Wetgeving op het gebied van ventilatie

Het bouwen of verbouwen van een huis is leuk. Dat neemt niet weg dat er wel wetten en regels zijn die nageleefd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan ventilatie en energiebesparing. Op deze vlakken moet aan veel regels worden voldaan. Die regels zijn vastgelegd volgens de EPB. Het is voor iedereen die aan bouwen of verbouwen denkt dus van belang om de volgende zaken goed te kennen als het om ventilatie gaat.

ventilatienormen bij renovaties

Het belang van goede ventilatie

Isolatie is één van de belangrijkste punten van aandacht geweest in recente jaren. De woningen zijn beter en beter tegen lucht beschermd. Daardoor blijft het gemakkelijker warm. Dat is goed omdat er dan minder gestookt hoeft te worden voor het verwarmen van de woningen. Anderzijds brengt dit ook met zich mee dat er geen goede luchtcirculatie met verse lucht plaatsvindt in de woningen. De schone lucht komt niet goed binnen en de vuile lucht stroomt niet goed weg. Daarin speelt goede ventilatie dus een essentiële rol.

Wat staat er in de wet?

Het is belangrijk om te weten wat de overheid heeft vastgesteld als het om energieverspilling gaat. De regelgeving heeft bijvoorbeeld betrekking op de energieprestatie van de woningen. Dit is vastgelegd in de EPB. Vooral ventilatie wordt uitvoerig vastgelegd in wetgeving binnen dit plan. Dat komt mede omdat het zeer belangrijk is voor een gezond binnenklimaat. Het is daarom dus ook belangrijk om in ieder geval de volgende regels goed te kennen als het om ventilatie gaat.

Algemene regels

De algemene regels zijn vrij gemakkelijk te volgen. Elke woning heeft een ventilatiesysteem nodig dat 3.6m³ lucht per uur, per vierkante meter vloeroppervlak, kan verplaatsen. Dat geldt zowel voor de aanvoer als voor de afvoer. Welk ventilatiesysteem gekozen wordt, dat is door de bewoner zelf te bepalen. Zo is het bijvoorbeeld niet verplicht om voor mechanische ventilatie te kiezen. Wel is het zo dat deze vorm van ventilatie meer kans biedt om aan de normen te voldoen zoals die gesteld zijn. Bovendien zal dit flink op de energie besparen.

Andere regels

Er zijn ook meer specifieke regels. Zo moeten de aanvoerruimtes een aanvoeropening in het raam, de buitenmuur of via het aanvoerkanaal van de mechanische ventilatie bevatten om optimaal te werken. In tussenruimtes moeten roosters in de deuren en muren zijn aangebracht of er moet minimaal een centimeter ruimte onder de binnendeuren aanwezig zijn. Natte ruimtes moeten voorzien zijn van een verticaal afvoerkanaal dat aangesloten is op de afvoer naar buiten.

ventilatienormen bij renovaties

Om aan al deze regels te voldoen is het aan te rade om de ventilatie te laten aanleggen door een ervaren installateur. Die zorgt dat alles optimaal is, waarbij ook nog eens voor goede prijzen gewerkt kan worden. Dit kan veel kosten besparen. Maak hier dus altijd gebruik van.

Ventilatienormen

De wettelijke norm is eerder al aangehaald. Die bedraagt 3.6m³ lucht per uur (3.6m³/h) per vierkante meter. De naam hiervoor is het nominale debiet. Al is het wel per soort ruimte te bepalen in welke mate het debiet beperkt wordt. Onder soorten ruimtes worden aanvoerruimtes en afvoerruimtes verstaan. Als voorbeeld kan een woonkamer van 60m² worden genomen. Dit betekent dat eigenlijk 60 x 3.6 = 216 m³/h lucht moet worden aangevoerd. Volgens de beperking mag het ook tot wel 150m³/h worden teruggebracht.

Renovaties

Wanneer een renovatie wordt gedaan, dan gelden alleen voor de toevoerruimtes ventilatienormen wanneer ervoor gekozen wordt om de ramen te vervangen. Wanneer bijvoorbeeld isolerend glas wordt gekozen, dan is het belangrijk om ook aan de gestelde eisen op het gebied van ventilatie te voldoen. Vaak is een rooster in het raam al voldoende.

In afvoerruimtes, zoals de badkamer en de keuken geldt dat alleen geheel nieuwgebouwde ruimtes aan de eisen moeten voldoen. Wanneer een badkamer wordt gerenoveerd hoeven de regels dus niet worden voldaan. Wordt er een aanbouw gemaakt, dan moet het juist wel.

Boete bij niet naleven

Wie zich niet aan de normen houdt kan een boete verwachten bij een controle. Deze bedraagt €100,- per 25 m³ lucht die niet correct afgevoerd of aangevoerd wordt. Dit betekent dus dat bij 50m³ lucht te weinig aanvoeren een boete van 50/2*100 = €200,- zal worden uitgedeeld. Wel is het belangrijk om te beseffen dat dampkappen buiten het ventilatiesysteem vallen. Daarnaast moet het systeem altijd aan staan en nooit uitgeschakeld worden.