit heeft dan ook tot gevolg dat er lelijke schimmelplekken op de muur ontstaan.
  • Vochtige muren leiden tot een ongezond binnenklimaat. Dit is merkbaar doordat er bijvoorbeeld een muffe geur in huis hangt.
  • Als de binnenmuren voorzien zijn van pleisterwerk of behang zal dit bij langdurig vochtige muren beschadigd raken.
  • In veel woningen zijn houtconstructies aanwezig. Hout en vocht is een slechte combinatie, waardoor houten constructies aangetast raken door houtrot.
  • De hoge luchtvochtigheid in de woning heeft tot gevolg dat mensen die reeds klachten hebben met de luchtwegen of met de gewrichten, te maken krijgen met een verergering van hun klachten.
  • Schimmels op de binnenmuren zorgen ook voor allerlei gezondheidsklachten, zoals allergische klachten en klachten met de luchtwegen.

Het bestrijden van opstijgend vocht in de binnenmuren

optrekkend vocht binnenmuren

Het bestrijden van opstijgend vocht in de binnenmuren moet niet onderschat worden. Omdat de meest voorkomende oorzaak het ontbreken van een waterkering is, of een beschadigde waterkering, zal behandeling hier op gericht zijn. Er zal dan een vorm van waterkering aangebracht worden. Dit kan met verschillende methodes, zoals het injecteren van de muren of het onderkappen van de woning. Voor welke methode er gekozen wordt, is vooral afhankelijk van de ernst van het vochtprobleem, het soort muur, de steensoort en de algehele conditie van de woning. Het onderkappen van de woning is wel een effectieve methode, maar wordt niet vaak voor gekozen omdat dit een ingrijpende renovatie met zich meebrengt. Hiervoor kiezen is aan te raden wanneer er reeds een renovatie ingepland is. Daarnaast is het onderkappen van de woning ook een arbeidsintensieve en kostbare klus.

Opstijgend vocht behandelen door het injecteren van de binnenmuren

Bij problemen met opstijgend vocht in de binnenmuren is het injecteren van de binnenmuren een relatief gemakkelijke methode om het probleem te bestrijden. In de binnenmuren worden ter hoogte van de waterpas gaten geboord. Deze gaten worden gevuld met een vochtwerende gel of vloeistof. De gel zal in de poriën van het metselwerk trekken en uiteindelijk uitharden. De barrière die de gel vormt zal dienen als een waterkering, waardoor opstijgend vocht geen kans meer maakt.

Nabehandeling van de binnenmuren

Wanneer de gel of vloeistof in de binnenmuren is ingebracht zullen de muren een bepaalde tijd moeten drogen. De gel zal goed in de muur moeten doordringen en het aanwezige vocht moet de gelegenheid krijgen om op een natuurlijke wijze te verdampen. Wanneer de benodigde droogtijd voorbij is kan er overgegaan worden tot het afwerken van de muren. Als er pleisterwerk wordt aangebracht zal dit een zoutbestendig pleistermateriaal moeten zijn.

Het vaststellen van opstijgend vocht in de binnenmuren

Om tot bestrijding van het opstijgend vocht in de binnenmuren over te gaan, moet eerst de ernst van het probleem vastgesteld worden. Er moet onder andere gekeken worden hoeveel vocht en zouten er zich in de muren bevindt. De calciumcarbidetest is een beproefde methode om dit vast te stellen. Er wordt een gat in de muur geboord en het boorgruis wordt in een fles gemengd met calciumcarbide. Er zal een reactie ontstaan en aan de hand van de druk die deze reactie veroorzaakt kan vastgesteld worden hoeveel vocht er in de muur zit.

optrekkend vocht buitenmuur