Informatie over een WTW-installatie

Een ventilatiesysteem D met een warmteterugwin-unit, ook wel WTW-unit, kan helpen bij het besparen op de stookkosten. Het rendement van dit systeem is namelijk zeer hoog. Tot wel 90 procent wordt teruggewonnen. Wel is het dan belangrijk om goede kennis van zaken te hebben. Op deze plek is meer over het systeem en de voordelen ervan te leren.

wtw unit

Wat is een WTW-unit?

Zoals aangegeven is WTW de afkorting voor warmteterugwinning. Met een unit in de balansventilatie kan dit verzorgd worden. De unit bestaat uit twee ventilatoren en een warmtewisselaar. Daarmee wordt gezorgd dat de warme vuile lucht die wordt afgevoerd wordt gebruikt om de koude verse lucht die wordt aangevoerd mee op te warmen. Op die manier wordt de warmte dus teruggewonnen en opnieuw gebruikt. Zo gaat er geen warmte verloren, zoals dat wel het geval is bij veel andere vormen van ventilatie. Een WTW-unit brengt natuurlijk wel kosten mee, ongeveer €1.000,- tot €1.500,-.

De werking van een WTW-installatie

Ventilatiesysteem D met een WTW-unit is een gesloten systeem. In de unit zijn twee ventilatoren en een warmtewisselaar terug te vinden. Die sturen de aanzuigpunten in de natte ruimtes aan. Dit zijn ruimtes zoals de keuken en de badkamer. Daar wordt de vochtige vervuilde lucht aangezogen en naar de WTW-unit geleid. Dit is de warme lucht die gebruikt gaat worden in de wisselaar. De verse lucht wordt van buitenaf aangezogen en wordt ook langs de WTW-unit geleid. Hier wordt de lucht verwarmd met behulp van de wisselaar. Daarna wordt de lucht de droge ruimtes, bijvoorbeeld de woonkamer en slaapkamers, in geblazen. De luchtstromen blijven gescheiden van elkaar tijdens de warmteoverdracht in de wisselaar. Zo blijft de schone lucht schoon en kan deze de woning ingeblazen worden.

Gebruik in de zomermaanden

In de zomermaanden is warme lucht natuurlijk niet gewenst. Daar is in het systeem ook een oplossing voor. Dan kan de stroom worden omgeleid via een bypass zodat de wisselaar vermeden wordt. De ventilatoren en luchtkanalen werken dan wel op dezelfde wijze, maar de lucht zal niet verder worden opgewarmd. De meest moderne systemen voor balansventilatie passen de bypass automatisch toe om de temperatuur gezond en aangenaam te houden. Daardoor is het zelfs zo dat in de zomer de verse lucht de woning net iets kan verkoelen. Al moet dit systeem niet als een airco worden gezien.

De voordelen van een WTW-systeem

De voordelen van een WTW-systeem zijn flink aanwezig. Zo gaat er geen warmte meer verloren wanneer een woning wordt geventileerd. De warme lucht wordt zonder verdere kosten flink opgewarmd. Daardoor zal er veel minder nodig zijn om te stoken. Dit betekent dus dat een flinke kostenbesparing mogelijk is. In de winter blijft het beter warm in de woning, omdat er geen koude luchtstromen optreden. Bovendien zorgt het voor goede en gezonde lucht in huis. Natuurlijk is het wel aan te raden om het systeem direct goed te laten aanleggen. In dat geval kan het best met een professionele installateur worden gewerkt.

wtw installatie

Kiezen voor gezondheid

Er is natuurlijk ook nog een belangrijke gezondheidsreden die de keuze voor balansventilatie met een WTW-unit aantrekkelijker maakt. Het zorgt immers voor gezonde en verse lucht in huis. De manier van ventileren zorgt dat de vochtige lucht uit de woning wordt afgevoerd terwijl schone en verse lucht binnenkomt. De juiste afstelling en inregeling door een professional speelt hier wel een belangrijke rol in. Voldoende capaciteit speelt een grote rol in de ventilatie. Ook is goed onderhoud van groot belang. Dit weegt nog sterker mee dan bij andere systemen voor ventilatie. Alleen goede installatie en voldoende onderhoud zorgen voor optimale werking.

Onderhoud plegen

Het onderhoud van de wtw-unit maakt deel uit van het schoonmaken van de mechanische ventilatie. Het is iedere zes maanden nodig om de filters te reinigen. Eens per jaar moeten ze dan vervangen worden. Soms kan het slim zijn om ze na een halfjaar al te vervangen. Wie bekende gezondheidsklachten als astma of allergie heeft, kan de filters het best om de twee maanden vervangen. Bovendien is het dan slim om te kiezen voor de speciale filters die ook pollen en stof kunnen filteren. Dit draagt bij aan het optimale leefklimaat in huis. Om de 3 tot 5 jaar moet ook het hele systeem worden gereinigd. Eens per 6 jaar zijn de kanalen aan de beurt.