Het voorkomen van geluidsoverlast door ventilatiesystemen

Er kunnen altijd problemen met geluidshinder ontstaan bij het gebruik van een mechanisch ventilatiesysteem. Dit komt omdat deze systemen nu eenmaal geluid maken. Het is per systeem verschillend welke soorten geluiden te horen zijn en in welke mate deze storend kunnen zijn. Dat neemt niet weg dat er goede geluiddempende maatregelen mogelijk zijn. Die kunnen de geluidshinder flink terugdringen. Het is goed om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Geluidshinder door ventilatiesysteem C

Geluidshinder kan in vele vormen voorkomen. Dit hangt van het soort systeem af. Bedenk bijvoorbeeld dat systeem C verse lucht via natuurlijke weg, zoals roosters en ramen, aanvoert. Daardoor kunnen dus ook geluiden van buiten binnendringen via deze wegen. Wanneer er veel geluid is, bijvoorbeeld in drukke straten, dan kan dit een vervelende mate van hinder veroorzaken. Dit komt met enige regelmaat voor.

Er zijn enkele simpele oplossingen voor dit probleem aan te raden. Zo is het bijvoorbeeld altijd verstandig goed over de positie van de roosters na te denken. Plaats deze daar waar het geluid het minst sterk is. Bovendien is er voor een kleine meerprijs ook de mogelijkheid om voor geluiddempende roosters te kiezen. Bedenk wel dat het dempt en niet buitensluit. Dit is niet mogelijk met het oog op de luchtstroom. Is er nog te veel hinder, dan is een ander systeem, bijvoorbeeld systeem D, mogelijk een betere optie voor de betreffende woning.

Andere problemen met geluidshinder

Ventilatiesysteem C kan ook andere soorten problemen met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan het geluid dat te horen is via de roosters in de ruimtes waar dit systeem actief is. Het komt voor dat hier een lichte mate van geluid te horen is. Denk dan bijvoorbeeld aan de badkamer en de keuken. Deze natte ruimtes hebben het meest baat bij de installatie van dit systeem en zijn dus ook het meest vatbaar.

Vaak is het dan zo dat in laag toerental nauwelijks een geluid hoorbaar is en dit dus ook niet als storende ervaren wordt. Dit komt onder meer door de demping die tegenwoordig in de systemen is aangebracht. Dit wordt ook wel silent ventilation genoemd. Dit is zijn systemen die vaak gekozen worden omdat ze veel voordelen bieden, bijvoorbeeld op het gebied van zuinigheid.

Wanneer deze units in een hogere stand worden gezet, bijvoorbeeld tijdens het koken of het douchen, dan zal er wel wat meer geluid te horen zijn. Dit is nauwelijks te voorkomen omdat er bijvoorbeeld stroming van lucht nodig is. Dit is vaak ook wat de geluidshinder veroorzaakt bij de luchtroosters. Demping wordt wel steeds beter bij nieuwe systemen.

geluidsdemper ventilatie

Geluidshinder door ventilatiesysteem D

Wie kiest voor ventilatiesysteem D, ook wel bekend als balansventilatie, kiest voor mechanische aanvoer en mechanische afvoer van lucht. Dit betekent dat twee ventilatoren actief zijn. Er zijn twee kanaalsystemen, maar er zijn geen roosters in ramen of deuren. Daardoor is er dus geen hinder van omgevingsgeluid, maar kunnen wel andere geluiden voorkomen. Dit komt onder andere door de luchtkanalen die door de woning lopen. Trillingen kunnen bijvoorbeeld een bepaald geluid produceren. Dit staat ook wel bekend als overspraak. Dit is niet het enige.

Ook de unit zelf kan geluid maken door trillingen. Ook deze kunnen bijvoorbeeld via de muren worden overgebracht. Daarom is het altijd belangrijk om zo veel als mogelijk te werken met trillingsdempers om op die manier te zorgen dat het geluidsniveau wordt teruggebracht zoveel als dat mogelijk is.

Oplossingen voor storende geluiden die kunnen optreden

Het is slim om de unit in een aparte ruimte te monteren. Het liefst het verst van de gebruikte vertrekken in de woning. Geluiddempend materiaal gebruiken om deze nog verder in te dekken is aan te raden. Trillingsdempers kunnen bijvoorbeeld de trilling tegengaan. Ook speciale beugels kunnen goed helpen. Daarnaast is het slim om voor geluidsisolerende ventilatiekanalen te kiezen. Deze dempen het geluid van de ventilator. Daarnaast zijn ook gerichte geluiddempers belangrijk hierin. Door deze op de juiste plekken te monteren is veel terug te dringen.

Ook is de aanleg een belangrijk punt van aandacht. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er geen scherpe bochten in het kanalennetwerk worden gemaakt. Daar ontstaan vaak de bijgeluiden door de snelle stroming. Ook de keuze voor luchtroosters is daarin belangrijk. Ook hier geldt dat de doorstroming geluid met zich meebrengt. Dempende roosters die regelmatig onderhouden worden, zijn de beste keuzes op dit gebied.

Slim met het weren van geluid omgaan

Het tegengaan van de geluiden moet op een slimme manier worden aangepakt. Het gebruik van dempers en dempende materialen is een precies werk. De doorstroming moet wel in goede orde blijven gebeuren. Daarom is een overmaat van isolatie geen goede optie. Daardoor kan de ventilatie minder goed gaan werken. Het is slim om goede informatie in te winnen. Aan de hand daarvan is te ontdekken hoe optimale demping en optimale doorstroming beide bereikt kunnen worden. Zo is er gezonde lucht te krijgen en is ergernis door herrie goed te voorkomen.

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden