Werking van balansventilatie

Ventileren gaat tegenwoordig op een energiebesparende manier. Daarvoor wordt balansventilatie ingezet. Deze manier is goed ontwikkeld en is daardoor goed geschikt voor woningen die stevig geïsoleerd zijn. Doordat dit steeds vaker voorkomt, is dit dus vaak het geval. Op deze plek is veel informatie te vinden over wat balansventilatie is. Bijvoorbeeld als het gaat over hoe het werkt en wat de voordelen en nadelen zijn.

Uitleg over balansventilatie

Balansventilatie staat ook wel bekend als ventilatiesysteem D. Dit is het systeem van mechanische ventilatie waarbij de aangevoerde verse lucht in verhouding tot de afgevoerde vervuilde lucht in balans gehouden wordt. Dit komt doordat het een gesloten systeem is. Dit systeem bevat een ventilator, luchtkanalen en een WTW-unit. De vervuilde lucht wordt afgezogen in de natte ruimtes van de woning, zoals de badkamer en de keuken. De verse lucht komt binnen via droge ruimtes zoals de woonkamer en de slaapkamer. Dit zorgt voor een gezonde leefomgeving in huis.

balansventilatie

Hoe werkt het?

De ventilatie-unit is de basis van dit ventilatiesysteem. Hier zijn twee ventilatoren terug te vinden. De ene ventilator wordt gebruikt voor de afzuiging en voert de lucht af naar buiten. De andere zuigt juist verse lucht aan en blaast deze de woning in. In veel gevallen zal er een WTW-unit met een warmtewisselaar tussen zitten. Deze zorgt voor de warmte-uitwisseling tussen de uitgaande en de inkomende lucht. Daardoor wordt de koude verse lucht opgewarmd. Op die manier is flink te besparen op de energiekosten in huis.

Kiezen voor balansventilatie

Er is een goede reden om voor balansventilatie te kiezen. De woningen van tegenwoordig zijn steeds beter geïsoleerd. Daardoor is veel energie te besparen. Tegelijkertijd is het ook zo dat er dan geen goede mogelijkheden om verse lucht de woning in te laten stromen. Wanneer voor ongecontroleerde luchtstromen, zoals het openzetten van een raam, wordt gekozen, dan levert dat veel energieverlies op. Door met balansventilatie de controle over de aanvoer en afvoer van lucht te houden is dit goed op te vangen. Zo wordt dus goed geventileerd, maar ook goed op energie bespaard.

Voordelen van ventilatiesysteem D

Er zijn een flink aantal voordelen te koppelen aan de keuze voor systeem D. Zo is het energiezuinig omdat 90 procent van de warmte kan worden teruggewonnen. Daarnaast worden alle ruimtes gelijkwaardig geventileerd en is de hoeveelheid verse lucht te beheersen. Bij het gebruik van een WTW-unit is er ook geen koude stroom meer. Tot slot wordt altijd gezorgd voor goede en gezonde lucht in huis. Het is in ieder geval dan wel slim om dit door een professional te laten verzorgen. Die installeert het systeem op de juiste wijze zodat er optimaal van te profiteren is.

Nadelen van ventilatiesysteem D

Naast een reeks aan voordelen heeft ventilatiesysteem D ook een aantal nadelen. Dat er energie bespaard wordt is ideaal, maar dat neemt niet weg dat er wel op een aantal zaken gelet moet worden. Een voorbeeld is het feit dat het systeem van balansventilatie alleen werkt wanneer alles goed luchtdicht is gemaakt in de woning. Zijn er andere luchtstromen, dan zal dat warmteverlies met zich meebrengen. Bovendien mogen de verse en de vervuilde lucht elkaar nooit kruisen. Bovendien is de juiste opstelling van groot belang, staat niet alles in de juiste verhouding, dan zal dat een capaciteitsprobleem opleveren en dus de kwaliteit verminderen. Dit is een flink nadeel dat veel tijd en werk kan kosten. Ook is veel onderhoud aan het systeem nodig. Het gaat dan vooral om de filters. Die moeten goed schoongehouden en regelmatig vervangen worden. Vaker dan bij andere systemen.

Ventilatie op basis van vraag

Er is natuurlijk een duidelijke reden waarom balansventilatie zo populair is. Het is gemakkelijk te bedienen. Dat geldt al wanneer voor een basissysteem met drie standen wordt gekozen. Dat is echter nog veel meer het geval wanneer een systeem met sensoren wordt gekozen. Deze voelen aan in welke mate de lucht in huis vervuild is en hoe hoog de vochtigheidsgraad is. Aan de hand daarvan kan het systeem zelf besluiten harder te gaan draaien en dus zo meer vuile lucht af te voeren en verse lucht aan te voeren tot de verhoudingen weer in balans zijn. Dit werkt bovendien ook energiebesparend. Het systeem draait alleen op het moment dat dit nodig is.

De kosten voor balansventilatie

Wanneer ventilatiesysteem D volledig aangelegd moet worden dan zullen de kosten tussen €5.000,- en €8.000,- komen te liggen. Wel is daar dan de installatie bij gerekend. In België is het zo dat in woningen van 10 jaar of ouder het btw-tarief verlaagd kan worden naar 6%. Dit kan dus wel een flinke besparing opleveren. Wie een goed beeld wil krijgen van wat de kosten voor aanleg zullen worden, overlegt het beste met een installateur. Advies over de beste opties en kennis van de mogelijkheden kan veel hulp bieden. Dit maakt het flink gemakkelijker.