Ventilatiefilters

Het gekozen ventilatiesysteem zal alleen goed werken wanneer er ook voor goede filters is gekozen. De filters zijn essentieel in het verzorgen van de juiste luchtkwaliteit. Alleen op die manier blijft het ventilatiesysteem dan ook optimaal ventileren. Het is dus zeker ook van belang om goede kennis van filters te hebben. Bijvoorbeeld over de verschillende soorten, de kosten en de vervangingswerkzaamheden die hierbij komen kijken.

filter vervangen ventilatie

Waarom filters gebruiken?

Het is eigenlijk altijd zo dat er verontreiniging in de lucht optreedt. Dit komt bijvoorbeeld door stofdeeltjes of door pollen. Dit kan voor sommige gevallen een flink probleem voor de gezondheid opleveren. Bijvoorbeeld doordat het allergische reacties opwekt. Door goede filters te gebruiken is het mogelijk om de stoffen in grote mate uit de lucht te filteren zodat deze schoner wordt. Meer info over het reinigen van ventilatiekanalen vind je hier.

Er zijn verschillende zaken die door de filters worden verzorgd. Zo worden de mechanische onderdelen van het systeem er niet vuil door. Ook blijven de luchtkanalen beter schoon. Dit is belangrijk om op die manier schimmels en bacteriën geen kans te geven. Het juiste gebruik van filters is dan dus zeer belangrijk. Natuurlijk neemt dit niet weg dat het schoonmaken van de kanalen en de units wel belangrijk blijft om de schimmels en bacteriën geen kans te geven.

De verschillende soorten filters

ventilatiefilter

Het is goed mogelijk dat in hetzelfde ventilatiesysteem meerdere filters te vinden zijn. Het gaat vaak om voorfilters (ook wel bekend als G3 en G4) en fijnfilters (F6, F7 en F8). De voorfilters zorgen voor het grove filter werk en houden de grove stofdelen tegen wanneer die van buiten naar binnen worden gezogen. Zo wordt bijvoorbeeld ook de warmte-terugwinunit beschermd. De fijnfilters daarentegen zijn er vooral om de lucht die de woning in gaat goed te filteren. Dat kan daarom dus ook op verschillende manieren, denk aan paneelfilters of draadfilters.

Filters G en F

Er zijn verschillende soorten filters die worden aangeduid met de letters G en F, terwijl in sommige gevallen de aanduidingen EU en M worden gebruikt. G3, ook wel EU3, is de standaardfilter. Deze heeft een filtercapaciteit van 85 procent. Daarmee is het systeem tegen stevig vuil zoals stof en zand en vergelijkbare vervuiling te beschermen. G4 is ook een voorfilter met dezelfde functie, maar dan wel met een grotere filtercapaciteit van 92 procent. De filters F6, F7 en F8 zijn juist de fijnfilters, waarbij F7 het meest aangeraden wordt. Deze filteren ook het fijnere stof om zo allergische reacties te beperken.

Filters in goede conditie houden

Het is belangrijk om de filters in goede conditie te houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze met enige regelmaat vervangen moeten worden. De frequentie waarin dit moet gebeuren hangt af van de mate van vervuiling, het soort filter en de staat van de gezondheid van de bewoner. In stedelijke omgevingen is dit bijvoorbeeld net wat vaker het geval omdat de concentratie fijnstoffen er hoger is.

Wanneer in iets breder perspectief wordt gekeken, dan is het bijvoorbeeld goed om eenmaal per jaar de filters te vervangen. Is de luchtkwaliteit in de omgeving erg slecht dan is het slim om het tweemaal per jaar te doen. Is er een groot probleem met de gezondheid, door allergieën of astma, dan kan het nog vaker slim zijn.

Wie vervangt de filters?

Omdat de voorfilters vaak ook goed te reinigen zijn met een stofzuiger of een compressor, is het goed mogelijk om de filters maandelijks te onderhouden. Tenzij er voor echte fijnstoffilters is gekozen. In dat geval is het slim om echte vervangingswerkzaamheden te doen. Dit is allemaal zelf aan te pakken. Al is er dan wel een bepaalde mate van voorbereiding bij gewenst. Door goed de voorschriften te lezen van de fabrikant is te zorgen dat alles op de juiste wijze gebeurt. Dit kan ervoor zorgen dat de kwaliteit altijd op zijn best is.

Het onderhoud van het systeem

ventilatiefilters vervangen

Het is wel goed om te bedenken dat elk ventilatiesysteem op specifieke momenten onderhoud nodig heeft. Dit zal ongeveer eenmaal per vier jaar moeten gebeuren, of beter gezegd, tussen 3 en 5 jaar. Dit is essentieel onderhoud omdat het sterke invloed heeft op de luchtkwaliteit in de woning. Er moeten dan een aantal zaken worden aangepakt, te weten:

  • Het systeem controleren op werking
  • De filters nazien en vervangen
  • De warmtewisselaar reinigen
  • De ventilator volledig reinigen
  • Condensafvoer nazien en reinigen
  • De kanalen en ventielen reinigen
  • Het systeem opnieuw inregelen

Het goed uitvoeren van dit onderhoud zal tussen de 200 en 400 euro per onderhoudsbeurt gaan kosten. Al is er wel de keuze tussen grote en kleine beurt. Ook is het mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten. Meer kennis over onderhoud en de zaken die hierbij horen opdoen is altijd aan te raden. Meer info over het onderhoud van een ventilatiesysteem vind je op deze pagina.

Het gebruik van een filterbox

De filters F6,F7 en F8 zijn als fijnstoffilters niet altijd bruikbaar in een warmte-terugwinsysteem. Het kan desondanks toch belangrijk zijn om zulke filters te kunnen gebruiken. In dat geval is het gebruik van de filterbox aan te raden. Deze past naat de ventilatie-unit en zorgt alsnog voor goede filtering van de lucht.

Het filteren van geuren

Natuurlijk zijn er ook met enige regelmaat minder fijne geuren in huis te ruiken die van buitenaf komen. Dit komt dan binnen via het systeem. De geuren die bij koken en verbranden vrijkomen zijn hier voorbeelden van. De filterbox is de perfecte manier om deze geuren tegen te gaan. Mits er gebruikgemaakt wordt van actieve kool. Door deze te monteren is alles goed op te lossen.