Ventilatie en goede verwarming

Dat goed ventileren een belangrijke rol speelt in een gezond leefklimaat, dat is wel bekend. Dat neemt echter niet weg dat er wel nog altijd voldoende twijfels over het aanleggen van een ventilatiesysteem bestaan. Zo is het bijvoorbeeld voor veel mensen een angst dat er flink meer kosten aan het verwarmen moeten worden uitgegeven. Dit is echter lang niet altijd het geval. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een warmtewisselaar. Bovendien is er nog meer.

verwarming warmterecuperatie

De juiste cv-ketel

Het samenspel tussen ventilatie en verwarming kan op veel manieren worden gedaan. Er zijn veel mogelijkheden tot verwarming. Daarbij zal elke variant een eigen vorm van kosten met zich meebrengen. Daarom is het goed om te kijken hoe de verschillende zaken invloed op elkaar hebben. Het huidige EPB-decreet bevat de eisen die op dit moment aan ventilatie in nieuwbouwwoningen worden gesteld. Daarbij is ook direct aangegeven welke cv-ketel hier dan het best bij past.

De ventilatie op mechanische wijze

Wanneer gekeken wordt naar ventilatie op mechanische wijze, dan zijn er twee verschillende vormen. In de eerst plaats is het zo dat lucht van buiten naar binnen kan worden gezogen. Dit is de vorm van ventilatie die vooral in het verleden werd toegepast. Dit is dan ook niet erg energiezuinig. Dit komt doordat de koude lucht naar binnen gezogen, maar de warme lucht via afvoerkanalen de woning weer verlaat. Daardoor blijft het vaak frisser en is veel stoken nodig.

De ventilatiesystemen die tegenwoordig worden gebruikt werken juist omgedraaid. De oude lucht wordt naar buiten geblazen. De verse lucht kan natuurlijk naar binnen stromen. Dit wordt vooral toegepast in ruimtes waar het vaak vochtig is, denk aan de badkamer en de keuken. Ook de toiletten, de bergruimte en soms de kelder kunne hier onder vallen als het nodig blijkt.

Het voordeel van deze vorm van ventilatie is dat de kosten relatief goed in de hand te houden zijn. Al is er nog wel verwarming nodig om de koude lucht te compenseren. Daarnaast werkt dit systeem 24 uur per dag. Daardoor is er ook altijd verbruik van energie. Zowel in rust als wanneer het systeem zich inschakelt is dit dan dus het geval. Dit moet wel meegewogen worden. Daardoor zal dat op jaarbasis al snel 60 tot 90 euro gaan kosten. Daarom is het de moeite waard om een zuinige ventilator installeren te overwegen. Die investering is goed terug te verdienen.

Om de cv-ketel enigszins te sparen is het slim om te kiezen voor warmteterugwinning. Dit kan worden gedaan door een WTW-systeem aan de ventilatie te koppelen. Met een dergelijk systeem kan met behulp van de warmtewisselaar worden gezorgd dat de warmte van de vuillucht hergebruikt wordt in de verse lucht. Dat kan de energiekosten voor het stoken flink helpen terugbrengen.

Ventilatie op basis van vraag

Ventilatie op basis van de vraag werkt ongeveer op gelijke wijze, alleen is er geen constante inschakeling. Dankzij sensoren kan het systeem meten wanneer het nodig is en in welke mate. Daardoor wordt altijd precies voldoende geventileerd in de woning. Dit maakt het een flink stuk goedkoper in alle opzichten.