Ventilatiekanalen reinigen

Ventilatiekanalen zijn een essentieel onderdeel van het ventilatiesysteem dat de lucht in huis zuivert. Alle transport van zuivere en onzuivere lucht vindt via deze weg plaats. Daarom is het dus ook belangrijk om de kanalen met regelmaat te reinigen. Zo krijgen vuil en bacteriën geen kans om zich in de kanalen te nestelen. Het is belangrijk om hier meer goede kennis over op te doen.

ventilatiekanalen onderhoud

De juiste methode om te reinigen

Er stroomt een grote hoeveelheid lucht door de luchtkanalen. Daarbij is het zo dat de vervuilde lucht allerlei vuil, vet en stof kan bevatten. Door de jaren heen hoopt dit zich op in de wanden van de kanalen. Daardoor kunnen problemen ontstaan. Denk dan bijvoorbeeld aan het steeds dikker worden van de laag. Daardoor zal de doorstroming van de lucht minder goed verlopen. Dit kan de ventilator beschadigen en voor geluidsoverlast zorgen. Daarnaast is het ook een broedplaats voor bacteriën en schimmels. Dit komt de gezondheid niet ten goede. Het is daarom dus van groot belang om de juiste methode van reinigen toe te passen en dit eens per drie tot vijf jaar te doen.

Wat kost het reinigen van ventilatiekanalen?

Het is ook belangrijk om een idee van de kosten van het reinigen van een ventilatiesysteem te hebben. In het geval van ventilatiesysteem C met bijbehorende luchtkanalen gaat het om een prijs van €200,- tot €250,- per onderhoudsbeurt. Als het gaat om ventilatiesysteem D zal de kostprijs van het onderhoud ook wat hoger zijn. Vooral omdat er meer werk aan de ventielen en kanalen zal zijn. In dat geval zullen de volgende werkzaamheden worden gedaan bij de servicebeurt:

  • Ventilator goed reinigen
  • Filters vervangen
  • WTW-unit reinigen
  • Luchtventielen reinigen
  • Kanalen stevig reinigen
  • Meten en inregelen ventielen en ventilator

Natuurlijk is het ook een optie om voor een serviceabonnement te gaan. In dat geval wordt er een vast bedrag per maand betaald en krijgt het systeem jaarlijks of tweejaarlijks een controlebeurt en reiniging. Over het algemeen is dit iets goedkoper dan eens per drie tot vijf jaar een losse onderhoudsbeurt. Bovendien is er dan meer regelmaat in het onderhoud.

ventilatiekanalen reinigen

De reiniging goed uitvoeren

Om de reiniging van de ventilatiekanalen goed te doen is er een mobiele stofzuiger nodig die hier specifiek voor is. Meestal is dit in combinatie met een goede borstel. Let erop dat de stofzuiger krachtig genoeg is. De borstel roteert waardoor het kanaal aan de binnenzijde optimaal gereinigd kan worden. Het doel daarbij is dat de vervuiling die zich heeft opgehoopt goed loskomt. Dit kan dan direct door de stofzuiger worden opgezogen. Daarmee is het kanaal weer in goede orde te krijgen.

Natuurlijk zijn er wel ook andere manieren waarop de kanalen kunnen worden gereinigd. Het is belangrijk om de juiste methode bij het juiste type kanaal te passen. Met gegalvaniseerde buizen wordt anders omgegaan dan met kunststofbuizen. In sommige gevallen kan perslucht van waarde zijn.

De regelmaat waarmee gereinigd moet worden

Het is voor veel gebruikers een vraag in welke mate de ventilatiekanalen gereinigd moeten worden. Dit is een vraag die lastig te beantwoorden is omdat dit van variabele factoren afhankelijk is. Zo kan het bijvoorbeeld in de ene woning veel schoner zijn dan in de andere. Een woning waarin veel gerookt wordt zal bijvoorbeeld eerder met vervuiling te maken krijgen. Dit betekent dus ook dat de kanalen eerder goed schoongemaakt moeten worden. Het is belangrijk om deze verschillen in het achterhoofd te houden. Houd een gemiddelde van rond de 5 jaar aan. De andere onderdelen van het systeem, zoals de ventielen en de ventilator, moeten vaker worden gereinigd.

Zelf aan de slag gaan

Omdat het ventilatiesysteem pas echt optimaal functioneert wanneer de lucht voldoende ruimte krijgt om door de kanalen te stromen is goed oog op de zaken van belang. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk om zelf met enige regelmaat de ventielen schoon te maken. Bijvoorbeeld door er met een borstel langs te gaan. Let wel op dat de ventielen in de juiste stand worden teruggeplaatst. Deze stand bepaalt de mate van luchtstroming door het ventiel. Zorg ervoor dat deze stand altijd gelijk blijft. Het kan handig zijn om dit even af te tekenen, bijvoorbeeld met een stift. Zo kan er geen fout in worden gemaakt.

Wat moet er allemaal gereinigd worden

De ventilatiekanalen zijn natuurlijk slechts een deel van het complete systeem. Om te zorgen dat alles optimaal blijft werken is het dus ook van belang de andere onderdelen in de juiste mate schoon te maken en te houden. Denk dan aan de ventilator en de WTW-unit. Die moeten goed worden nagezien. Let ook goed op de filters. Juist omdat dit allemaal een belangrijke rol in de mate van verse lucht speelt, is het van belang om hier op de juiste wijze mee om te springen. Vooral voor mensen met gezondheidsklachten is dit van belang. Meer informatie over de verschillende soorten filters voor ventilatiesystemen vind je hier.

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden