Ventilatiesysteem C

Wanneer gekeken wordt naar ventilatiesystemen, dan is ventilatiesysteem C het systeem waarbij de aanvoer van lucht op natuurlijke wijze gebeurt. Bijvoorbeeld door roosters in de ramen of muren te plaatsen. De afvoer van de vervuilde lucht gaat op mechanische wijze, met behulp van een ventilator. Er zijn verschillende voordelen en nadelen aan dit systeem te noemen. Die zijn op deze plek te vinden.

Snel naar: voordelennadelenventilatiesysteem C prijsveelgestelde vragen

Ventilatiesysteem C

Wanneer is ventilatiesysteem C een goede keuze?

Kiezen voor een ventilatiesysteem is tegenwoordig verplicht. Daarom wordt het altijd toegepast bij nieuwbouwprojecten en wanneer grote renovaties worden doorgevoerd. Er zijn veel verschillende systemen. Daarvan springen er twee uit die het meest gebruikt worden. Het gaat om ventilatiesystemen C en D. Om de keuze voor systeem C beter te kunnen begrijpen is het belangrijk om te weten wat de belangrijkste voordelen en nadelen van dit systeem zijn. Vooral wanneer dit in verhouding tot systeem D wordt gezet. Het gaat dan om de volgende zaken.

Voordelen systeem C

Er zijn een aantal voordelen te noemen wanneer het om ventilatiesysteem C gaat, in verhouding tot ventilatiesysteem D. In de eerste plaats is het bijvoorbeeld voordeliger om aan te leggen. Mogelijk past het daardoor dus beter in het budget. Dit komt omdat systeem C alleen mechanische afvoer kent, terwijl systeem D zowel mechanische aanvoer als mechanische afvoer kent. Daardoor is variant C vaak flink goedkoper als investering.

Een ander belangrijk voordeel is te vinden op het vlak van het verbruik. Ook dit heeft te maken met de mechanische afvoer ten opzichte van volledig mechanisch gestuurd. Systeem D heeft twee ventilatoren nodig, één voor de aanvoer en één voor de afvoer. Daardoor zal het dus ook meer energie verbruiken. Ventilatiesysteem C heeft immers maar één ventilator nodig. Let wel op dat dit deels gecompenseerd wordt door de stookkosten. Bij systeem C is er koude lucht, bij systeem D hoeft dit niet het geval te zijn. Hierover volgt later meer.

Het is wel belangrijk om het ventilatiesysteem op de juiste wijze te laten aanleggen. In dat kader is het slim om in ieder geval contact te zoeken met een professionele installateur. Het is wel aan te raden om dan eerst te bekijken welke prijzen zij hanteren en deze goed met elkaar te vergelijken. Dit zorgt voor een betere keuze.

ventilatiesysteem c luchtroosters

Nadelen systeem C

Er zijn ook verschillende nadelen aan het kiezen voor ventilatiesysteem C. In de eerste plaats gaat het dan om hinder van geluid en van tocht. Vooral als er winderig weer is kan het zo zijn dat het gaat tochten door de roosters. Omdat de lucht rechtstreeks wordt aangevoerd kan dit ook geluid van buiten met zich meevoeren. Dit kan al snel als storend worden ervaren.

De luchtkwaliteit kan soms nadelig zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de aanvoer van de lucht natuurlijk is. De lucht wordt daardoor niet gefilterd. Met als gevolg dat stof en vervuiling van buiten de woning kunnen binnendringen. Dit kan de gezondheid beïnvloeden. Dit is deels op te vangen door niet voor systeem C, maar voor systeem C+ te kiezen. Dit is een systeem dat zich aanpast aan de vraag. Dit is dan ook steeds vaker de voorkeurskeuze bij projecten waar voor C wordt gekozen.

Een ander nadeel is de hinder van de kou die kan optreden met dit systeem. Doordat de lucht onverwarmd binnenkomt in de woning zal dit de binnentemperatuur nadelig beïnvloeden. Dat betekent dus dat op koude dagen meer verwarming nodig is. Op warme dagen komt warme lucht binnen waardoor verkoeling nodig is. Dit is ook het grote verschil met ventilatiesysteem D. Dat systeem maakt vaak gebruik van warmteterugwinning. Daardoor wordt de inkomende lucht verwarmd met de uitgaande lucht en treedt minimaal verlies op.

Kosten van ventilatiesysteem C

Natuurlijk is het wel ook belangrijk om naar de kosten te kijken. Als het gaat om ventilatiesysteem C zijn er een aantal factoren die hierin een rol spelen. In de eerste plaats gaat het om het woonoppervlak en het aantal ruimtes. Als een grove schatting gemaakt moet worden, dan is het voor €3.500,- al mogelijk om een systeem aan te schaffen en te laten plaatsen. Betere kwaliteit, bijvoorbeeld door meer regelmogelijkheden, zal worden bereikt met systeem C+. Dit zal ongeveer €4.000,- gaan kosten. Het is dan wel slim om dit door een professionele installateur te laten doen. Dit geeft de zekerheid dat alles op de juiste wijze gebeurt. Zo kan je ook advies vragen over de beste keuzes.

ventilatiesysteem c prijs

FAQ’s over ventilatiesysteem C

Het is ook goed om enkele vragen die vaak voorkomen als het gaat over ventilatiesysteem C te beantwoorden. Het gaat om de volgende vragen.

1 Hoe werkt ventilatiesysteem C+?

Ventilatiesysteem C+ is volledig afhankelijk van de vraag. Het systeem past zich gemakkelijk aan, aan de situatie zoals die op dat moment is. Wanneer er bijvoorbeeld meer mensen thuis zijn, zal de lucht sneller vervuilen. In dat geval zal het systeem opschakelen om meer lucht af te voeren. Daardoor is de kwaliteit goed te behouden. Dit gaat aan de hand van sensoren die dit voortdurend blijven meten. Dit geeft zekerheid.

Omdat de luchtkwaliteit beter gecontroleerd wordt, is systeem C+ beter toe te passen in woningen dan systeem C. Dit komt vooral doordat het net iets nauwkeuriger kan werken. Al is dit natuurlijk wel ook in de prijs voor aanschaf en aanleg te zien, die zal zo’n €500,- hoger liggen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden.

2 Hoe zit het met onderhoud van het systeem?

Het is belangrijk om elk ventilatiesysteem goed en regelmatig te onderhouden. In het geval van systeem C is het belangrijk om de roosters, de ventilator, de luchtkanalen en de ventielen te onderhouden. Dit kan deels zelf, maar het is ook slim om een professional in te schakelen om het optimaal te verzorgen. Dit geeft meer zekerheid over de juiste wijze van reinigen en onderhouden. Een goede reden om hier voor te kiezen. Voor meer informatie over het reinigen van ventilatiesystemen kan je terecht in dit artikel.