Alle soorten ventilatie-unit

Een ventilatie-unit is het centrale punt van elk mechanisch ventilatiesysteem. Het is dus ook belangrijk dat deze optimaal werkt. Met de unit wordt de aanvoer en afvoer van lucht in huis verzorgd. Het is belangrijk om hier de juiste informatie over te hebben. Die informatie is op deze plek dan ook te vinden. Aan de hand daarvan is het gemakkelijker om de juiste keuze te maken.

mechanische ventilatie unit

Een ventilatie-unit gebruiken

Alle mechanische ventilatiesystemen hebben een ventilatie-unit als centraal onderdeel. Wel is het zo dat afhankelijk van het soort ventilatiesysteem dat gebruikt wordt ook een ander type unit nodig is. Dit komt door de verschillen in werking tussen de systemen die bestaat. Door te kiezen voor een centrale ventilatie-unit is geld te besparen, ten opzichte van de keuze voor aparte ventilatoren in de verschillende ruimtes. Bovendien is op deze manier het energieverbruik terug te dringen en is minder materiaal nodig. Bovendien is er ook nog een voordeel waar het gaat om het beperken van de geluidsoverlast omdat er maar 1 unit is.

De verschillende soorten units

Er zijn verschillende soorten units die elk voor een ander type systeem te gebruiken zijn. Het gaat dan om de volgende units.

Ventilatiesysteem C

De unit voor systeem C moet werken op basis van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer van lucht. Dat betekent dat in de droge ruimtes in huis roosters zijn geplaatst. De centrale unit zorgt voor de afvoer van vuile en natte lucht in de natte ruimtes in huis. De unit is dan dus ook alleen verbonden met de ventilatiekanalen die voor de afvoer van lucht in huis zorgen.

Ventilatiesysteem D

Systeem D staat ook wel bekend als balansventilatie. Dat komt omdat met dit systeem zowel de toevoer als de afvoer mechanisch wordt verzorgd. Daarnaast is er vaak ook sprake van warmteterugwinning. Daarvoor is een WTW-unit nodig. De warmtewisselaar zorgt dat de koude aangevoerde lucht de warmte krijgt overgedragen van de warme afgevoerde lucht. Dit systeem wordt volledig automatisch aangestuurd. Dit zorgt voor beperking van de kosten.

ventilatie unit

Wat zijn de kosten?

Voor een ventilatie-unit is ongeveer de helft van de investering in een totaal mechanisch ventilatiesysteem nodig. Dat maakt wel verschil wanneer voor systeem C gekozen wordt ten opzichte van systeem D. Dit komt natuurlijk omdat dan alleen de afvoer moet worden verzorgd op mechanische wijze. De kosten kunnen daardoor sterk variëren van €1.250,- tot €4.000,- voor een unit.

Het is wel belangrijk om het vermogen van de unit goed te kennen. Dit wordt ook wel het debiet genoemd. Het betreft de hoeveelheid lucht die een unit kan verplaatsen binnen een bepaalde tijd. Hoe beter dit mogelijk is, hoe duurder de unit zal zijn. Het is belangrijk om het debiet goed te laten uitrekenen door een specialist. Aan de hand van de kennis van een professional is het goed mogelijk om een optimale keuze voor een bepaalde unit te maken.

Punten van aandacht bij aanschaf

Er zijn een aantal zaken waar op gelet moet worden. Zo is het belangrijk om te weten of er vorstbeveiliging is. Dit is vooral van belang bij systeem D. Dankzij de toepassing van een vorstklep kan de warmte in huis ook bij hele lage temperaturen goed gebruikt worden om de lucht van buitenaf op te warmen. Is er geen vorstbeveiliging, dan zal de unit bij te lage temperaturen uitschakelen om de warmtewisselaar te beschermen.

centrale ventilatie unit

Gemak van bedienen is ook een belangrijke zaak. Dit is tegenwoordig vaak draadloos mogelijk. Al wordt er nog vaker gekozen voor volledig automatische units. Dit zijn units die zorgen dat de aanvoer en afvoer goed verzorgd wordt. Bijvoorbeeld op bepaalde tijdstoppen of aan de hand van de vochtigheid of het CO2-gehalte.

Constant volume is ook enen belangrijke zaak. Zo blijft de volumestroom op orde, ongeacht de factoren die dit kunnen beïnvloeden. Hiervoor is een constant volumeregelaar nodig die bij het systeem wordt geleverd en aangesloten.