Zorgen voor goede ventilatie in de kruipruimte

Problemen in de kruipruimte hebben vaak betrekking op vocht. Daarom is er veel te bereiken door te zorgen voor goede ventilatie in deze ruimte. Het is goed om eens te kijken welke mogelijkheden er allemaal liggen in de kruipkelder op dit gebied. Opvallend is wel dat er tegenwoordig geen verplichting meer geldt om de kruipruimte goede te ventileren. Dit is niet in het bouwbesluit opgenomen. Dat neemt niet weg dat er wel enkele regels gelden met betrekking tot luchtdichtheid en waterdichtheid van de begane grond.

kruipruimte ventileren

De regels

Een belangrijke zaak als het gaat om de regels is de manier waarop met openingen in de vloer wordt omgegaan. Het gaat dan om bijvoorbeeld de verschillende doorvoeren en om de openingen bij het kruipluik. Het is van belang om hier goed mee om te gaan. Luchtdichtheid is hier zeer belangrijk. Ventilatie is verder weliswaar niet verplicht, maar wordt wel als slim gezien. Daarover zijn de deskundigen het ook eens. Er zijn verschillende manieren waarop dit gedaan kan worden. Maak hier daarom dus ook optimaal gebruik van als bewoner.

Waarom kiezen voor ventilatie in de kruipruimte?

Er zijn verschillende redenen waarom ventilatie aangeraden wordt door deskundigen. In de eerste plaats blijkt het luchtdicht maken van de vloer vaak erg ingewikkeld. Daardoor krijgen vocht en geuren uit de kruipruimte de mogelijkheid om de woning binnen te dringen. Door ventilatie toe te passen is dit te voorkomen.

Ook is er altijd sprake van een bepaalde mate van condensvocht. Dit kan dan via de wanden naar boven kruipen en daar problemen op het gebied van vocht veroorzaken. Door bij de bron in de kruipruimte te ventileren is te zorgen dat de problemen met condensatie worden tegengegaan.

Er zijn ook schadelijke gassen die zich in de kruipruimte kunnen vormen. Denk aan Radongas en aan moerasgas. Deze kunnen via de openingen de woning in trekken. Dit is zeer schadelijk voor de gezondheid. Zo kunnen er kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Door goede ventilatie is te zorgen dat je dit altijd een stap voor kunt blijven.

geisoleerde kruipruimte ventileren

Daarnaast is het natuurlijk gewoon fijner om een goede en gezonde kruipruimte te hebben. Wanneer er dan iets moet gebeuren, dan kan dat zonder problemen. Dit is gemakkelijk te verzorgen door voor goede ventilatie te zorgen in deze ruimte. Er is dan bijvoorbeeld ook altijd voldoende zuurstof aanwezig.

Geldt dit ook voor een geïsoleerde kruipruimte?

Goede isolatie is ook een belangrijk wapen in een kruipkelder. Soms wordt dan de vraag gesteld of ventilatie eigenlijk nog wel van belang is. Vocht krijgt immers minder kans. Dat neemt niet weg dat er zoals aangegeven ook andere redenen zijn om voor de ventilatie te willen kiezen. Dit is dan ook het advies dat vaak gegeven wordt. Vooral de bestrijding van de schadelijke gassen kan op een goede wijze worden gedaan. Ventilatie kan dit afvoeren. Bovendien kan ventilatie een goede rol spelen in het in goede staat houden van het isolatiemateriaal. Dit zal ook minder snel vochtig worden in zulke gevallen.

Het probleem van Radongas

Het probleem van Radongas is lang niet iedereen bekend. Het komt voor in natuurlijk vorm. Bijvoorbeeld in de aardbodem, maar ook in bouwmaterialen zoals beton en verschillende steensoorten. Het is een gas dat in hoge concentraties longkanker kan veroorzaken. Dit komt door het fijnstof die in het gas zit. Het is dus van groot belang om hoge concentraties van dit gas te voorkomen in de woning. Dit geldt vooral voor de kruipruimte. Goede ventilatie is daarom de oplossing. Daarnaast is ook het luchtdicht maken van de ruimte altijd een goede manier om dit te verzorgen. Zorg voor beide zaken om het gas te bestrijden in huis.

muurrooster ventilatie kruipruimte