Meer informatie over decentrale ventilatie

Er zijn veel verschillende vormen van ventilatie. Dit komt omdat dit in elk gebouw van groot belang is. Wanneer er op dit moment niet voldoende ventilatie in huis is, dan is het slim om eens te kijken hoe dit op een goede en slimme manier is op te lossen. Door een systeem te kiezen dat efficiënt met energie omgaat en een grote capaciteit heeft te kiezen. Hierover vind je op deze plek meer informatie.

Snel naar: soortenplaatsingwanneer decentrale ventilatie kiezen?voordelenprijs

Informatie over decentrale ventilatie

Centrale ventilatie is bij veel mensen een welbekend systeem. Dit is de vorm van ventilatie die vanuit één centraal punt wordt aangestuurd voor meerdere ruimtes. Wie echter kiest voor decentrale ventilatie, kan meer gericht werken. Elke ruimte kan dan afzonderlijk in meer of minder mate geventileerd worden.

Het grote verschil is dat er geen ventilatiekanalen nodig zijn, zoals dit bij een centraal ventilatiesysteem wel vereist is. De doorstroming van kamer naar kamer is immers niet meer nodig. De mate van ventilatie is dus meer passend te maken aan de hand van de behoefte in de ruimte. Zonder dat andere ruimtes hieronder hoeven te lijden.

De verschillende vormen van decentrale ventilatie

Er zijn meerdere vormen van decentrale ventilatie te onderscheiden. Het is goed om deze eens afzonderlijk van elkaar te bekijken.

1. Lokale buis- of opbouwventilatoren

Het is eigenlijk al snel mogelijk om voor decentrale ventilatie te zorgen. Dat kan worden gedaan door een losse buisventilator, kanaalventilator of opbouwventilator te kiezen. Daarmee kunnen kleine ruimtes zoals de badkamer of het toilet afzonderlijk worden geventileerd. Plaats deze direct in de afvoerbuis, of tussen twee afvoerbuizen in. Dit heeft als voordelen dat het goedkoop en efficiënt is en dat het gemakkelijk te monteren is. Het nadeel is de instroom van de lucht die altijd koud of warm is afhankelijk van het seizoen. Lees hier meer over badkamerventilatoren.

2. Decentrale ventilatie-unit

Er zijn twee verschillende mogelijkheden als een decentraal ventilatiesysteem met een ventilatie-unit wordt aangelegd. Het meest aantrekkelijke systeem is te vergelijken met ventilatiesysteem B als het om centrale ventilatie gaat. De unit zuigt verse lucht mechanisch aan en laat het op natuurlijke wijze afvoeren. Dit is vrij gemakkelijk door experts per ruimte aan te laten leggen. De voordelen zijn daarin dat het klimaat binnen van goed niveau is door de gezonde lucht. Daarnaast is er minder hinder van geluid. Bovendien ontstaat er geen tocht. Het nadeel is dat er geen warmteterugwinning mogelijk is. Het is wel mogelijk om dit al voor zo’n €500,- aan te leggen.

3. Decentrale ventilatie-unit met warmteterugwinning

Er komen ook nog altijd nieuwe systemen voor decentrale systemen bij. Deze systemen zijn vooral gebaseerd op ventilatiesysteem D bij centrale ventilatie. Daardoor ontstaat ook wel decentrale balansventilatie. Alle aanvoer en afvoer wordt dan mechanisch verzorgd. Met behulp van een warmtewisselaar wordt voor warmteterugwinning gezorgd uit de uitgaande luchtstroom. Dat brengt veel voordelen mee. Zo is er rond de 80 procent kan worden teruggewonnen met dit systeem. Bovendien kan de luchtvochtigheidsgraad optimaal worden gemaakt. Ook bespaart het op de energiekosten. Daardoor kunnen de hogere installatiekosten worden terugverdiend. Daarnaast zijn er geen luchtstromen door tocht. Vervuilde lucht en condens kunnen ook worden bestreden op deze wijze. De kosten liggen tussen de €1.000,- en €1.500,-.

decentrale ventilatie

Wat is van belang bij het plaatsen van een unit?

Er is niet veel nodig om een unit op deze wijze aan te leggen. Meer dan een muurdoorvoer is bijvoorbeeld niet nodig. Daarnaast is een 230 volt-aansluiting van belang. Wel is het slim om de unit optimaal te plaatsen in de ruimte. Op die manier kan het best mogelijke rendement eruit gehaald worden. In ruimtes die hoog zijn is het slim om de unit ook hoog te monteren. Daarnaast is het belangrijk om het inblaasrooster zo veel als mogelijk vrij te houden en er niets voor te plaatsen.

De plaatsing gebeurt gebruikelijk in of tegen de buitenwand. Al is dit geen verplichte zaak. Het kan ook zo zijn dat het bij een raamopening wordt geplaatst. In alle gevallen is het slim om dit even met de expert door te nemen. Die kan goed bepalen welke keuze het beste is in jouw specifieke geval.

Het voordeel is dat deze vorm van ventilatie in elke ruimte waar dit wenselijk is kan worden aangebracht. In veel gevallen gaat het dan vooral om de slaapkamer. Daar is veel Co2 vorming tijdens de slaap. Ook vochtige ruimtes zoals de badkamer en de keuken zijn belangrijke plekken voor goede ventilatie. Ook vochtige ruimtes, zoals de badkamer, keuken of kruipruimte zijn belangrijk.

Kiezen voor decentrale ventilatie

Er zijn verschillende situaties waarin de keuze gemakkelijk is. Denk dan aan het volgende. Afgewerkte ruimtes (met vocht-of schimmelvorming) Bij een renovatie van een bestaande ruimte met een hoge vochtigheidsgraad is decentrale ventilatie een goede keuze. Vooral ook omdat dit snel en gemakkelijk kan worden aangelegd, zonder grote aanpassingen aan het gebouw. Ook geïsoleerde woningen die nog niet geventileerd worden kunnen hiervan profiteren. Het is belangrijk om te beseffen dat dit niet verplicht is, maar wel sterk aan te raden.

Als alternatief voor ventilatiesysteem D

In sommige situaties is het aanleggen van een centraal ventilatiesysteem D niet mogelijk. In dat geval is kiezen voor decentrale ventilatie mogelijk het beste alternatief. Denk bijvoorbeeld aan situaties met veel vervuilde lucht, bijvoorbeeld langs de snelweg of middenin de stad. Ook zware geluidshinder kan een goede reden zijn. Dit systeem is immers beter te dempen dan ventilatiesysteem D.

Decentrale ventilatie bij nieuwbouw

In sommige gevallen is het al direct bij nieuwbouw slim om voor decentrale ventilatie te kiezen. Zo kan worden voorkomen dat met ventilatiekanalen rekening gehouden hoeft te worden in de bouw. Dit kan in sommige situaties heel veel ruimte schelen. Dat kan dan weer positief uitpakken voor de kosten van de bouw.

De voordelen van het systeem

Het belangrijkste pluspunt van decentrale ventilatie dat nog niet benoemd is, is misschien wel de eenvoud in het onderhoud. Dat maakt de kosten ook weer lager. Door dit één tot twee keer per jaar te doen is alles in goede staat te houden. Slechts de filters vervangen is voldoende. Daarnaast is drukverlies een minder groot probleem met decentrale ventilatie. Ook is er door het ontbreken van ventilatiekanalen minder of helemaal geen geluidshinder. Daarnaast is het compact en kan de unit geschilderd worden. Zo past deze in elke ruimte.

Wat zijn de kosten?

De kosten van decentrale ventilatie hangen af van de hoeveelheid units en het soort systeem. Eén unit kost ergens tussen €500 en €1.500 inclusief BTW. Wanneer gekozen wordt voor warmteterugwinning, dan zal dit over het algemeen iets duurder uitpakken. Het is wel belangrijk om de aanleg door een expert te laten doen. Dat brengt wel wat hogere kosten voor installatie met zich mee. Anderzijds kan het flink sneller gedaan worden door een expert, wat de kosten weer drukt.

Om een goed beeld te krijgen is het slim om uit te gaan van 7 units, gelijk aan de eisen volgens EPB. De hele installatie zal dan zo rond de €7.000 gaan kosten. Dit is nagenoeg gelijk aan de kosten voor ventilatiesysteem D. Waarna het besparen gaat beginnen op bijvoorbeeld onderhoudskosten.

Het is goed om direct in contact te treden met professionals op het gebied van plaatsing. Aan de hand van de wensen en eisen die je hebt is dan een prijs te bepalen voor jouw specifieke situatie. Aan de hand daarvan is te bepalen wat de slimste zet is. Er zijn verschillende mogelijkheden te verkennen.

decentrale ventilatie warmteterugwinning

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden