De rol van ventilatie in goede gezondheid

Het effect van goede ventilatie op de gezondheid wordt steeds duidelijker. Zo is recentelijk bewezen dat lucht die in een woning circuleert tweemaal zo sterk vervuild is als lucht die van buiten komt. Dat maakt het een belangrijke noodzaak om te zorg dat de doorstroming goed verzorgd wordt. Op die manier is het mogelijk om allerlei problemen tegen te gaan. Denk dan bijvoorbeeld aan schimmels en bacteriën die in de lucht zitten. Een goed ventilatiesysteem kan hier een belangrijke rol in spelen.

gezondheid ventileren

De manieren van ventilatie

Door gebruik te maken van een ventilatiesysteem is te zorgen dat de vervuilde buitenlucht wordt afgevoerd. Daartegenover staat dat verse lucht van buiten wordt aangevoerd. Er zijn vier verschillende soorten ventilatiesystemen. Deze worden A, B, C en D genoemd. Systeem A wordt ook wel natuurlijke ventilatie genoemd. Dit werkt door middel van roosters of open ramen. Systeem B en C zijn deels mechanisch, bij B de toevoer, bij C de afvoer. Systeem D is volledig mechanisch, zowel de afvoer als de aanvoer. Daarnaast is warmteterugwinning mogelijk. Woningen die goed geïsoleerd zijn, zoals nieuwbouwwoningen, hebben vaak een systeem nodig omdat natuurlijke ventilatie niet goed meer mogelijk is door de sterke isolatie. Dit is een belangrijke zaak om in het oog te houden.

De ventilatiesystemen goed onderhouden

Wanneer met mechanische ventilatie wordt gewerkt, dan zullen er ook filters gebruikt worden. Deze moeten met enige regelmaat onderhouden worden. Wie dit niet goed verzorgd, zal de bacteriën en schimmels die afgevoerd worden een nieuwe plek om te nestelen geven. Daardoor zal de verse lucht ook sterk minder vers worden. Wanneer er geen goede onderhoudswerkzaamheden worden gedaan, zal jaarlijks 10 procent van de capaciteit inleveren. Door met regelmaat de filters schoon te maken is het mogelijk om de capaciteit altijd boven de 90 procent te houden van de basiscapaciteit. Bovendien zal er geen geluidshinder ontstaan.

Wanneer er geen onderhoud aan het ventilatiesysteem wordt gedaan, dan zal dit al snel een probleem vormen. Het systeem kan defect raken. Met als gevolg dat er geen frisse lucht wordt aangevoerd. Dit zorgt al snel voor overvloeden aan stof en vocht. Met als gevolg dat er schadelijke stoffen vrij spel krijgen. Dit is schadelijk voor de gezondheid. Denk aan problemen aan de luchtwegen, moeilijk ademhalen, hoesten, misselijkheid en allerlei soorten allergieën. Dit kan in allerlei soorten situaties waarin de ventilatie niet op orde is voorkomen. Denk bijvoorbeeld ook aan zeer goed geïsoleerde woningen. Daar is een mechanisch ventilatiesysteem essentieel. De huizen zitten dermate dicht, dat natuurlijke luchtverversing simpelweg niet meer mogelijk is. Zorg daarom altijd dat een expert het systeem op de juiste wijze aanlegt. Op die manier is te zorgen dat de problemen niet zullen optreden. Dit is een belangrijke zet die gedaan kan worden in huis.

Ook het schoonmaken en onderhouden van het systeem moet zoveel als mogelijk professioneel gebeuren. Ook hiervoor is het inhuren van een professional dus aan te raden. Het is vaak zo dat er verschillende mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld een kleine beurt of een grote beurt laten doen. Soms is het ook mogelijk om een abonnement af te nemen voor jaarlijks onderhoud. Dit kan ook aantrekkelijk zijn.

Altijd de juiste mate van ventilatie

Het is slim om altijd je ventilatiesysteem op het juiste niveau te houden. Daar kan je zelf iets aan doen en daar kan je de expert bij betrekken. Het is in ieder geval slim om deze dan met enige regelmaat te laten zorgen voor onderhoud, bij voorkeur minimaal eenmaal per jaar. De gehele installatie wordt dan nagekeken. Ook zelf werk doen is van belang. Zuig de filters schoon met de stofzuiger. Poets de roosters ook met schoon water. Het is slim om de filters na een jaar te vervangen. Pas wel op met de stroomvoorziening bij al deze werkzaamheden. Schakel deze vooraf even uit.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de goede gezondheid op het spel staat. Het is dus altijd nodig om voldoende luchtcirculatie in huis te hebben. Het reinigen van het ventilatiesysteem speelt hier een belangrijke rol in. Zorg daarnaast ook voor natuurlijke ventilatie. De ramen openzetten kan al wonderen doen op dit gebied. Niets werkt beter dan de frisse buitenlucht. Maak hier daarom dus op elk mogelijk moment ook optimaal gebruik van.

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden