Ventilatie met warmteterugwinning

Het ventileren van een woning op de juiste wijze is van groot belang. Dit is alleen maar meer aan de orde sinds de mate van isolatie beter en beter wordt. Om die reden kan het toepassen van mechanische ventilatie zorgen voor een voldoende fris gevoel in de woning. Het is dan natuurlijk wel belangrijk om te zorgen dat ook de warmte in de juiste mate in de woning blijft. Door het aantrekken van buitenlucht kan dit soms een probleem zijn. In dat opzicht is de keuze voor een ventilatiesysteem met warmteterugwinning de beste optie. Daarmee kan flink op energieverbruik worden bespaard. Daarnaast zijn er ook nog andere voordelen aan dit systeem te noemen.

Hoe werkt ventilatie met warmteterugwinning?

Wanneer gebruikgemaakt wordt van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning, dan is het belangrijk om te weten dat er twee ventilatoren in het systeem zijn. De ene ventilator zorgt voor de aanzuiging, de andere voor de afvoer. De frisse lucht die wordt aangezogen wordt langs een warmtewisselaar geleid voordat de lucht de ruimte in wordt geblazen. De warmtewisselaar ontleent de warmte aan de warme lucht die met de andere ventilator uit de ruimte is gezogen en naar buiten wordt geleid. Dit systeem is ook wel bekend als balansventilatie met warmteterugwinning. Dit komt doordat de hoeveelheid inkomende en de hoeveelheid uitgaande lucht in balans worden gehouden.

De voordelen van dit systeem

Er zijn verschillende voordelen te koppelen aan een systeem van balansventilatie met warmteterugwinning. Zo is er bijvoorbeeld te besparen op het energieverbruik, zonder dat het comfort hieronder lijdt.

1. Energiebesparing

Het belangrijkste voordeel van dit systeem ten opzichte van systemen zonder WTW, is dat de warme lucht niet verloren gaat. Bij dit systeem wordt de reeds aanwezige warmte ingezet om de aangezogen lucht te verwarmen. Daardoor is er een hoog rendement uit te halen. Met dit systeem is zo’n negentig procent van de warmte terug te winnen. Dit zal dus ook terug te zien zijn wanneer de factuur voor de energiekosten verschijnt. Die zal flink lager zijn.

2. Verse zuivere buitenlucht

Een ander voordeel van balansventilatie is dat er vele verschillende soorten filters in hetzelfde systeem worden gebruikt. Op die manier is de lucht optimaal te zuiveren. Het is afhankelijk van het soort systeem welke filters het best werken. Denk aan pollenfilters of anti-bacteriologische filters. Het is wel van groot belang om de filters wel goed te onderhouden en tijdig te vervangen voor optimale werking.

3. Comfort van warmteterugwinning

Het is ook goed om te weten dat er een grote mate van comfort aan warmteterugwinning hangt. Zo is er bijvoorbeeld geen probleem met vocht. Bovendien kan het systeem worden omgeleid met een bypass in de zomer, wanneer meer warmte niet gewenst is. Daardoor wordt het juist lekker koel in de ruimte. Bovendien zijn nauwkeurigere instellingen mogelijk. Daardoor is het altijd goed mogelijk om de ideale temperatuur in elke situatie te bereiken.

Zorg voor goed onderhoud

Om er zeker van te zijn dat alles optimaal functioneert is het van belang om goed en regelmatig onderhoud te verzorgen. Het gaat dan specifiek om aandacht voor de filters in het systeem. Deze moeten regelmatig vervangen worden om te zorgen dat deze goed blijven werken. In de filters zal de meeste verontreiniging plaatsvinden. Dit is negatief voor de kwaliteit van de lucht. Daarnaast is ook de reiniging van de roosters van belang om de circulatie goed te houden. In de basis is het systeem altijd goed ingeregeld om voor voldoende stroming te zorgen. Het is verstandig om het reinigen door een professional te laten uitvoeren. Het is dan altijd slim om vooraf prijzen aan te vragen om zo goed te kunnen vergelijken tussen de mogelijkheden.

Systeem gestuurd op vraag

In sommige situaties wordt gekozen voor het gebruik van sensoren om de luchtkwaliteit in de woning goed te monitoren. Aan de hand van wat gemeten wordt kan dan automatisch de toevoer of afvoer van lucht worden bijgestuurd. Zo kan goed binnen de optimale waardes worden gebleven. Te hoge concentraties van bijvoorbeeld CO2 zorgt voor allerlei klachten, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid. Bij een systeem dat optimaal functioneert is hier geen hinder van te ondervinden. Een systeem dat stuurt op vraag hoeft niet eigenhandig bijgestuurd te worden. Dit is flink handig te noemen.

Gebruikmaken van de bypass

In een ventilatiesysteem met warmteterugwinning kan ook een bypass worden aangelegd. Die kan dan automatisch of handmatig worden toegepast. Dit is handig wanneer de instromende lucht koel moet blijven. Denk dan bijvoorbeeld aan ventilatie in de zomer. De lucht die dan instroomt hoeft niet verwarmd te worden. Wanneer gekozen wordt voor een automatisch systeem, dan zal een temperatuursensor een belangrijke rol spelen hierin. Op die manier is altijd te zorgen voor een comfortabele temperatuur. Let wel op dat dit geen airco is. De lucht wordt niet gekoeld, de warmteterugwinning wordt slechts omgeleid.

Een punt van aandacht

Er is wel een punt van aandacht als het om een ventilatiesysteem met terugwinning gaat. Zo is het van belang dat maatregelen worden genomen wanneer er ook gebruikgemaakt wordt van verwarmingshaarden. Die mogen niet op hetzelfde aanvoerkanaal aangesloten zijn. Wanneer dit niet het geval is, dan kan er een flink risico zijn omdat er onderdruk ontstaat. Daardoor kunnen bijvoorbeeld ook de verbrandingsgassen in huis gaan circuleren. Dit is niet goed en zelfs schadelijk voor de gezondheid. In dit opzicht is ook altijd het belang van werken met specialisten groot. Zo kunnen beide systemen op de juiste wijze worden aangelegd en optimaal worden gebruikt.