Waterinfiltratie hoe ga je er mee om in het voorjaar ?

Hoewel het niet per definitie aan een jaargetijde is toe te schrijven, is waterinfiltratie een probleem dat vooral in het voorjaar veel voorkomt. Dit komt onder andere doordat er dan veel hinder van regen is. Juist dan is het dus ook goed om te weten wat er op die momenten aan te doen is. Water dat de woning in sijpelt, onder andere via de kelder, kan een flink probleem vormen. Daarom is het goed om meer kennis over waterinfiltratie op te doen. Aan de hand daarvan zijn maatregelen te nemen.

Lees meer over Vocht in huis: Oorzaken en oplossingen voor vochtproblemen

Neem vandaag nog contact op met ons voor een offerte.

Wat is de oorzaak van waterinfiltratie?

Het is in de eerste plaats natuurlijk goed om precies te weten wat waterinfiltratie precies is. Eigenlijk is dit ook niet als één specifiek probleem te omschrijven. Het gaat om allerlei soorten manieren waarop water een woning kan binnendringen. Dat kan bijvoorbeeld regenwater zijn, maar het kan ook om grondwater dat de woning intrekt betreffen. Wanneer in een woning plekken te vinden zijn waarlangs water naar binnen kan, dan zal dit vaak ook het geval zijn. Het kan bijvoorbeeld een scheur in de muur betreffen. Het water dat binnenkomt betreft waterinfiltratie.

De verhoogde kans in het voorjaar

Wat is er nu eigenlijk de reden van dat waterinfiltratie juist in het voorjaar vaak voorkomt in woningen? Dit is vooral het geval na een koude en natte winter. Een belangrijk reden is dat er dan veel smeltwater is dat zijn weg naar beneden vindt. Daardoor gaat het grondwaterpeil omhoog. Zo hoog dat de grond die niet meer kan opnemen. Het zoekt dan zijn eigen weg naar buiten, bijvoorbeeld in een woning. Komt daar dan ook nog de neerslag van het voorjaar bij, dan zal het alleen maar nog erger worden. Dat het water dan zijn weg zoekt is bijna onvermijdelijk te noemen. Dit is de belangrijkste reden.

waterinfiltratie

Waar treedt het probleem vaak op?

Het is goed om te weten wat de risicogebieden zijn als het om waterinfiltratie in de woning gaat. Het betreft dan de plekken die het gemakkelijkst te bereiken zijn. Alles wat lagergelegen is vormt een risico. Denk bijvoorbeeld in de eerste plaats aan de kelder. Daar is een hoge kans. Dit geldt ook voor de begane grond van de woning. De problemen zijn bijvoorbeeld terug te voeren op de muren. Zitten daar barsten in? Dan kan dat een aanleiding zijn om water binnen te krijgen. Dit is een gemakkelijke manier voor water om binnen te komen. Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen. Van die manieren is muurinjectie vaak de manier die het meest effect heeft. Zo is waterinfiltratie via de muren te bestrijden.

Problemen met het dak

Een andere risicofactor is het dak van het huis. Ook dit deel van de woning is gevoelig waar het infiltratie van water betreft. Dit is vooral het geval wanneer er al een tijd geen onderhoud of werkzaamheden aan het dak hebben plaatsgevonden. De schade die dan eventueel niet is opgemerkt kan het water vrij baan geven. Ook mos en algen kunnen een probleem zijn. Het zal de materialen aantasten en het dak steeds zwakker maken een groter probleem laten vormen.

Problemen met de kozijnen

Dan zijn er nog de kozijnen van ramen en deuren. Ook die kunnen waterinfiltratie in de hand werken. Dat kan bijvoorbeeld via de voegen. Wanneer deze niet goed zijn afgedicht, dan kan dit de basis vormen van het probleem. Kleine scheurtjes kunnen al voldoende zijn. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer er sprake is van uitdroging. Dan is de kans op scheuren flink groter dan voorheen het geval was.

Problemen in de kelder

Zoals aangegeven vormt de kelder een groot probleem. Dit komt door de ligging onder de grond. Waterinfiltratie door toedoen van grondwater is hier aannemelijk. Er is altijd sprake van grondwater rondom elke woning. Het is daarom van belang om de kelder en de fundering altijd goed te controleren. Zo is er tijdig actie te ondernemen wanneer dit minder wordt. Het is bij alle problemen slim om direct een specialist in de arm te nemen. Die kan dan een vochtinspectie doen. Daarmee is snel duidelijkheid te krijgen. Aan de hand daarvan is direct een plan van aanpak te vormen en actie te ondernemen. Zo is waterinfiltratie goed tegen te gaan.