Zo kan radon in huis worden voorkomen

Radon is een gas, dat zeer bedreigend is. Het kan zonder dat het wordt opgemerkt woningen binnendringen. Bovendien is er niet veel bekend over het gas en welke schade dit aan de gezondheid kan aanrichten. Dat maakt het dus ook belangrijk om hier meer informatie over te geven. Dat is op deze plek te vinden. Wat is radon en wat is hiertegen te doen?

voorkomen radon via leidingen

Wat is radon?

Radongas is een gas dat zonder kleur en geur is. Het is daardoor dus niet te zien of te ruiken. Het is radioactief en bevindt zich van nature in de aardbodem. Het dringt de woning binnen via allerlei openingen, maar bijvoorbeeld ook via sanitair. Wanneer er onvoldoende ventilatie in huis is, dan kan het radongas geen weg naar buiten vinden. Waardoor meer en meer gas zich in de woning verzamelt. Omdat de radioactieve deeltjes zich hechten aan kleine stofdeeltjes kunnen deze gemakkelijker worden ingeademd. Dit is schadelijk en kan tot longkanker leiden op termijn.

Wat zijn de gevaren?

Wanneer radongas in hoge concentraties optreedt, dan schaadt het de gezondheid. Het gaat al snel om 500 gevallen van longkanker per jaar. Onder andere de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) en andere organisaties bevestigen dat deze vorm van ziekte en overlijden wordt veroorzaakt door radon. Dit maakt het ook zo opvallend dat er niet veel aandacht voor het probleem is, bijvoorbeeld in de media. Anderzijds wordt er meer aandacht aan geschonken door bijvoorbeeld het Federaal Agentscha voor Nucleaire Controle. Zo wordt er wel meer en meer over duidelijk.

Wat is eraan te doen?

radon voorkomen met ventilatie

In de eerste plaats is het goed om een radondetector aan te schaffen. Dit is niet duur en geeft veel informatie over hoe het met het radon in de woning op elk moment gesteld is. Wanneer die concentratie te hoog is, dan kan daar actie op worden ondernomen. Dit is ook nodig, want het gas verdwijnt niet vanzelf. Oplossingen zijn:

1 Zorg voor betere ventilatie

In de eerste plaats is zorgen voor betere ventilatie van belang. Daardoor is het beter mogelijk om het schadelijke gast op tijd af te voeren, voordat het een gevaar gaat vormen. Het is belangrijk om vooral ook de kruipruimte goed te controleren op voldoende ventilatie. Het radongas komt immers via de aardbodem naar boven en zal dus altijd eerst in deze ruimte te vinden zijn. Door dit optimaal te ventileren zijn de problemen goed te voorkomen.

2 Maak de woning radonwerend

Ook kan het belangrijk zijn om te zorgen dat het radongas uit de bodem niet het huis kan binnendringen. Daarvoor moeten bijvoorbeeld de kieren en voegen onder de woning goed worden afgedicht Daarvoor is bijvoorbeeld tegenwoordig een zogenaamd radonscherm beschikbaar. Ook is het slim om een radongasdetector aan te schaffen. Het Fanc wijst hierop. Door voor de detector te kiezen is het veel gemakkelijker mogelijk om zelf de straling te controleren. Dit geeft flink meer zekerheid over de situatie en kan helpen bij het tijdig vinden van een oplossing. De detector speelt hier dan een zeer belangrijke rol in.