Welke soorten ventilatiekanalen zijn er?

Het is mogelijk om verschillende soorten ventilatiesystemen te kiezen. Eén ding blijft echter altijd hetzelfde, ongeacht het gekozen systeem. Er zullen altijd ventilatiekanalen moeten worden aangelegd. Daarom is het ook belangrijk om hier kennis van te hebben. Bijvoorbeeld over de verschillende soorten en de eigenschappen die deze kanalen hebben. Op deze plek is een overzicht te vinden.

ronde ventilatiekanalen

Spiraalkokers

Spiraalkokers zijn bijvoorbeeld galvakanalen en spirobuis. Deze variant is waarschijnlijk wel het meest gebruikt als het om ventilatiekanalen gaat. Het zijn de bekende gegalvaniseerde ronde ventilatiekanalen, met een diameter tussen 80 en 120 millimeter. Al zijn er ook varianten van 125, 160 of 180 millimeter. Er zijn meerdere functies voor de spiraalkokers, zo worden ze bijvoorbeeld ook gebruikt voor rookafvoer. Over het algemeen wordt het netwerk aangelegd met vertakkingen naar de kamers.

Voordelen:

 • Veel luchtverplaatsing mogelijk zonder dat de ventilator in hoge stand hoeft te draaien. Daardoor goed prestaties mogelijk.
 • Goedkoop in aanschaf en in installatie.
 • Duurzaam te gebruiken.
 • Gemakkelijk in onderhoud en goed te reinigen.

Gemakkelijk in allerlei vormen aan te leggen door bijvoorbeeld bochten, T-stukken en dempers.

Nadelen:

 • Vaak vele vertakkingen. Dit brengt problemen met zich mee zoals overspraak en geluidstrillingen die hoorbaar zijn in andere ruimtes. Op die manier ontstaat overlast. Dit moet dan weer bestreden worden met speciale middelen, bijvoorbeeld achter de motor en de ventielen. Dit brengt dan weer extra kosten met zich mee.
 • Door de vorm soms lastig te gebruiken in een ruimte. Vooral bij een grote diameter.
 • Het geluidsprobleem zal zich op verschillende niveaus voordoen, hoe dichterbij de motor, hoe harder het geluid zal zijn in dit geval.

Speciale kanalen voor instortsystemen

Er bestaan ook ventilatiebuizen die specifiek voor instortsystemen zijn ontwikkeld. Deze buizen plaats je in de vloeropbouw. Bijvoorbeeld door ze in het beton te plaatsen. Deze buiten zijn van steviger en minder flexibel materiaal gemaakt. Denk dan bijvoorbeeld aan gegalvaniseerd metaal. Dit zijn de rechthoekige metalen buizen. Er zijn ook kunststofvarianten, die vaak wel rond zijn en ook flexibeler zijn. Vooral de laatste variant is tegenwoordig populair. Dat neemt niet weg dat de rechthoekige kanalen ook nog altijd veel gebruikt worden vanwege de beperkte kosten en de bewezen goede kwaliteit.

Flexibele ventilatiebuizen gebruiken

Wanneer voor ronde flexibele buizen wordt gekozen, dan gaat het vaak over buizen met een kleine diameter tot 90 millimeter. Deze worden met elkaar verbonden via een verdeeldoos. Vanaf daar worden dan verschillende kanalen naar de verschillende kamers getrokken. Hoe kleiner de diameter is, hoe groter het aantal kanalen is dat moet worden toegepast. Dit is nodig om voldoende lucht te kunnen afvoeren. Juist wanneer diameters wat groter zijn is het gemakkelijk mogelijk om met ventilatiesysteem D te werken. De werkwijze wordt dan ook wel van punt tot punt genoemd. Er zijn dan ook een aantal voordelen aan dit systeem.

Voordelen:

 • Er is geen last van overspraak omdat de kanalen niet aan elkaar gekoppeld zijn.
 • Er zijn ook geen vormen van geluidsoverlast omdat er geen geluidstrillingen doorwerken op deze wijze.
 • Elke ruimte heeft veel invloed op de aanvoer omdat dit in de verdeelkast ingesteld kan worden.

Nadelen:

 • Werken met dit systeem is duurder dan werken met spiraalbuizen
 • Er is meer ruimte nodig omdat de verdeelkast goed geplaatst moet kunnen worden in het systeem.
 • De ventilator moet harder draaien dan bij een systeem met spiraalbuizen. Dit komt door de kleinere diameter, waardoor meer kracht nodig is.
ventilatiekanalen

Onderhoud aan de kanalen

Natuurlijk is het ook belangrijk om direct al verder te denken als het om de ventilatiekanalen gaat. Bedenk bijvoorbeeld dat regelmatig onderhoud nodig is om het systeem optimaal te laten werken. Door de ophoping van stof en vet wordt deze werking sterk verminderd. Reinigen is daarom belangrijk en kan het best door specialisten worden uitgevoerd. Er zijn dan over het algemeen drie mogelijkheden. Kleine reinigingsbeurt, grote reinigingsbeurt of kiezen voor een abonnement voor jaarlijks onderhoud.

De uiteindelijke keuze maken

Er zijn voordelen en nadelen aan beide systemen toe te schrijven. Het is daarom vooral van de persoonlijke situatie afhankelijk welke keuze uiteindelijk het best zal zijn. Het is altijd verstandig om hier contact over op te nemen met specialisten om dit goed uit te zoeken. Dit zorgt uiteindelijk voor het beste eindresultaat als het om optimale werking gaat.

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden