Mechanische ventilatie

Zorgen voor voldoende ventilatie in huis is van groot belang om schimmel en vocht buiten de deur te houden. Daarmee zijn gezondheidsproblemen die hiermee verband houden ook buiten de deur te houden. Wie kiest voor mechanische ventilatie zal niet langer afhankelijk zijn van een bepaalde mate van natuurlijke circulatie. Zo is op een betere manier controle te houden over de ventilatie. Dit roept natuurlijk wel een aantal vragen op. Welke mogelijkheden er zijn op het gebied van mechanische ventilatie bijvoorbeeld. Op deze plek zijn alle antwoorden te vinden.

Een uitleg over mechanische ventilatie

mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie is het aanvoeren, afvoeren of een combinatie van beide, van verse en vervuilde lucht met behulp van mechanische ventilatoren. Dit kan geheel of gedeeltelijk mechanisch worden verzorgd. Er zijn vier verschillende ventilatiesystemen. Systeem A is het geheel natuurlijke systeem en is om die reden geen mechanisch systeem. Systeem B heet een mechanische aanvoer, systeem C heeft een mechanische afvoer. Tot slot is er systeem D dat zowel een mechanische aanvoer als een mechanische afvoer van lucht heeft. In dat geval zijn er dus ook twee verschillende ventilatoren nodig.
Lees hier meer over de soorten ventilatiesystemen.

Het gebruik van centrale afzuiging

mechanische ventilatie centrale afzuiging

Er zijn verschillende systemen van mechanische ventilatie. Centrale afzuiging is er daar één van. Bij dit systeem wordt de afzuiging in een specifieke ruimte geïnstalleerd. Daar worden dan vervolgens verschillende kanalen van verschillende kamers op aangesloten. Zo is de ventilatie in al deze ruimtes op een centrale manier te regelen door de bewoner. Door het gebruik van sensoren kan automatisch worden bijgestuurd wanneer een kamer te veel of juist te weinig wordt geventileerd op een bepaald moment. Denk aan een grotere vraag in een badkamer wanneer er gedoucht wordt. Of meer vraag in de woonkamer bij bezoek. Het voordeel van centrale afzuiging is bovendien dat er minder geluidshinder bij optreedt. Daarnaast is er minder energieverbruik bij nodig.
Lees hier meer over centrale afzuiging.

Systemen met warmteterugwinning

wtw installatie

Er is ook de keuze voor ventilatiesysteem D. Dit wordt ook wel balansventilatie genoemd. Dit komt doordat er altijd een balans tussen de hoeveelheid aangevoerde en de hoeveelheid afgevoerde lucht wordt gezocht. Op dit systeem is een warmteterugwinnigsunit aan te sluiten. Daarmee kan dan worden gezorgd voor meet efficiëntie. In de unit zitten de ventilatoren, maar ook een warmtewisselaar. Op die manier kan de warmte van de vervuilde lucht die wordt afgevoerd worden teruggewonnen. Die wordt dan gebruikt om de koude lucht die wordt aangevoerd op te warmen. Zo hoeft er dus minder gestookt te worden in huis. Er gaat immers minder warmte verloren.
Lees hier meer over een wtw installatie.

De kosten voor mechanische ventilatie

mechanische ventilatie kopen prijs

De kosten waarmee de aanschaf van mechanische ventilatie gepaard gaat kunnen variëren. Dat komt door verschillende factoren. Zo is voor systeem B al voor een bedrag van €3.000,- te zorgen dat er een goede ventilatie wordt verzorgd. Wie voor systeem C of D wil gaan zal wel op iets meer kosten moeten rekenen. €6.000,- is dan een goed richtbedrag te noemen. Dit geeft een goed beeld van wat er ongeveer aan budget moet zijn.
Lees hier de aandachtspunten bij het kopen van mechanische ventilatie.

Wie kiest voor een ventilatiesysteem met warmteterugwinning kan mogelijk een subsidie of premie van de gemeente ontvangen. Dit is uiteraard per gemeente verschillend. In België is het mogelijk om bij renovaties van woningen ouder dan 10 jaar een verlaging van de btw van 21% naar 6% te krijgen bij de aanleg van een ventilatiesysteem.

Voordelen voor de gezondheid

mechanische ventilatie gezondheid

Mensen die weten wat het is om gezondheidsproblemen te hebben, weten ook welk belang frisse lucht dient. Denk bijvoorbeeld aan patiënten met allergieën of met astma. Daarnaast zijn er ook allerlei bekende andere gezondheidsproblemen zoals vermoeidheid en hoofdpijn die hieruit voortkomen. Met behulp van een ventilatiesysteem is te zorgen dat de problemen te voorkomen zijn. Er is namelijk de zekerheid te geven dat er verse, zuivere lucht in huis wordt aangevoerd. Daardoor blijven schimmels, bacteriën, stof en geurtjes buiten de deur.

Onderhoud aan het systeem

mechanische ventilatiefilters reinigen

Wanneer het systeem eenmaal is aangelegd, moet het natuurlijk ook in goede staat gehouden worden. Daarom is onderhoud en reinigen ook van belang. Dit draagt eraan bij dat het systeem langer in goede conditie blijft werken. Zo is bijvoorbeeld ook capaciteitsverlies te voorkomen.
Lees hier meer over het schoonmaken van mechanische ventilatie.

Het is onder andere van belang om de voorfilters minimaal eenmaal per maand schoon te maken. Bovendien moeten die jaarlijks vervangen worden. Fijnfilters vragen niet om schoonmaakwerk, maar moeten wel tweemaal per jaar vervangen worden. Daarnaast is het nodig om het gehele systeem eens per 3 tot 5 jaar te laten schoonmaken. Een goede optie is het onderhoudscontract van specialisten.

Met professionals werken

Om te zorgen dat de mechanische ventilatie op zijn best werkt, is het slim om de aanleg niet zelf te verzorgen. Beter is het om dan de werkzaamheden door professionals te laten doen. Die beschikken over de nodige kennis en ervaring om dit snel goed te verzorgen. Wel is het slim om de verschillende installateurs even op het gebied van prijs en kwaliteit met elkaar te vergelijken. Dit maakt het maken van de juiste keuze makkelijker.

Het vervangen van de ventilatie

Soms is het aantrekkelijk om de ventilatie te vervangen. Bijvoorbeeld om het energieverbruik terug te dringen. Met andere units is meer rendement te bereiken. Het vervangen van de mechanische ventilatie is flink rendabel waardoor de investering snel en gemakkelijk is terug te verdienen. Het gebruik van energie kan dermate veel worden teruggebracht dat dit eigenlijk altijd aan te raden is. Laat de expert hier daarom ook goed over adviseren. Dit maakt het kiezen van de juiste unit een stuk gemakkelijker voor iedereen.

mechanische- ventilatie installeren

Copyright © 2024. Alle Rechten Voorbehouden