Lekdetectie in Brussel

Wij sporen lekkages op met geavanceerde apparatuur, hak- en breekwerk is niet nodig. Uw verzekeraar vergoedt in bijna alle gevallen de kosten van lekdetectie!

Brussel is een stad met vele oude woningen. Deze woningen zijn voorzien van meestal ook behoorlijk oude waterleidingen. Het is dan ook niet vreemd als er in een Brusselse woning lekkage ontstaat. Na verloop van jaren kunnen leidingen beschadigd raken. Een grote leidingbreuk zal in de meeste gevallen wel zichtbaar en zijn. Binnen niet al te lange tijd zal de ruimte waar de leiding is gebroken blank staan. Het spreekt voor zich dat direct ingrijpen dan noodzakelijk is. De meeste mensen willen een mooi afgewerkt huis. Daarbij is het van belang dat kabels en leidingen mooi verwerkt zijn in de muur. Dit is een handige oplossing, maar een probleem wordt het als er lekkage in een leiding ontstaat.
Lees hier meer over de werkwijze van lekdetectie.

Gevolgen van lekkage

In een leiding kan een minuscuul scheurtje of gaatje ontstaan. Hierbij zal er lekkage ontstaan, maar omdat de leiding in de muur is verwerkt en het scheurtje is zo klein, zul je dit in eerste instantie niet door hebben. Onderwijl zal de leiding druppelsgewijs lekken en de muur zal na verloop van tijd verzadigd raken. Dit hoeft niet eens de op de plek te zijn waar de lekkage zit. Druppels kunnen ook langs de leiding glijden en op een andere plek door de muur worden opgenomen. De gevolgen worden ook pas na verloop van tijd zichtbaar. Je zult misschien doorhebben dat het waterverbruik stijgt of dat je met temperatuurwisselingen van doen hebt. De muur zal vochtig aanvoelen en er zullen vochtplekken op de muur ontstaan. Bij langdurig vochtige muren zal de muur ontsiert worden door schimmelplekken. Je zult nu wel een vermoeden hebben dat je een lekkage hebt. De grote vraag is alleen: waar?

Lekdetectie in Brussel laten uitvoeren

Wanneer je een vermoeden van een lekkage hebt, maar je kunt zelf niet detecteren waar de lekkage zit, dan is het verstandig om een expert in Brussel in te schakelen. Een expert kan voorkomen dat je zelf halsbrekende toeren moet nemen om de lekkage te ontdekken, zoals het uitbreken van muren. De expert heeft de juiste apparatuur, zodat zonder breekwerk de lekkage gevonden kan worden en je heel gericht de lekkage kunt oplossen.

Hoe gaat lekdetectie in Brussel te werk?

Er zijn diverse methodes om lekdetectie in Brussel toe te passen. Dit kan met ultrasoon detectie en met behulp van een thermografische- of infraroodcamera.

Ultrasoon detectie

Bij ultrasoon detectie wordt het lek opgespoord door middel van ultrasoon geluidsgolven. Er worden geluidsgolven uitgezonden die een zo hoge frequentie hebben dat het voor het menselijk oor niet hoorbaar is. De geluidsgolf zal weerkaatsing geven. Het tijdsinterval tussen het verzenden van de geluidsgolven en het ontvangen van de weerkaatsing is van belang om de afstand van de lekkage te ontdekken. Zo kan zeer nauwkeurig worden bepaald waar de lekkage zich bevindt.

Thermografische camera

Het water rondom de lekkage is onderhevig aan temperatuursverschillen. Water wat door de lek naar buiten komt zal afkoelen. Hierdoor is het water wat door de leidingen stroomt warmer dan water wat naar buiten lekt. Het zijn juist die temperatuursverschillen die met een thermografische camera gedetecteerd kunnen worden. Wanneer de leiding door de thermografische camera in beeld is gebracht en ziet dat er op een bepaalde plek een temperatuurdaling plaatsvindt, dan zal daar de lekkage zitten.

Lek gevonden, wat nu?

Als de expert door middel van lekdetectie de lekkage heeft gevonden zal hij een rapport opstellen. In het rapport zullen foto’s opgenomen worden van de exacte locatie van de lekkage. Je kunt dit rapport overhandigen aan de loodgieter, die direct op de locatie van het lek kan starten om dit te verhelpen. In de meeste gevallen is nu wel breekwerk nodig, maar blijft het lokaal. Lever het rapport ook in bij je verzekeraar. In de meest gevallen wordt een lekkage door de verzekeraar vergoed.